Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Bài viết Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng NaciHolidays.vn tìm hiểu Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem nội dung : “Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào”

Tomorrow Marketers – Cost of goods sold (COGS) hay giá vốn hàng bán là tổng giá trị trực tiếp để sản xuất thành phầm của một công ty. Số tiền này kể cả tổng giá trị nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp tạo ra thành phầm, không kể cả những tổng giá trị gián tiếp như tổng giá trị phân phối và tổng giá trị nhân lực bán danh mục.

Bài Viết: Cost of goods sold là gì

Ví dụ, giá vốn hàng bán của một công ty sản xuất ôtô sẽ kể cả tổng giá trị nguyên vật liệu cho những bộ phận tạo ra chiếc xe và tổng giá trị lao động được dùng để hoàn thiện chiếc xe đó. Chi phí phân phối xe đến đại lý và tổng giá trị nhân lực bán xe không được tính là giá vốn hàng bán. 

Công thức tính giá vốn hàng bán (COGS) 

COGS = Hàng tồn kho đầu kỳ (Beginning Inventory) + Lượng mua vào trong kỳ đó (Purchases during the period) – Hàng tồn kho cuối kỳ (Ending inventory). 

Hàng tồn kho đã bán xuất hiện trong báo cáo kết quả buôn bán (income statement) đó chính là giá vốn hàng bán (COGS). Hàng tồn kho đầu kỳ là hàng tồn kho còn lại từ năm trước, tức là hàng hoá chưa được bán. Hàng hóa được những nhà sản xuất hoặc buôn bán nhỏ sản xuất thêm hoặc mua thêm rất được tính là hàng tồn kho đầu kỳ Hàng tồn kho cuối kỳ là những danh mục không bán được trong năm. Giá vốn hàng bán trong một năm được tính bằng phương pháp lấy tổng của hàng tồn kho đầu kỳ và thành phầm mua thêm trừ đi hàng tồn kho cuối kỳ.

Trong bảng cân đối kế toán (balance sheet) có một dòng ghi của cải/tài sản lưu động (current assets), dưới dòng này là hàng tồn kho. Bảng cân đối kế toán này chỉ giúp đánh giá tình trạng tài chính của một công ty vào cuối kỳ kế toán, vì thế, tổng giá trị hàng tồn kho trong bảng này là hàng tồn kho cuối kỳ. mặt khác, hàng tồn kho đầu kỳ của một công ty là thành phầm còn lại từ năm trước, nên thực chất hàng tồn kho cuối kỳ của năm trước đó chính là hàng tồn kho đầu kỳ của năm tiếp theo.

Mọi Người Cũng Xem   Mã Đbhc Là Gì - Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách

Những điều cần nhớ

Giá vốn hàng bán (COGS) là tổng giá trị trực tiếp để sản xuất hàng hoá trong một công ty. Giá vốn hàng bán là đại lượng dùng để tính lợi nhuận gộp (gross profit) và tỉ suất lợi nhuận gộp (gross margin) từ doanh thu.tổng giá trị của giá vốn hàng bán sẽ thay đổi ngay phụ thuộc vào tiêu chuẩn kế toán được dùng trong phương pháp tính toán. 

Giá vốn hàng bán (COGS) cho bạn biết điều gì? 

Giá vốn hàng bán là một đại lượng quan trọng trong báo cáo tài chính vì nó được trừ vào doanh thu của công ty để xác định lợi nhuận gộp (gross profit). Lợi nhuận gộp là thước đo hiệu quả vận hành của công ty trong việc quản trị lao động và vật tư trong quy trình sản xuất. 

Giá vốn hàng bán là tổng giá trị buôn bán trong báo cáo mức lương, giúp những nhà phân tích, nhà đầu tư và nhà quản trị ước tính lợi nhuận của công ty. Nếu giá vốn hàng bán tăng thìincome giảm. Mặc dù mức lương ròng giảm giúp công ty chịu mức thuế thấp hơn, nhưng những cổ đông cũng sẽ có ít lợi nhuận hơn. vì thế, những công ty nên nỗ lực giữ giá vốn hàng bán thấp để đạt tới mức lương ròng cao hơn. 

Phương pháp tính giá vốn hàng bán (COGS) 

tổng giá trị của giá vốn hàng bán phụ thuộc vào phương pháp tính hàng tồn kho của mỗi công ty. Có 3 phương pháp tính mà một công ty khả năng dùng để ghi lại hàng tồn kho trong một khoảng thời gian: 

Nhập trước, xuất trước (First In, First Out – FIFO) Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out – LIFO) Bình quân gia quyền (Average Cost Method)

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Theo phương pháp này, những hàng hoá được mua hoặc sản xuất trước sẽ được bán trước. Vì giá có Xu thế tăng dần nên một công ty dùng phương pháp FIFO sẽ bán danh mục hoá có mức giá thấp nhất trước, vì thế giá vốn hàng bán (COGS) sẽ thấp hơn giá vốn hàng bán (COGS) được ghi nhận theo phương pháp LIFO. vì thế,income theo phương pháp FIFO sẽ tăng theo thời gian. 

Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)

Những thành phầm mới nhất được thêm vào hàng tồn kho được bán trước tiên. Trong thời kỳ giá tăng, thành phầm có tổng giá trị cao hơn được bán trước, kéo theo số lượng giá vốn hàng bán cao hơn. Theo thời gian, mức lương ròng có Xu thế giảm.

Xem Ngay: Bishop Là Gì – Khởi Phát Chuyển Dạ Là Gì

Phương pháp bình quân gia quyền (Average Cost Method)

Giá trung bình của tất cả những hàng tồn kho trong kho, bất kể ngày mua, được dùng để định giá hàng hoá bán ra. Lấy tổng giá trị trung bình của nhiều hàng hoá được mua hoặc sản xuất trong một khoảng thời gian giúp giá vốn hàng bán không bị liên quan nhiều bởi tổng giá trị cực to của một hoặc một vài giao dịch. 

Những ngoại lệ của việc khấu trừ giá vốn hàng bán 

Nhiều công ty dịch vụ không có giá vốn hàng bán, không được đề cập chi tiết theo những nguyên tắc kế toán chấp nhận chung (GAAP), mà chỉ là tổng giá trị hàng tồn kho bán ra trong một giai đoạn ổn định. Không những vậy, những công ty dịch vụ còn không có hàng tồn kho. Nếu giá vốn hàng bán không được ghi trong báo cáo kết quả buôn bán, công ty sẽ không phải chi trả cho khoản này.

Mọi Người Cũng Xem   Thất Tịch Là Gì - Ngày Thất Tịch 2020 Là Ngày Nào

Chi phí doanh thu (Cost of Revenue) và Giá vốn hàng bán (COGS) 

Chi phí doanh thu (Cost of Revenue) tồn tại cho những dịch vụ hợp đồng đang ra mắt, khả năng kể cả nguyên liệu thô, lao động trực tiếp, tổng giá trị vận chuyển, và hoa hồng trả cho nhân viên bán danh mục. Những khoản này không được tính vào giá vốn hàng bán vì nó không phải tổng giá trị sản xuất ra danh mục để bán. Trên trang web Sở Thuế vụ Liên bang của Mỹ (IRS) còn tồn tại danh sách của một vài “công ty dịch vụ cá nhân” không cần ghi nhận giá vốn hàng bán vào báo cáo mức lương, đó là những bác sĩ, luật sư, thợ mộc và họa sỹ.

Nhiều công ty dịch vụ vẫn có một vài danh mục để bán. Ví dụ, những hãng hàng không và khách sạn là nhà đống ý chính cho những dịch vụ như vận chuyển và lưu trú, nhưng họ cũng bán quà tặng, thực phẩm, đồ uống và những mặt hàng khác. Những mặt hàng này được coi là thành phầm, và những công ty này chắc chắn có hàng tồn kho của thành phầm đó. Cả hai ngành này đều khả năng liệt kê giá vốn hàng bán trên báo cáo mức lương của họ và dùng khoản tổng giá trị này cho những mục đích thuế.

Xem Ngay: Casting Là Gì – Nghĩa Của Từ Casting Trong Tiếng Việt

Chi phí vận hành (Operating Expenses) và Giá vốn hàng bán (COGS)

Cả tổng giá trị vận hành và giá vốn hàng bán đều là tổng giá trị mà những công ty phải chịu khi điều hành vận hành buôn bán. mặc khác, những tổng giá trị này được tách biệt trên báo cáo mức lương. Không giống như giá vốn hàng bán, tổng giá trị vận hành là tổng giá trị không liên quan trực tiếp đến sản xuất thành phầm hoặc dịch vụ. Thông thường tổng giá trị bán danh mục, điều hành và quản trị (SG&A) được viết thành 1 dòng riêng dưới dòng tổng giá trị vận hành trong báo cáo mức lương. SG&A là tổng giá trị không liên quan trực tiếp đến danh mục như tổng giá trị vận hành chung (overhead costs). Ví dụ về tổng giá trị vận hành kể cả:

Chi phí thuêChi phí dịch vụ (điện, nước, v.v…)Văn phòng phẩmChi phí pháp lýBán hàng và marketingLương bổngChi phí bảo hiểm

Giảm của giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán khả năng đơn giản bị thao túng bởi kế toán hoặc quản trị, ví dụ: 

Phân bổ mức tổng giá trị sản xuất cao hơn so với thực tiễnPhóng đại mức salePhóng đại tổng giá trị trả cho nhà đống ýThay đổi số lượng hàng tồn trong kho vào cuối kỳ kế toánĐánh giá quá cao hàng tồn trong khoKhông bỏ đi hàng tồn kho quá hạn

Khi hàng tồn kho bị thổi phồng quá mức, giá vốn hàng bán sẽ bị báo cáo thiếu, kéo theo tỷ suất lợi nhuận gộp (gross profit margin) vàincome tăng cao hơn thực tiễn. 

Những nhà đầu tư xem xét báo cáo tài chính của công ty khả năng phát hiện ra những sai sót trong quản trị hàng tồn kho – chẳng hạn như hàng tồn kho tăng nhanh hơn doanh thu hoặc tổng của cải/tài sản được báo cáo – bằng phương pháp kiểm tra sự tích tụ hàng tồn kho,.

Mọi Người Cũng Xem   Tầng Ozon Là Gì - Tầng Ozone Là Gì

Ví dụ về phương pháp dùng giá vốn hàng bán 

Bài toán đặt ra là: Hãy tính giá vốn hàng bán của công ty A khi kết thúc năm tài chính 2016. Trước tiên, cần tìm ra con số hàng tồn kho đầu kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán của công ty:

Hàng tồn kho đầu kỳ: Hàng tồn kho được ghi nhận khi kết thúc năm tài chính 2015 = 2,72 tỷ USDHàng tồn kho cuối kỳ: Hàng tồn kho được ghi nhận khi kết thúc năm tài chính 2016 = 2,85 tỷ đô laHoạt động mua hàng trong năm 2016: = 8.2 tỷ USD

Theo công thức, giá vốn hàng bán được tính như sau:

COGS = 2,72 tỷ USD + 8,2 tỷ USD – 2,85 tỷ USD = 8,07 tỷ USD

Nếu xem báo cáo mức lương năm 2016 của công ty, khả năng thấy rằng giá vốn hàng bán được báo cáo là 8,07 tỷ USD – con số đúng chuẩn như đã tính toán ở trên. 

Tạm kết

Giá vốn hàng bán (COGS) giúp xác định lợi nhuận gộp của một công ty, đo lường hiệu quả vận hành của công ty đó và liên quan đến mức độ thuế phải chịu của công ty. Để quản trị tốt việc làm buôn bán của công ty, bạn cần phải có kiến thức ở nhiều ngành nghề để có cái nhìn bao quát về thế giới buôn bán. Cùng tham khảo khoá học Marketing Foundation để hiểu hơn về phương pháp thức vận hành của một công ty và có tư duy Marketing chuyên nghiệp nha. 

*

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Các câu hỏi về Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Cost #Goods #Sold #Là #Gì #Tính #Giá #Vốn #Hàng #Bán #Như #Thế #Nào

Tham khảo báo cáo về Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào tại WikiPedia

Bạn khả năng tìm thêm nội dung chi tiết về Cost Of Goods Sold Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment