Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Bài viết Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng NaciHolidays.vn tìm hiểu Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem chủ đề về : “Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021”

một căn hộ một phòng thường kể cả một phòng ngủ kết hợp và phòng khách với những thiết bị nấu ăn.

Bài Viết: Bedsit là gì

Ví dụ: He added Southend had more than 150 known houses in multiple occupation, which were mainly bedsits và bed và breakfast accommodation.

Ông nói thêm Southend có hơn 150 ngôi nhà được biết đến trong nhiều ngành nghề, trong đó chủ yếu là giường ngủ và chỗ ở trên giường và bữa sáng.

Ví dụ: The boyfriend had taken the keys to his bedsit off her và gone home in a mood.

Người bạn trai đã lấy chìa khóa ra khỏi giường anh và rời khỏi nhà trong tâm trạng.

Ví dụ: At nineteen I’d left home và was living in a small bedsit with my girlfriend (soon to become my wife).

Năm 19 tuổi, tôi rời khỏi nhà và sống trên một chiếc giường nhỏ với bạn nữ (sắp trở thành vợ tôi).

Ví dụ: He laughably said it was a one bedroom place, when in fact it was a bedsit in which he’d made an awfully bodged attempt to incorporate a separate bedroom.

Anh cười nói rằng đó là một phòng ngủ, trong khi thực tiễn đó là một cái giường mà anh đã thực hiện một nỗ lực hết sức để kết hợp một phòng ngủ riêng.

Ví dụ: The flat development consists of 25 one-bedroom units, four two bedroom flats và a single bedsit .

Sự phát triển căn hộ kể cả 25 đơn vị một phòng ngủ, bốn căn hộ hai phòng ngủ và một giường đơn.

Mọi Người Cũng Xem   Buy-in Là Gì - To Buy In Là Gì, Nghĩa Của Từ To Buy In

Ví dụ: We lived in a one-room bedsit , shared a kitchen, had no bathroom và used an outdoor earth closet adjoining the pigsty.

công ty chúng tôi sống trong một cái giường một phòng, dùng chung bếp, không có phòng tắm và dùng tủ quần áo ngoài trời tiếp giáp với chuồng lợn.

Ví dụ: I wanted to find myself somewhere nice to live, even if it was just one room, a little bedsit .

Tôi muốn tìm cho mình một nơi nào đó tốt xinh để sống, ngay cả khi đó chỉ là một căn phòng, một chiếc giường nhỏ.

Ví dụ: I live in a house that has been converted to include five bedsits và five small studio flats.

Tôi sống trong một ngôi nhà đã được convert kể cả năm giường và năm căn hộ nhỏ.

Ví dụ: Its 23 bedsits và seven double flats are cramped, và bathrooms are shared.

23 giường và bảy căn hộ đôi của nó chật chội, và phòng tắm được san sẻ.

Ví dụ: I was at the office as it opened và started browsing, và within about ten minutes there were five of us in there all looking at single rooms và bedsits .

Tôi đang ở văn phòng khi nó mở ra và bắt đầu duyệt, và trong khoảng mười phút, có năm người công ty chúng tôi ở đó nhìn vào những phòng đơn và giường.

Ví dụ: While flats và bedsits have become less popular, houses with four or five bedrooms are in short supply.

Trong khi những căn hộ và giường ngủ đã trở nên ít phổ cập hơn, những ngôi nhà có bốn hoặc năm phòng ngủ đang bị thiếu vắng.

Ví dụ: Currently the accommodation comprises bedsits with shared bathroom facilities.

hiện nay chỗ ở kể cả giường với tiện nghi phòng tắm chung.

Ví dụ: The old one comprised 28 bedsits và seven bungalows.

Một cái cũ kể cả 28 giường và bảy bungalow.

Ví dụ: He added Southend had more than 150 known houses in multiple occupation, which were mainly bedsits và bed và breakfast accommodation.

Ông nói thêm Southend có hơn 150 ngôi nhà được biết đến trong nhiều ngành nghề, trong đó chủ yếu là giường ngủ và chỗ ở trên giường và bữa sáng.

Mọi Người Cũng Xem   Critical Value Là Gì - : tổng giá trị Tới Hạn Là Gì

Ví dụ: He said part of the problem was that its accommodation comprised of bedsits which were not in great demand among retired people.

Ông nói một phần của vấn đề là chỗ ở của nó kể cả những chiếc giường không mong muốn to trong số những người đã nghỉ hưu.

Ví dụ: The scheme applies to houses, bedsits và flats with both single và multiple tenancies.

Chương trình này cần dùng cho nhà ở, giường và căn hộ có cả đơn thuê và nhiều khoản thuê.

Ví dụ: The building has 24 bedsits và flats và a Sarsen spokeswoman said only eight are currently occupied.

Tòa nhà có 24 giường và căn hộ và một phát ngôn viên của Sarsen cho biết chỉ có tám người hiện đang bị chiếm đóng.

Ví dụ: We received a call from the two occupants in one of the other bedsits .

công ty chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ hai người trong một trong số những chiếc giường khác.

Ví dụ: Returning to his roots in the Edinburgh area, he settled at Little Kellerstain và started to buy up dilapidated properties in the city’s West End, converting và upgrading them into flats và bedsits for rental.

Trở về cội nguồn của tớ ở khu vực Edinburgh, anh định cư tại Little Kellerstain và bắt đầu mua lại những bất động sản đổ nát ở West End của thành phố, convert và nâng cấp chúng thành căn hộ và giường ngủ gây ra nên thuê.

Ví dụ: Most of the lots at the auction, which starts in the Gimcrack Suite, at 6pm, are houses divided into bedsits và investors và developers have already shown huge interest.

Hầu hết những lô tại phiên đấu giá, bắt đầu trong Gimcrack Suite, lúc 6h tối, là những ngôi nhà được phân thành giường và những nhà đầu tư và nhà phát triển đã thể hiện sự quan tâm rất to.

Ví dụ: Further up the hill were larger houses, which had mostly been turned into flats và bedsits .

Xa hơn ngọn đồi là những ngôi nhà to hơn, phần to đã bị trở thành căn hộ và giường ngủ.

n.

Xem Ngay: Cosmopolitan Là Gì – Cosmopolitan (Cocktail)

Mọi Người Cũng Xem   Ncc Là Gì - Ncc Viết Tắt, định Nghĩa, ý Nghĩa

* bedsitter, one-room furnished apartment ( ed, table và chairs) which has a cooking area, studio apartment
bedrock, bedroom community, bedroom furniture, bedroom set, bedroom suite, bedside manner, bedsitter, bedsitting room, bedspring, bedstraw, beduin, bedwetter, bee balm, bee beetle, bee eater,

*

Nhập khẩu từ ITALY Với chiết xuất thực vật hữu cơ Loại bỏ nhanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem Ngay: Logo Là Gì – Tại Sao Phải Cần Có Logo

Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Các câu hỏi về Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Bedsit Là Gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bedsit Là Gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Bedsit Là Gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Bedsit Là Gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Bedsit #Là #Gì #Có #Nghĩa #Là #Gì #Nghĩa

Tra cứu thêm kiến thức về Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 tại WikiPedia

Bạn khả năng xem thông tin chi tiết về Bedsit Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment