Danh sách 228 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hải Phòng (phần 2)

101 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Liên Khê

2253873197

Thôn Thiểm Trại, Xã Liên Khê, Huyện Thuỷ Nguyên 102 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Lưu Kiếm 2253774461 Thôn Phúc Nam, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên 103 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Minh Tân 2253774486 Thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên 104 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Mỹ Đồng 2253774363 Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên 105 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Ngũ Lão 2253875608 Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên 106 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Phù Ninh 2253673337 Thôn Phù Lưu, Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên 107 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Phục Lễ 2253875658 Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên 108 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Quảng Thanh 2253673325 Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên 109 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Tam Hưng 2253875655 Thôn Do Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên 110 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Tân Dương 2253873071 Thôn Đội 2, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên 111 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Thủy Đường 2253774403 Làng Văn Hóa Thủy Tú, Xã Thủy Đường, Huyện Thuỷ Nguyên 112 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Thủy Sơn 2253774070 Thôn Dực Liẽn ( xóm 5,6,7 ), Xã Thủy Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên 113 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Thủy Triều 2253774621 Thôn Tuy Lạc, Xã Thủy Triều, Huyện Thuỷ Nguyên 114 Huyện Thuỷ Nguyên Điểm BĐVHX Trung Hà 2253774594 Thôn Chung Mỹ, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên 115 Huyện Tiên Lãng Bưu cục cấp 2 Tiên Lãng 2253883005 Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 116 Huyện Tiên Lãng Bưu cục cấp 3 Đông Quy 2253883205 Thôn Đông Quy, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng 117 Huyện Tiên Lãng Bưu cục cấp 3 Hòa Bình 2253883204 Thị tứ Hòa Bình, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng 118 Huyện Tiên Lãng Bưu cục cấp 3 Hùng Thắng 2253882642 Thôn Thôn 16, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng 119 Huyện Tiên Lãng Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Lãng   Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 120 Huyện Tiên Lãng Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiên Lãng   Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 121 Huyện Tiên Lãng Đại lý bưu điện Cầu Đầm 2253883207 Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 122 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Bạch Đằng 2253883549 Làng Pháp Xuyên ( cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng 123 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Bắc Hưng 2253882802 Thôn Trung Hưng, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng 124 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Cấp Tiến 2253883083 Điểm BĐVHX Cấp Tiến 125 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Đại Thắng 2253883803 Thôn Giang Khẩu, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng 126 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Đoàn Lập 2253883696 Thôn Tiên Đôi Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng 127 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Đông Hưng 2253882799 Thôn Trung Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng 128 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Khởi Nghĩa 2253883855 Thôn Ninh Duy, Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng 129 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Kiến Thiết 2253883084 Thôn Nam Tử, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng 130 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Nam Hưng 2253882695 Thôn Bạch Sa Làng, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng 131 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Quang Phục 2253883610 Thôn Chính Nghị, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng 132 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Quyết Tiến 2253883551 Thôn Nghân Cầu, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng 133 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tây Hưng 2253882800 Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng 134 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tiên Hưng 2253882693 Thôn Hòa Bình, Xã Tiên Hưng, Huyện Tiên Lãng
Mọi Người Cũng Xem   Top 8 Địa chỉ bán ghế massage tốt nhất tại Hải Phòng
135 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tiên Minh 2253883691 Thôn Đông Ninh 2, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng 136 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tiên Thanh 2253883550 Thôn Hà Đới, Xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng 137 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tiên Thắng 2253883692 Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng 138 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tiên Tiến 2253883690 Thôn Ắn, Xã Tiên Tiến, Huyện Tiên Lãng 139 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Tự Cường 2253883801 Thôn Mỹ Khê, Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng 140 Huyện Tiên Lãng Điểm BĐVHX Vinh Quang 2253882694 Thôn Đồn Dưới, Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng 141 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục cấp 2 Vĩnh Bảo 2253885333 Số 129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo 142 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục cấp 3 Chợ Cầu 2253987166 Thôn An Cầu, Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo 143 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục cấp 3 Hà Phương 2253884206 Thôn Gáo, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo 144 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Bảo   Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo 145 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục cấp 3 Nam Am 2253982099 Thôn Nam Am, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo 146 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục cấp 3 Thanh Lương 2253983199 Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Lương, Huyện Vĩnh Bảo 147 Huyện Vĩnh Bảo Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Bảo   Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo 148 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX An Hòa 2253884769 Thôn An Lãng, Xã An Hoà, Huyện Vĩnh Bảo 149 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Cao Minh 2253884616 Thôn Tây Am, Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bả 150 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Cổ Am 2253884770 Thôn Lê Lợi, Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo 151 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Cộng Hiền 2253884781 Thôn Hạ Am ( gồm Thôn 9,10 ), Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo 152 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Dũng Tiến 2253884961 Thôn An Bồ, Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo 153 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Đồng Minh 2253884773 Thôn Bảo Hà, Xã Đồng Minh, Huyện Vĩnh Bảo 154 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Giang Biên 2253884775 Thôn Râu, Xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo 155 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Hiệp Hòa 2253884771 Thôn Đại An, Xã Hiệp Hoà, Huyện Vĩnh Bảo 156 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Hòa Bình 2253884613 Thôn Hàm Dương, Xã Hoà Bình, Huyện Vĩnh Bảo 157 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Hùng Tiến 2253884615 Thôn Bắc Tạ 1, Xã Hùng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo 158 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Hưng Nhân 2253884778 Thôn An Biên, Xã Hưng Nhân, Huyện Vĩnh Bảo 159 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Liên Am 2253884952 Thôn Thống Nhất, Xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo 160 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Lý Học 2253884774 Thôn Trung Am, Xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo 161 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Nhân Hòa 2253884993 Thôn Kựu Điện, Xã Nhân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo 162 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Tam Đa 2253884994 Thôn Đông, Xã Tam Đa, Huyện Vĩnh Bảo 163 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Tân Hưng 2253884782 Thôn Nam Tạ, Xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo 164

Huyện Vĩnh Bảo

Điểm BĐVHX Tân Liên 2253884772 Thôn Vinh Quang, Xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo 165 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Thắng Thủy 2253884779 Thôn Hà Phương 1, Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo 166 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Tiền Phong 2253884614 Thôn Linh Đông, Xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo 167 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Trấn Dương 2253884953 Thôn Bảo Ngãi, Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo 168 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Trung Lập
Mọi Người Cũng Xem   Top 10 Địa Chỉ Mua Ô Tô Cũ Hải Phòng Uy Tín Nhất Bạn Nên Biết
2253884777 Thôn Áng Dương 1, Xã Trung Lập, Huyện Vĩnh Bảo 169 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Việt Tiến 2253884776 Thôn Liễu Kinh 4, Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo 170 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Vĩnh Phong 2253884995 Thôn Quán Khái, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo 171 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Vinh Quang 2253884612 Thôn Hu Trì, Xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo 172 Huyện Vĩnh Bảo Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến 2253884780 Thôn Hai, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo 173 Quận Dương Kinh Bưu cục cấp 3 Chợ Hương 2253881581 Thôn Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh 174 Quận Dương Kinh Bưu cục cấp 3 Hòa Nghĩa 2253860221 Ấp Đồn Riêng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh 175 Quận Dương Kinh Điểm BĐVHX Anh Dũng 2253860579 Thôn Trà Khê, P. Anh Dũng, Quận Dương Kinh 176 Quận Dương Kinh Điểm BĐVHX Đa Phúc 2253881066 Thôn Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh 177 Quận Dương Kinh Điểm BĐVHX Hải Thành 2253981653 Thôn 3, P. Hải Thành, Quận Dương Kinh 178 Quận Dương Kinh Điểm BĐVHX Tân Thành 2253660320 Thôn Tân Tiến, P. Tân Thành, Quận Dương Kinh 179 Quận Đồ Sơn Bưu cục cấp 2 Tx Đồ Sơn 2253861289 Số 85, Đường Lý Thánh Tông, P. Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn 180 Quận Đồ Sơn Điểm BĐVHX Hợp Đức 1688484630 Thôn Đức Hậu I, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn 181 Quận Hải An Bưu cục cấp 3 Cầu Rào   Số 45, Đường Ngô Gia Tự, P. Đằng Lâm, Quận Hải An 182 Quận Hải An Bưu cục cấp 3 Hạ Lũng 2253870027 Số 1, Cụm 11 Lũng Bắc, P. Đằng Hải, Quận Hải An 183 Quận Hải An Bưu cục cấp 3 KCN Đình Vũ   Khu Dân Cư Trực Cát, P. Tràng Cát, Quận Hải An 184 Quận Hải An Bưu cục cấp 3 KHL Hải An   Đường Ngô Gia Tự, P. Cát Bi, Quận Hải An 185 Quận Hải An Bưu cục cấp 3 Nam Hải 2253976919 Cụm 6, P. Nam Hải, Quận Hải An 186 Quận Hải An Điểm BĐVHX Đằng Hải 2253976111 Cụm 4 Lũng Đông, P. Đằng Hải, Quận Hải An 187 Quận Hải An Điểm BĐVHX Đằng Lâm 2253870382 Khu phố Trung Hành 5, P. Đằng Lâm, Quận Hải An 188 Quận Hải An Điểm BĐVHX Đông Hải 2253741100 Cụm Bình Kiều I, P. Đông Hải 1, Quận Hải An 189 Quận Hải An Điểm BĐVHX Tràng Cát 2253976344 Số 0, Khu Dân Cư Cát Bi, P. Tràng Cát, Quận Hải An 190 Quận Hải An Điểm BĐVHX VH Hàng Kênh 2253517900 Khu Dân Cư Thành Tô, P. Tràng Cát, Quận Hải An 191 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 1 Hải Phòng 225821268 Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 192 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 Cảng Mới 2253534047 Số tổ 3, Khu phố Vi, P. Quán Toan, Quận Hồng Bàng 193 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 Express Hải Phòng 2253823779 Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 194 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 GD Hệ 1 Hải Phòng 2253548500 Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 195 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 HCC Hải Phòng 2253842500 Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 196 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 Hồng Bàng 2253530925 Số 36, Đường Quang Trung, P. Quang Trung, Quận Hồng Bàng 197 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 KHL Hồng Bàng 2253823779 Đường Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 198 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 Nomura 2253618386 hu phố Cn – Nomura, P. Quán Toan, Quận Hồng Bàng 199 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 Quán Toan 2253850041 Số tổ 31, Khu phố Iii, P. Quán Toan, Quận Hồng Bàng 200 Quận Hồng Bàng
Mọi Người Cũng Xem   Top 10 cửa hàng mũ nón đa dạng mẫu mã nhất có tại Hải Phòng
Bưu cục cấp 3 Thượng Lý 2253539368 Số 1, Đường Thành Phố Hà Nội, P. Thượng Lý, Quận Hồng Bàng 201 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 TMĐT Hải Phòng 2253746111 Đường Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Quận Hồng Bàng 202 Quận Hồng Bàng Bưu cục cấp 3 Tôn Đức Thắng   Số 906, Đường Tôn Đức Thắng, P. Sở Dầu, Quận Hồng Bàng 203 Quận Hồng Bàng Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Hệ 1 Hải Phòng 2253842500 Số Km 92, Khu phố Đường 5/1, P. Hùng Vương, Quận Hồng Bàng 204 Quận Hồng Bàng Bưu cục văn phòng VP BĐ Trung Tâm   Đường Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 205 Quận Hồng Bàng Bưu cục văn phòng VP BĐTP HẢI PHÒNG   Đường Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 206 Quận Hồng Bàng Hòm thư Công cộng Vườn hoa Chéo   Đường Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, Quận Hồng Bàng 207 Quận Kiến An Bưu cục cấp 2 Kiến An 2253577342 Số 2, Đường Phan Đăng Lưu, P. Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An 208 Quận Kiến An Bưu cục cấp 3 KHL Kiến An   Đường Hoàng Quốc Việt, P. Bắc Sơn, Quận Kiến An 209 Quận Kiến An Bưu cục cấp 3 Quán Trữ 2253576566 Đường Lê Duẩn, P. Quán Trữ, Quận Kiến An 210 Quận Kiến An Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến An   Đường Hoàng Quốc Việt, P. Bắc Sơn, Quận Kiến An 211 Quận Kiến An Đại lý bưu điện Cống Đôi 2253876562 Số 346, Đường Phan Đăng Lưu, P. Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An 212 Quận Kiến An Điểm BĐVHX Đồng Hòa 2253790654 Cụm 3, P. Đồng Hoà, Quận Kiến An 213 Quận Kiến An Điểm BĐVHX Nam Sơn 2253677530 Số 802, Đường Trần Nhân Tông, P. Nam Sơn, Quận Kiến An 214 Quận Kiến An Điểm BĐVHX Phù Liến 2253790655 Cụm 1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An 215 Quận Lê Chân Bưu cục cấp 3 Chợ Hàng 2253764266 Số 6, Đường Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân 216 Quận Lê Chân Bưu cục cấp 3 KHL Lê Chân 2253823108 Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Quận Lê Chân 217 Quận Lê Chân Bưu cục cấp 3 Lê Chân 2253719325 Số 69, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Cát Dài, Quận Lê Chân 218 Quận Lê Chân Bưu cục cấp 3 Niệm Nghĩa 2253780901 Số 273, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân 219 Quận Lê Chân Điểm BĐVHX Vĩnh Niệm 2253870001 Tổ 24, Khu 2, P. Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân 220 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 Cầ ̀ u Tre 2253564902 Số 22, Lô nhà A4, Khu tập thể Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền 221 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 Cửa Cấm 2253836653 Số 298, Đường Lê Lai, P. Máy Chai, Quận Ngô Quyền 222 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 Hàng Kênh 2253847043 Số 125, Đường Lạch Tray, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền 223 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 KHL Ngô Quyền   Đường Trần Phú, P. Cầu Đất, Quận Ngô Quyền 224 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền 2253686042 Số 3, Đường Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Quận Ngô Quyền 225 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2253733041 Số 1, Đường Văn Cao, P. Đằng Giang, Quận Ngô Quyền 226 Quận Ngô Quyền Bưu cục cấp 3 Vạn Mỹ 2253769548 Số 343, Đường Thành Phố Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền 227 Quận Ngô Quyền Hòm thư Công cộng Lạch Tray   Đường Lạch Tray, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền

228

Quận Ngô Quyền Hòm thư Công cộng Trường ĐH Hàng Hải   Đường Lạch Tray, P. Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền

Related Posts

About The Author

Add Comment