Tải Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2020 – https://naciholidays.vn – Tài liệu text

Tải Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2020 – HoaTieu.vn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (546.3 KB, 27 trang )

( 1 )

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2020

STT

KCB Tên cơ sở KCB Địa chỉ Ghi chú

1 2 3 4 6

I QUẬN ĐỐNG ĐA

1 01020 Phịng khám 107 Tơn Đức Thắng (Phòng khám 1- Trung
tâm y tế quận Đống Đa)

107 Tơn Đức
Thắng, Đống Đa

2 01021 Phịng khám đa khoa Kim Liên (Phòng khám 3- Trung
tâm y tế quận Đống Đa)

B20A, Tập thể
Kim Liên, Đống
Đa

3 01064 Phòng khám đa khoa số 2 (Trung tâm y tế quận Đống Đa) Ngõ 122 Đường
Láng, Đống Đa

II QUẬN HỒNG MAI

1 01030 Phịng khám đa khoa Lĩnh Nam (Trung tâm y tế quận

Hoàng Mai) Phường Lĩnh Nam

2 01045 Phòng khám đa khoa Linh Đàm (Trung tâm y tế quận

Hoàng Mai) Linh Đàm

3 01D51 Trạm y tế phường Thanh Trì (Trung tâm y tế Hồng Mai) Phường Thanh Trì
4 01D53 Trạm y tế phường Định Cơng (Trung tâm y tế Hồng Mai) Phường Định Cơng
5 01D62 Trạm y tế phường Trần Phú (Trung tâm y tế Hồng Mai) Phường Trần Phú

III QUẬN BA ĐÌNH

1 01059 Phịng khám đa khoa 50 Hàng Bún (Trung tâm y tế quận

Ba Đình) 50 Hàng Bún

IV QUẬN CẦU GIẤY

1 01073 Phịng khám đa khoa KV Nghĩa Tân (Trung tâm y tế quận
Cầu Giấy)

( 2 )

2 01078 Phòng khám đa khoa KV Yên Hoà (Trung tâm y tế quận

Cầu Giấy) Tổ 49 P. Yên Hoà

3 01C01 Trạm y tế phường Nghĩa Đô (Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Nghĩa Đô

4 01C02 Trạm y tế phường Nghĩa Tân( Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Nghĩa Tân

5 01C03 Trạm y tế phường Mai Dịch (Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Mai Dịch

6 01C04 Trạm y tế phường Dịch Vọng (Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Dịch Vọng

7 01C05 Trạm y tế phường Quan Hoa (Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Quan Hoa

8 01C06 Trạm y tế phường Yên Hoà (Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Yên Hoà

9 01C07 Trạm y tế phường Trung Hoà (Trung tâm y tế quận Cầu

Giấy) Phường Trung Hoà

10 01C08 Trạm y tế phường Dịch Vọng Hậu (Trung tâm y tế quận
Cầu Giấy)

Phường Dịch Vọng
Hậu

V QUẬN HAI BÀ TRƯNG

1 01024 Phòng khám đa khoa 103 Bà Triệu (Trung tâm y tế quận

Hai Bà Trưng) 103 Bà Triệu

2 01070 Phòng khám đa khoa Mai Hương (Trung tâm y tế quận
Hai Bà Trưng)

A1 ngõ Mai

Hương

VI QUẬN HỒN KIẾM

1 01022 Phịng khám đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến (Trung tâm y
tế quận Hoàn Kiếm)

( 3 )

2 01057 Phòng khám đa khoa 21 Phan Chu Trinh (Trung tâm y tế

quận Hoàn Kiếm) 21 Phan Chu Trinh

3 01081 Trung tâm cấp cứu 115 (Phòng khám 11 Phan Chu Trinh) 11 Phan Chu Trinh

VII QUẬN THANH XUÂN

1 01074 Phòng khám Trung tâm y tế Quận Thanh Xuân Ngõ 282 Khương
Đình

2 01361 Phịng khám 182 Lương Thế Vinh (Thuộc BV Đại học
Quốc Gia)

182 Lương Thế
Vinh, Thanh Xuân

VIII QUẬN LONG BIÊN

1 01054 Phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm 481 Ngọc Lâm

Nhận đối
tượng
trên 6
tuổi

2 01067 Phòng khám đa khoa Sài Đồng (Trung tâm y tế quận Long

Biên) Thị trấn Sài Đồng

3 01092 Phòng khám đa khoa trung tâm (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

20 Quân Chính – P.
Ngọc Lâm

4 01218 Phòng khám đa khoa Bồ Đề (Trung tâm y tế quận Long

Biên) Số 99 – Phố Bồ Đề

5 01B51 Trạm y tế phường Thượng Thanh (Trung tâm y tế quận
Long Biên)

Tổ 10 Phường

Thượng Thanh

Thượng Thanh

6 01B52 Trạm y tế phường Ngọc Thuỵ (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Tổ 17 Phường
Ngọc Thuỵ

7 01B53 Trạm y tế phường Giang Biên (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Tổ 5 Phường
Giang Biên

8 01B54 Trạm y tế phường Đức Giang (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

( 4 )

9 01B55 Trạm y tế phường Việt Hưng (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Số 83/39 Phố Hoa
Lâm, Phường Việt
Hưng

10 01B56 Trạm y tế phường Gia Thuỵ (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Ngõ 562 Phố
Nguyễn Văn Cừ,
Phường Gia Thuỵ

11 01B57 Trạm y tế phường Ngọc Lâm (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Số 20/298 Phố
Ngọc Lâm

12 01B58 Trạm y tế phường Phúc Lợi (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Tổ 9 Phường Phúc
Lợi

13 01B59 Trạm y tế phường Bồ Đề (Trung tâm y tế quận Long Biên) Phường Bồ Đề

14 01B60 Trạm y tế phường Sài Đồng (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Số 2/557 Nguyễn
Văn Linh, Phường
Sài Đồng

15 01B61 Trạm y tế phường Long Biên (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Tổ 13 Phường
Long Biên

16 01B62 Trạm y tế phường Thạch Bàn (Trung tâm y tế quận Long

Biên) Phường Thạch Bàn

17 01B63 Trạm y tế phường Phúc Đồng (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Số 159 Phố Tân
Thụy, Phường
Phúc Đồng

18 01B64 Trạm y tế phường Cự Khối (Trung tâm y tế quận Long
Biên)

Tổ 9 Phường Cự
Khối

IX QUẬN TÂY HỒ

1 01023 Phòng khám đa khoa 124 Hoàng Hoa Thám 124 Hoàng Hoa
Thám, Tây Hồ

( 5 )

Quân

3 01B01 Trạm y tế phường Phú Thượng (Trung tâm y tế quận Tây
Hồ)

Phường Phú

Thượng

4 01B02 Trạm y tế phường Nhật Tân (Trung tâm y tế quận Tây Hồ) Phường Nhật Tân

5 01B03 Trạm y tế phường Tứ Liên (Trung tâm y tế quận Tây Hồ) Phường Tứ Liên

5 01B03 Trạm y tế phường Tứ Liên ( Trung tâm y tế quận Tây Hồ ) P. Tứ Liên

6 01B04 Trạm y tế phường Quảng An (Trung tâm y tế quận Tây

Hồ) Phường Quảng An

7 01B05 Trạm y tế phường Xuân La (Trung tâm y tế quận Tây Hồ) Phường Xuân La
8 01B06 Trạm y tế phường Yên Phụ (Trung tâm y tế quận Tây Hồ) Phường Yên Phụ
9 01B07 Trạm y tế phường Bưởi (Trung tâm y tế quận Tây Hồ) Phường Bưởi

10 01B08 Trạm y tế phường Thuỵ Khuê (Trung tâm y tế quận Tây
Hồ)

Phường Thuỵ
Khuê

X QUẬN HÀ ĐƠNG

1 01832 Phịng khám đa khoa KV Trung Tâm (Trung tâm y tế quận

Hà Đông) 57 Tô Hiệu

2 01079 Phòng khám đa khoa KV Phú Lương (Trung tâm y tế quận
Hà Đông)

Phường Phú

Lương

3 01H09 Trạm y tế xã Yên Nghĩa (Trung tâm y tế quận Hà Đông) Xã Yên Nghĩa

4 01H11 Trạm y tế xã Phú Lãm (Trung tâm y tế quận Hà Đông) Xã Phú Lãm
5 01H12 Trạm y tế xã Phú Lương (Trung tâm y tế quận Hà Đông) Xã Phú Lương
6 01H13 Trạm y tế xã Dương Nội (Trung tâm y tế quận Hà Đông) Xã Dương Nội

4 01H11 Trạm y tế xã Phú Lãm ( Trung tâm y tế quận HĐ Hà Đông ) Xã Phú Lãm5 01H12 Trạm y tế xã Phú Lương ( Trung tâm y tế quận HĐ Hà Đông ) Xã Phú Lương6 01H13 Trạm y tế xã Dương Nội ( Trung tâm y tế quận HĐ Hà Đông ) Xã Dương Nội

XI QUẬN NAM TỪ LIÊM

1 01091 Phòng khám đa khoa Cầu Diễn (Trung tâm y tế quận Nam

Từ Liêm) Phường Cầu Diễn

2 01G13 Trạm y tế phường Tây Mỗ (Trung tâm y tế quận Nam Từ

( 6 )

3 01G14 Trạm y tế phường Mễ Trì (Trung tâm y tế quận Nam Từ

Liêm) Phường Mễ Trì

4 01G15 Trạm y tế phường Đại Mỗ (Trung tâm y tế quận Nam Từ

Liêm) Phường Đại Mỗ

5 01231 Trạm y tế phường Phương Canh Phường Phương

Canh

6 01232 Trạm y tế phường Mỹ Đình 2 Phường Mỹ Đình 2

7 01G12 Trạm y tế phường Mỹ Đình 1 (Trung tâm y tế quận Nam
Từ Liêm)

Tổ 13 Nhân Mỹ,

Phường Mỹ Đình

P. Mỹ Đình

8 01G16 Trạm y tế phường Trung Văn (Trung tâm y tế quận Nam

Từ Liêm) Phường Trung Văn

9 01G11 Trạm y tế phường Xuân Phương (Trung tâm y tế quận
Nam Từ Liêm)

Phố Thị Cấm,
Phường Xuân
Phương

XII QUẬN BẮC TỪ LIÊM

1 01251 Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y Tế công cộng

1A đường Đức
Thắng, phường
Đức Thắng, quận
Bắc Từ Liêm

2 01083 Phòng khám đa khoa khu vực Chèm (Trung tâm y tế quận
Bắc Từ Liêm)

Phường Thụy
Phương

3 01G02 Trạm y tế phường Thượng Cát (Trung tâm y tế quận Bắc
Từ Liêm)

Phường Thượng
Cát

4 01G03 Trạm y tế phường Liên Mạc (Trung tâm y tế quận Bắc Từ

Liêm) Phường Liên Mạc

5 01G04 Trạm y tế phường Đông Ngạc (Trung tâm y tế quận Bắc
Từ Liêm)

( 7 )

6 01G05 Trạm y tế phường Thụy Phương (Trung tâm y tế quận Bắc
Từ Liêm)

Phường Thụy
Phương

7 01G06 Trạm y tế phường Tây Tựu (Trung tâm y tế quận Bắc Từ

Liêm) Phường Tây Tựu

8 01G07 Trạm y tế phường Xuân Đỉnh (Trung tâm y tế quận Bắc

Từ Liêm) Phường Xuân Đỉnh

9 01G08 Trạm y tế phường Minh Khai (Trung tâm y tế quận Bắc

Từ Liêm) Phường Minh Khai

10 ’01G09 Trạm y tế phường Cổ Nhuế 1 (Trung tâm y tế quận Bắc

Từ Liêm) Phường Cổ Nhuế 1

11 ’01G10 Trạm y tế phường Phú Diễn (Trung tâm y tế quận Bắc Từ

Liêm) Phường Phú Diễn

12 01230 Trạm y tế phường Phúc Diễn (Trung tâm y tế quận Bắc Từ

Liêm) phường Phúc Diễn

13 01229 Trạm y tế phường Cổ Nhuế 2 (Trung tâm y tế quận Bắc

Từ Liêm) Phường Cổ Nhuế 2

XIII THỊ XÃ SƠN TÂY

1 01242 Phòng khám đa khoa Lê Lợi (Trung tâm y tế Thị xã Sơn

Tây) Số 1 Lê Lợi

2 01H56 Trạm y tế phường Xuân Khanh (Trung tâm y tế TX Sơn
Tây)

Phường Xuân
Khanh

( 8 )

8 01H64 Trạm y tế xã Sơn Đông (Trung tâm y tế TX Sơn Tây) Xã Sơn Đông
9 01H65 Trạm y tế xã Cổ Đông (Trung tâm y tế TX Sơn Tây) Xã Cổ Đơng

XIV HUYỆN ĐƠNG ANH

1 01084 Phịng khám đa khoa Miền Đơng (Trung tâm y tế huyện

Đơng Anh) Xã Liên Hà

2 01085 Phịng khám đa khoa Khu Vực I (Trung tâm y tế huyện

Đông Anh) Xã Kim Chung

3 01F01 Trạm y tế thị trấn Đông Anh (Trung tâm y tế huyện Đông

Anh) Thị trấn Đông Anh

4 01F02 Trạm y tế xã Xuân Nộn (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Xuân Nộn
5 01F03 Trạm y tế xã Thụy Lâm (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Thụy Lâm
6 01F04 Trạm y tế xã Bắc Hồng (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Bắc Hồng

7 01F05 Trạm y tế xã Nguyên Khê (Trung tâm y tế huyện Đông

Mọi Người Cũng Xem   Xe đạp cũ Đông Anh Hà Nội

Anh) Xã Nguyên Khê

8 01F06 Trạm y tế xã Nam Hồng (Trung tâm y tế huyện Đông

Anh) Xã Nam Hồng

9 01F07 Trạm y tế xã Tiên Dương (Trung tâm y tế huyện Đông

Anh) Xã Tiên Dương

10 01F08 Trạm y tế xã Vân Hà (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Vân Hà
11 01F09 Trạm y tế xã Uy Nỗ (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Uy Nỗ
12 01F10 Trạm y tế xã Vân Nội (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Vân Nội
13 01F11 Trạm y tế xã Liên Hà (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Liên Hà
14 01F12 Trạm y tế xã Việt Hùng (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Việt Hùng
15 01F13 Trạm y tế xã Kim Nỗ (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Kim Nỗ

16 01F14 Trạm y tế xã Kim Chung (Trung tâm y tế huyện Đông

( 9 )

17 01F15 Trạm y tế xã Dục Tú (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Dục Tú
18 01F16 Trạm y tế xã Đại Mạch (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Đại Mạch

19 01F17 Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc (Trung tâm y tế huyện Đông

Anh) Xã Vĩnh Ngọc

20 01F18 Trạm y tế xã Cổ Loa (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Cổ Loa
21 01F19 Trạm y tế xã Hải Bối (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Hải Bối

22 01F20 Trạm y tế xã Xuân Canh (Trung tâm y tế huyện Đông

Anh) Xã Xuân Canh

23 01F21 Trạm y tế xã Võng La (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Võng La
24 01F22 Trạm y tế xã Tầm Xá (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Tàm Xá
25 01F23 Trạm y tế xã Mai Lâm (Trung tâm y tế huyện Đông Anh) Xã Mai Lâm
26 01F24 Trạm y tế xã Đông Hội (Trung tâm y tế huyện Đơng Anh) Xã Đơng Hội

XV HUYỆN SĨC SƠN

1 01033 Phòng khám đa khoa Trung Giã (Trung tâm y tế huyện

Sóc Sơn) Xã Trung Giã

2 01034 Phịng khám đa khoa Kim Anh (Trung tâm y tế huyện Sóc

Sơn) Xã Thanh Xuân

3 01107 Phòng khám đa khoa Minh Phú (Trung tâm y tế huyện Sóc

Sơn) Xã Minh Phú

4 01171 Phịng khám đa khoa Xuân Giang (Trung tâm y tế huyện

Sóc Sơn) Xã Xuân Giang

5 01256 Phòng khám đa khoa Hồng Kỳ (Trung tâm y tế huyện Sóc

Sơn) Xã Hồng Kỳ

( 10 )

9 01E54 Trạm y tế xã Hồng Kỳ (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Hồng Kỳ
10 01E55 Trạm y tế xã Nam Sơn (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Nam Sơn
11 01E56 Trạm y tế xã Trung Giã (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Trung Giã
12 01E57 Trạm y tế xã Tân Hưng (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Tân Hưng
13 01E58 Trạm y tế xã Minh Phú (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Minh Phú
14 01E59 Trạm y tế xã Phù Linh (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Phù Linh
15 01E60 Trạm y tế xã Bắc Phú (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Bắc Phú
16 01E61 Trạm y tế xã Tân Minh (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Tân Minh
17 01E62 Trạm y tế xã Quang Tiến (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Quang Tiến
18 01E63 Trạm y tế xã Hiền Ninh (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Hiền Ninh

19 01E64 Trạm y tế xã Tân Dân (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Tân Dân
20 01E65 Trạm y tế xã Tiên Dược (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Tiên Dược
21 01E66 Trạm y tế xã Việt Long (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Việt Long
22 01E67 Trạm y tế xã Xuân Giang (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Xuân Giang
23 01E68 Trạm y tế xã Mai Đình (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Mai Đình
24 01E69 Trạm y tế xã Đức Hòa (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Đức Hịa
25 01E70 Trạm y tế xã Thanh Xuân (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Thanh Xuân
26 01E71 Trạm y tế xã Đông Xuân (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Đơng Xn
27 01E72 Trạm y tế xã Kim Lũ (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Kim Lũ
28 01E73 Trạm y tế xã Phú Cường (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Phú Cường
29 01E74 Trạm y tế xã Phú Minh (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Phú Minh
30 01E75 Trạm y tế xã Phù Lỗ (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Phù Lỗ
31 01E76 Trạm y tế xã Xuân Thu (Trung tâm y tế h. Sóc Sơn) Xã Xuân Thu

19 01E64 Trạm y tế xã Tân Dân ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Tân Dân20 01E65 Trạm y tế xã Tiên Dược ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Tiên Dược21 01E66 Trạm y tế xã Việt Long ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Việt Long22 01E67 Trạm y tế xã Xuân Giang ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Xuân Giang23 01E68 Trạm y tế xã Mai Đình ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Mai Đình24 01E69 Trạm y tế xã Đức Hòa ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Đức Hịa25 01E70 Trạm y tế xã TX Thanh Xuân ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Thanh Xuân26 01E71 Trạm y tế xã Đông Xuân ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Đơng Xn27 01E72 Trạm y tế xã Kim Lũ ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Kim Lũ28 01E73 Trạm y tế xã Phú Cường ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Phú Cường29 01E74 Trạm y tế xã Phú Minh ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Phú Minh30 01E75 Trạm y tế xã Phù Lỗ ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Phù Lỗ31 01E76 Trạm y tế xã Xuân Thu ( Trung tâm y tế h. Sóc Sơn ) Xã Xuân Thu

XVI HUYỆN THANH TRÌ

( 11 )

Thanh Trì) Mỹ

2 01G51 Trạm y tế thị trấn Văn Điển (Trung tâm y tế H.Thanh Trì) Thị trấn Văn Điển
3 01G52 Trạm y tế xã Tân Triều (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Tân Triều

4 01G53 Trạm y tế xã Thanh Liệt (Trung tâm y tế Huyện Thanh

Trì) Xã Thanh Liệt

5 01G54 Trạm y tế xã Tả Thanh Oai (Trung tâm y tế H.Thanh Trì) Xã Tả Thanh Oai
6 01G55 Trạm y tế xã Hữu Hoà (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Hữu Hồ
7 01G56 Trạm y tế xã Tam Hiệp (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Tam Hiệp
8 01G57 Trạm y tế xã Tứ Hiệp (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Tứ Hiệp
9 01G58 Trạm y tế xã Yên Mỹ (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Yên Mỹ

10 01G59 Trạm y tế xã Vĩnh Quỳnh (Trung tâm y tế Huyện Thanh

Trì) Xã Vĩnh Quỳnh

11 01G60 Trạm y tế xã Ngũ Hiệp (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Ngũ Hiệp
12 01G61 Trạm y tế xã Duyên Hà (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Duyên Hà
13 01G62 Trạm y tế xã Ngọc Hồi (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Ngọc Hồi
14 01G63 Trạm y tế xã Vạn Phúc (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Vạn Phúc
15 01G64 Trạm y tế xã Đại áng (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Đại áng
16 01G65 Trạm y tế xã Liên Ninh (Trung tâm y tế Huyện Thanh Trì) Xã Liên Ninh

XVII HUYỆN GIA LÂM

1 01160 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm Thị trấn Trâu Quỳ

2 01026 Phòng khám đa khoa Yên Viên (Trung tâm y tế huyện Gia
Lâm)

Hà Huy Tập, thị
trấn Yên Viên

3 01027 Phòng khám đa khoa Trâu Quỳ (Trung tâm y tế huyện Gia
Lâm)

1 Ngô Xuân

( 12 )

Lâm) Tốn

XVIII HUYỆN CHƯƠNG MỸ

1 01823 Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ 120 Hồ Sơn, Thị
Trấn Chúc Sơn

2 01100 Phịng khám đa khoa KV Xuân Mai (Trung tâm y tế huyện

Chương Mỹ) Thị trấn Xuân Mai

3 01135 Phòng khám đa khoa KV Lương Mỹ (Trung tâm y tế

huyện Chương Mỹ) Hoàng Văn Thụ

4 01L01 Trạm y tế thị trấn Chúc Sơn (Trung tâm y tế h.Chương

Mỹ) Thị trấn Chúc Sơn

5 01L02 Trạm y tế thị trấn Xuân Mai Thị trấn Xuân Mai

6 01L03 Trạm y tế xã Phụng Châu (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Phụng Châu
7 01L04 Trạm y tế xã Tiên Phương (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Tiên Phương
8 01L05 Trạm y tế xã Đông Sơn (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Đông Sơn

9 01L06 Trạm y tế xã Đông Phương Yên (Trung tâm y tế h.
Chương Mỹ)

Xã Đông Phương
Yên

10 01L07 Trạm y tế xã Phú Nghĩa (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Phú Nghĩa
11 01L08 Trạm y tế xã Trường Yên (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Trường Yên

12 01L09 Trạm y tế xã Ngọc Hòa (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Ngọc Hòa

12 01L09 Trạm y tế xã Ngọc Hòa ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Ngọc Hòa

13 01L10 Trạm y tế xã Thủy Xuân Tiên (Trung tâm y tế h. Chương
Mỹ)

Xã Thủy Xuân
Tiên

( 13 )

18 01L15 Trạm y tế xã Tốt Động (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Tốt Động
19 01L16 Trạm y tế xã Lam Điền (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Lam Điền
20 01L17 Trạm y tế xã Tân Tiến (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Tân Tiến

21 01L18 Trạm y tế xã Nam Phương Tiến (Trung tâm y tế Chương
Mỹ)

Xã Nam Phương
Tiến

22 01L19 Trạm y tế xã Hợp Đồng (Trung tâm y tế h.Chương Mỹ) Xã Hợp Đồng

23 01L20 Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ (Trung tâm y tế h Chương
Mỹ)

Xã Hoàng Văn
Thụ

24 01L21 Trạm y tế xã Hoàng Diệu (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Hoàng Diệu
25 01L22 Trạm y tế xã Hữu Văn (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Hữu Văn
26 01L23 Trạm y tế xã Quảng Bị (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Quảng Bị
27 01L24 Trạm y tế xã Mỹ Lương (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Mỹ Lương

28 01L25 Trạm y tế xã Thượng Vực (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Thượng Vực
29 01L26 Trạm y tế xã Hồng Phong (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Hồng Phong
30 01L27 Trạm y tế xã Đồng Phú (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Đồng Phú
31 01L28 Trạm y tế xã Trần Phú (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Trần Phú
32 01L29 Trạm y tế xã Văn Võ (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Văn Võ
33 01L30 Trạm y tế xã Đồng Lạc (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Đồng Lạc
34 01L31 Trạm y tế xã Hịa Chính (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Hịa Chính
35 01L32 Trạm y tế xã Phú Nam An (Trung tâm y tế h. Chương Mỹ) Xã Phú Nam An

Mọi Người Cũng Xem   10 Shop Đồ Lót Nữ Hà Nội Sành Điệu Và Giá Rẻ | Đồ Lót Nữ Giti Shop

28 01L25 Trạm y tế xã Thượng Vực ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Thượng Vực29 01L26 Trạm y tế xã Hồng Phong ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Hồng Phong30 01L27 Trạm y tế xã Đồng Phú ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Đồng Phú31 01L28 Trạm y tế xã Trần Phú ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Trần Phú32 01L29 Trạm y tế xã Văn Võ ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Văn Võ33 01L30 Trạm y tế xã Đồng Lạc ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Đồng Lạc34 01L31 Trạm y tế xã Hịa Chính ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Hịa Chính35 01L32 Trạm y tế xã Phú Nam An ( Trung tâm y tế h. Chương Mỹ ) Xã Phú Nam An

XIX HUYỆN THƯỜNG TÍN

1 01830 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín Thị trấn Thường
Tín

2 01017 Phịng khám đa khoa khu vực Tô Hiệu (Trung tâm y tế

( 14 )

3 01M01 Trạm y tế thị trấn Thường Tín (Trung tâm y tế h. Thường
Tín)

Thị trấn Thường
Tín

4 01M02 Trạm y tế xã Ninh Sở (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Ninh Sở
5 01M03 Trạm y tế xã Nhị Khê (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Nhị Khê
6 01M04 Trạm y tế xã Duyên Thái (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Duyên Thái
7 01M05 Trạm y tế xã Khánh Hà (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Khánh Hà
8 01M06 Trạm y tế xã Hịa Bình (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Hịa Bình
9 01M07 Trạm y tế xã Văn Bình (Trung tâm y tế h.Thường Tín) Xã Văn Bình
10 01M08 Trạm y tế xã Hiền Giang (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Hiền Giang
11 01M09 Trạm y tế xã Hồng Vân (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Hồng Vân

12 01M10 Trạm y tế xã Vân Tảo (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Vân Tảo
13 01M11 Trạm y tế xã Liên Phương (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Liên Phương
14 01M12 Trạm y tế xã Văn Phú (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Văn Phú
15 01M13 Trạm y tế xã Tự Nhiên (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Tự Nhiên
16 01M14 Trạm y tế xã Tiền Phong (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Tiền Phong
17 01M15 Trạm y tế xã Hà Hồi (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Hà Hồi
18 01M16 Trạm y tế xã Thư Phú (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Thư Phú
19 01M17 Trạm y tế xã Nguyễn Trãi (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Nguyễn Trãi
20 01M18 Trạm y tế xã Quất Động (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Quất Động

12 01M10 Trạm y tế xã Vân Tảo ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Vân Tảo13 01M11 Trạm y tế xã Liên Phương ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Liên Phương14 01M12 Trạm y tế xã Văn Phú hà đông ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Văn Phú15 01M13 Trạm y tế xã Tự Nhiên ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Tự Nhiên16 01M14 Trạm y tế xã Tiền Phong ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Tiền Phong17 01M15 Trạm y tế xã Hà Hồi ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Hà Hồi18 01M16 Trạm y tế xã Thư Phú ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Thư Phú19 01M17 Trạm y tế xã Nguyễn Trãi ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Nguyễn Trãi20 01M18 Trạm y tế xã Quất Động ( Trung tâm y tế h. Thường Tín ) Xã Quất Động

21 01M19 Trạm y tế xã Chương Dương (Trung tâm y tế h. Thường

Tín) Xã Chương Dương

( 15 )

26 01M24 Trạm y tế xã Thống Nhất (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Thống Nhất
27 01M25 Trạm y tế xã Nghiêm Xuyên (Trung tâm y tế Thường Tín) Xã Nghiêm Xuyên
28 01M26 Trạm y tế xã Tô Hiệu (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Tơ Hiệu

29 01M27 Trạm y tế xã Văn Tự (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Văn Tự
30 01M28 Trạm y tế xã Vạn Điểm (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Vạn Điểm
31 01M29 Trạm y tế xã Minh Cường (Trung tâm y tế h. Thường Tín) Xã Minh Cường

XX HUYỆN MÊ LINH

1 01099 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh Xã Đại Thịnh

2 01195 Phòng khám đa khoa Đại Thịnh Xã Đại Thịnh

3 01088 Phòng khám đa khoa Thạch Đà (Trung tâm y tế huyện Mê

Linh) Xã Thạch Đà

4 01P02 Trạm y tế xã Kim Hoa (Trung tâm y tế h. Mê Linh) Xã Kim Hoa
5 01P04 Trạm y tế xã Tiến Thắng (Trung tâm y tế h. Mê Linh) Xã Tiến Thắng
6 01P05 Trạm y tế xã Tự Lập (Trung tâm y tế h. Mê Linh) Xã Tự Lập

7 01P06 Trạm y tế thị trấn Quang Minh (Trung tâm y tế h. Mê
Linh)

Thị trấn Quang
Minh

( 16 )

17 01P16 Trạm y tế xã Tiền Phong (Trung tâm y tế h. Mê Linh) Xã Tiền Phong
18 01P17 Trạm y tế xã Tráng Việt (Trung tâm y tế h. Mê Linh) Xã Tráng Việt
19 01P18 Trạm y tế thị trấn Chi Đông (Trung tâm y tế h. Mê Linh) Thị trấn Chi Đông

XXI HUYỆN ỨNG HỒ

1 01155 Phịng khám đa khoa KV Đồng Tân (Trung tâm y tế h.
Ứng Hịa)

Xã Đồng Tân, ứng
Hồ

2 01156 Phịng khám đa khoa KV Lưu Hoàng (Trung tâm y tế h.
Ứng Hịa)

Xã Lưu Hồng,
ứng Hồ

3 01N01 Trạm y tế thị trấn Vân Đình (Trung tâm y tế h. Ứng Hịa) Thị trấn Vân Đình
4 01N02 Trạm y tế xã Viên An (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Viên An
5 01N03 Trạm y tế xã Viên Nội (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Viên Nội
6 01N04 Trạm y tế xã Hoa Sơn (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Hoa Sơn

7 01N05 Trạm y tế xã Quảng Phú Cầu (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Quảng Phú Cầu
8 01N06 Trạm y tế xã Trường Thịnh (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Trường Thịnh
9 01N07 Trạm y tế xã Cao Thành (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Cao Thành
10 01N08 Trạm y tế xã Liên Bạt (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Liên Bạt
11 01N09 Trạm y tế xã Sơn Cơng (Trung tâm y tế h. Ứng Hịa) Xã Sơn Công
12 01N10 Trạm y tế xã Đồng Tiến (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Đồng Tiến
13 01N11 Trạm y tế xã Phương Tú (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Phương Tú
14 01N12 Trạm y tế xã Trung Tú (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Trung Tú
15 01N13 Trạm y tế xã Đồng Tân (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Đồng Tân

16 01N14 Trạm y tế xã Tảo Dương Văn (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa)Xã Tảo Dương
Văn

( 17 )

19 01N17 Trạm y tế xã Hòa Lâm (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Hòa Lâm
20 01N18 Trạm y tế xã Hòa Xá (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Hòa Xá
21 01N19 Trạm y tế xã Trầm Lộng (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Trầm Lộng
22 01N20 Trạm y tế xã Kim Đường (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Kim Đường
23 01N21 Trạm y tế xã Hòa Nam (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Hòa Nam
24 01N22 Trạm y tế xã Hòa Phú (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Hịa Phú
25 01N23 Trạm y tế xã Đội Bình (Trung tâm y tế h. Ứng Hịa) Xã Đội Bình
26 01N24 Trạm y tế xã Đại Hùng (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Đại Hùng
27 01N25 Trạm y tế xã Đơng Lỗ (Trung tâm y tế h. Ứng Hịa) Xã Đông Lỗ
28 01N26 Trạm y tế xã Phù Lưu (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Phù Lưu
29 01N27 Trạm y tế xã Đại Cường (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Đại Cường
30 01N28 Trạm y tế xã Lưu Hoàng (Trung tâm y tế h. Ứng Hịa) Xã Lưu Hồng

31 01N29 Trạm y tế xã Hồng Quang (Trung tâm y tế h. Ứng Hòa) Xã Hồng Quang

31 01N29 Trạm y tế xã Hồng Quang ( Trung tâm y tế h. Ứng Hòa ) Xã Hồng Quang

XXII HUYỆN MỸ ĐỨC

1 01825 Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức Thị trấn Đại Nghĩa

2 01169 Phòng khám đa khoa KV An Mỹ (Trung tâm y tế h. Mỹ

Đức) Xã An Mỹ

3 01172 Phòng khám đa khoa KV Hương Sơn (Trung tâm y tế h.

Mỹ Đức) Xã Hương Sơn

( 18 )

10 01N57 Trạm y tế xã Bột Xuyên (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Bột Xuyên
11 01N58 Trạm y tế xã An Mỹ (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã An Mỹ
12 01N59 Trạm y tế xã Hồng Sơn (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Hồng Sơn
13 01N60 Trạm y tế xã Lê Thanh (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Lê Thanh
14 01N61 Trạm y tế xã Xuy Xá (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Xuy Xá
15 01N62 Trạm y tế xã Phùng Xá (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Phùng Xá
16 01N63 Trạm y tế xã Phù Lưu Tế (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Phù Lưu Tế
17 01N64 Trạm y tế xã Đại Hưng (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Đại Hưng
18 01N65 Trạm y tế xã Vạn Kim (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Vạn Kim
19 01N66 Trạm y tế xã Đốc Tín (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Đốc Tín
20 01N67 Trạm y tế xã Hương Sơn (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Hương Sơn
21 01N68 Trạm y tế xã Hùng Tiến (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Hùng Tiến
22 01N69 Trạm y tế xã An Tiến (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã An Tiến
23 01N70 Trạm y tế xã Hợp Tiến (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Hợp Tiến
24 01N71 Trạm y tế xã Hợp Thanh (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã Hợp Thanh
25 01N72 Trạm y tế xã An Phú (Trung tâm y tế h. Mỹ Đức) Xã An Phú

XXIII HUYỆN HOÀI ĐỨC

1 01824 Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Thị trấn Trơi

2 01199 Phịng khám đa khoa KV Ngãi Cầu (Trung tâm y tế h.

Hoài Đức) Xã An Khánh

( 19 )

8 01J56 Trạm y tế xã Đức Giang (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Đức Giang
9 01J57 Trạm y tế xã Cát Quế (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Cát Quế
10 01J58 Trạm y tế xã Kim Chung (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Kim Chung
11 01J59 Trạm y tế xã Yên Sở (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Yên Sở
12 01J60 Trạm y tế xã Sơn Đồng (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Sơn Đồng
13 01J61 Trạm y tế xã Vân Canh (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Vân Canh
14 01J62 Trạm y tế xã Đắc Sở Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Đắc Sở
15 01J63 Trạm y tế xã Lại Yên (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Lại Yên
16 01J64 Trạm y tế xã Tiền Yên (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Tiền Yên
17 01J65 Trạm y tế xã Song Phương (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã Song Phương
18 01J66 Trạm y tế xã An Khánh (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã An Khánh
19 01J67 Trạm y tế xã An Thượng (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã An Thượng
20 01J68 Trạm y tế xã Vân Cơn (Trung tâm y tế h. Hồi Đức) Xã Vân Côn
21 01J69 Trạm y tế xã La Phù (Trung tâm y tế h. Hoài Đức) Xã La Phù
22 01J70 Trạm y tế xã Đông La (Trung tâm y tế h. Hồi Đức) Xã Đơng La

Mọi Người Cũng Xem   Top 15 shop quà lưu niệm độc đáo ở Hà Nội | LADIGI

XXIV HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

1 01820 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Thị trấn Phùng

2 01839 Phòng khám đa khoa KV Liên Hồng (Trung tâm y tế h.

Đan Phượng) Xã Liên Hồng

( 20 )

9 01J08 Trạm y tế xã Hạ Mỗ (Trung tâm y tế h. Đan Phượng) Xã Hạ Mỗ
10 01J09 Trạm y tế xã Liên Trung (Trung tâm y tế h. Đan Phượng) Xã Liên Trung

11 01J10 Trạm y tế xã Phương Đình (Trung tâm y tế h. Đan

Phượng) Xã Phương Đình

12 01J11 Trạm y tế xã Thượng Mỗ (Trung tâm y tế h. Đan Phượng) Xã Thượng Mỗ
13 01J12 Trạm y tế xã Tân Hội (Trung tâm y tế h. Đan Phượng) Xã Tân Hội
14 01J13 Trạm y tế xã Tân Lập (Trung tâm y tế h. Đan Phượng) Xã Tân Lập
15 01J14 Trạm y tế xã Đan Phượng (Trung tâm y tế Đan Phượng) Xã Đan Phượng
16 01J15 Trạm y tế xã Đồng Tháp (Trung tâm y tế h. Đan Phượng) Xã Đồng Tháp
17 01J16 Trạm y tế xã Song Phượng (Trung tâm y tế Đan Phượng) Xã Song Phượng

XXV HUYỆN PHÚ XUYÊN

1 01821 Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên Thị trấn Phú
Xuyên

2 01200 Phòng khám đa khoa KV Tri Thuỷ (Trung tâm y tế h. Phú

Xuyên) Xã Tri Thuỷ

3 01M51 Trạm y tế thị trấn Phú Minh (Trung tâm y tế h. Phú

Xuyên) Thị trấn Phú Minh

4 01M52 Trạm y tế thị trấn Phú Xuyên (Trung tâm y tế h. Phú
Xuyên)

Thị trấn Phú
Xuyên

( 21 )

12 01M60 Trạm y tế xã Văn Hoàng (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Văn Hoàng
13 01M61 Trạm y tế xã Hồng Thái (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Hồng Thái
14 01M62 Trạm y tế xã Hoàng Long (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Hoàng Long
15 01M63 Trạm y tế xã Quang Trung (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Quang Trung
16 01M64 Trạm y tế xã Nam Phong (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Nam Phong
17 01M65 Trạm y tế xã Nam Triều (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Nam Triều
18 01M66 Trạm y tế xã Tân Dân (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Tân Dân
19 01M67 Trạm y tế xã Sơn Hà (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Sơn Hà
20 01M68 Trạm y tế xã Chuyên Mỹ (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Chuyên Mỹ
21 01M69 Trạm y tế xã Khai Thái (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Khai Thái
22 01M70 Trạm y tế xã Phúc Tiến (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Phúc Tiến
23 01M71 Trạm y tế xã Vân Từ (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Vân Từ
24 01M73 Trạm y tế xã Đại Xuyên (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Đại Xuyên
25 01M74 Trạm y tế xã Phú Yên (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Phú Yên
26 01M75 Trạm y tế xã Bạch Hạ (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Bạch Hạ
27 01M76 Trạm y tế xã Quang Lãng (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Quang Lãng
28 01M77 Trạm y tế xã Châu Can (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Châu Can
29 01M78 Trạm y tế xã Minh Tân (Trung tâm y tế h. Phú Xuyên) Xã Minh Tân

XXVI HUYỆN BA VÌ

1 01822 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Xã Đồng Thái

2 01209 Phịng khám đa khoa KV Minh Quang (Trung tâm y tế h.

Ba Vì) Xã Minh Quang

3 01210 Phịng khám đa khoa KV Bất Bạt (Trung tâm y tế h. Ba

Vì) Xã Sơn Đà

( 22 )

Vì)

( 23 )

29 01I26 Trạm y tế xã Tản Lĩnh (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Tản Lĩnh
30 01I27 Trạm y tế xã Ba Trại (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Ba Trại
31 01I28 Trạm y tế xã Minh Quang (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Minh Quang
32 01I29 Trạm y tế xã Ba Vì (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Ba Vì
33 01I30 Trạm y tế xã Vân Hịa (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Vân Hòa
34 01I31 Trạm y tế xã Yên Bài (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Yên Bài
35 01I32 Trạm y tế xã Khánh Thượng (Trung tâm y tế h. Ba Vì) Xã Khánh Thượng

XXVII HUYỆN PHÚC THỌ

1 01826 Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ Thị trấn Phúc Thọ

2 01037 Phòng khám đa khoa Ngọc Tảo (Trung tâm y tế h. Phúc

Thọ) Xã Ngọc Tảo

( 24 )

17 01I65 Trạm y tế xã Thanh Đa (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Thanh Đa
18 01I66 Trạm y tế xã Trạch Mỹ Lộc (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Trạch Mỹ Lộc
19 01I67 Trạm y tế xã Phúc Hòa (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Phúc Hòa
20 01I68 Trạm y tế xã Ngọc Tảo (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Ngọc Tảo
21 01I69 Trạm y tế xã Phụng Thượng (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Phụng Thượng

22 01I70 Trạm y tế xã Tam Thuấn (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Tam Thuấn
23 01I71 Trạm y tế xã Tam Hiệp (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Tam Hiệp
24 01I72 Trạm y tế xã Hiệp Thuận (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Hiệp Thuận
25 01I73 Trạm y tế xã Liên Hiệp (Trung tâm y tế h. Phúc Thọ) Xã Liên Hiệp

22 01I70 Trạm y tế xã Tam Thuấn ( Trung tâm y tế h. Phúc Thọ ) Xã Tam Thuấn23 01I71 Trạm y tế xã Tam Hiệp ( Trung tâm y tế h. Phúc Thọ ) Xã Tam Hiệp24 01I72 Trạm y tế xã Hiệp Thuận ( Trung tâm y tế h. Phúc Thọ ) Xã Hiệp Thuận25 01I73 Trạm y tế xã Liên Hiệp ( Trung tâm y tế h. Phúc Thọ ) Xã Liên Hiệp

XXVIII HUYỆN QUỐC OAI

1 01827 Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai

2 01212 Phịng khám đa khoa KV Hồ Thạch (Trung tâm y tế h.

Quốc Oai) xã Hoà Thạch

( 25 )

15 01K13 Trạm y tế xã Cộng Hòa (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Cộng Hòa
16 01K14 Trạm y tế xã Tân Phú (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Tân Phú
17 01K15 Trạm y tế xã Đại Thành (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Đại Thành
18 01K16 Trạm y tế xã Phú Mãn (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Phú Mãn
19 01K17 Trạm y tế xã Cấn Hữu (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Cấn Hữu
20 01K18 Trạm y tế xã Tân Hòa (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Tân Hòa
21 01K19 Trạm y tế xã Hòa Thạch (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Hòa Thạch
22 01K20 Trạm y tế xã Đông Yên (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Đông Yên
23 01K21 Trạm y tế xã Đông Xuân (Trung tâm y tế h. Quốc Oai) Xã Đông Xuân

XXIX HUYỆN THẠCH THẤT

1 01828 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất Xã Kim Quan

2 01213 Phòng khám đa khoa Yên Bình Xã Yên Bình

( 26 )

16 01K64 Trạm y tế xã Hữu Bằng (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Hữu Bằng

17 01K65 Trạm y tế xã Phùng Xá (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Phùng Xá
18 01K66 Trạm y tế xã Tân Xã (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Tân Xã
19 01K67 Trạm y tế xã Thạch Xá (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Thạch Xá
20 01K68 Trạm y tế xã Bình Phú (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Bình Phú
21 01K69 Trạm y tế xã Hạ Bằng (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Hạ Bằng
22 01K70 Trạm y tế xã Đồng Trúc (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Đồng Trúc
23 01K71 Trạm y tế xã Tiến Xuân (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Tiến Xuân
24 01K72 Trạm y tế xã Yên Bình (Trung tâm y tế h.Thạch Thất) Xã Yên Bình
25 01K73 Trạm y tế xã Yên Trung (Trung tâm y tế h. Thạch Thất) Xã Yên Trung

17 01K65 Trạm y tế xã Phùng Xá ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Phùng Xá18 01K66 Trạm y tế xã Tân Xã ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Tân Xã19 01K67 Trạm y tế xã Thạch Xá ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Thạch Xá20 01K68 Trạm y tế xã Bình Phú ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Bình Phú21 01K69 Trạm y tế xã Hạ Bằng ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Hạ Bằng22 01K70 Trạm y tế xã Đồng Trúc ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Đồng Trúc23 01K71 Trạm y tế xã Tiến Xuân ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Tiến Xuân24 01K72 Trạm y tế xã Yên Bình ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Yên Bình25 01K73 Trạm y tế xã Yên Trung ( Trung tâm y tế h. Thạch Thất ) Xã Yên Trung

XXX HUYỆN THANH OAI

1 01829 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai Thị trấn Kim Bài

2 01048 Phòng khám đa khoa KV Dân Hòa (Trung tâm y tế h.

Thanh Oai) Dân Hòa

( 27 )

https://hoatieu.vn/
024 2242 6188
Bảo hiểm
Hỏi đáp pháp luật.

Related Posts

About The Author

Add Comment