Danh sách 169 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Khánh Hòa

1 Huyện Cam Lâm Bưu cục cấp 2 Cam Lâm

2583983500

Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm 2 Huyện Cam Lâm Bưu cục cấp 3 Cam An Nam 2583864002 Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm 3 Huyện Cam Lâm Bưu cục cấp 3 Cam Hòa 2583863063 Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà, Huyện Cam Lâm 4 Huyện Cam Lâm Bưu cục cấp 3 Suối Dầu 2583983500 Thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm 5 Huyện Cam Lâm Bưu cục cấp 3 Suối Tân 2583743743 Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm 6 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam An Bắc 2583994340 Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm 7 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Hải Đông 979301493 Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm 8 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Hải Tây 1639236644 Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm 9 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Hiệp Bắc 2583996111 Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm 10 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Hiệp Nam 2583995756 Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm 11 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Phước Tây 1662087712 Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm 12 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Tân 2583991099 Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm 13 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Cam Thành Bắc 2583986678 Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm 14 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Sơn Tân 1662087712 Thôn Suối Cốc, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm 15 Huyện Cam Lâm Điểm BĐVHX Suối Cát 2583740700 Thôn Tân Xương, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm 16 Huyện Diên Khánh Bưu cục cấp 2 Diên Khánh 2583850206 Số 52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh 17 Huyện Diên Khánh Bưu cục cấp 3 Diên Phước 2583780100 Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh 18 Huyện Diên Khánh Bưu cục cấp 3 Diên Xuân 2583787225 Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh 19 Huyện Diên Khánh Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Thành 2583760208 Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh 20 Huyện Diên Khánh Bưu cục cấp 3 Suối Hiệp 2583745438 Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh 21 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên An 2583852555 Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh 22 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Bình 2583851500 Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh 23 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Điền 2583772654 Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh 24 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Đồng 2583786041 Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh 25 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Hòa 2583850172 Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh 26 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Lạc 2583852658 Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh 27 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Lâm 2583785009 Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh 28 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Lộc 2583782040 Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh 29 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Phú 2583770652 Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh 30 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Sơn 2583774100 Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh 31 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Tân 2583783180 Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh 32 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Thạnh 2583752383 Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh 33 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Thọ 2583784060 Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh 34 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Diên Toàn 2583750655 Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh 35 Huyện Diên Khánh Điểm BĐVHX Suối Tiên 2583742010 Thôn Xuân Phú 2, Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh 36 Huyện đảo Trường Sa Bưu cục cấp 3 Trường Sa 2583858142 Cụm Quân Cảng Cam Ranh, Xã Song Tử Tây, Huyện Trường Sa 37 Huyện đảo Trường Sa Điểm BĐVHX Đảo Sinh Tồn   Khu Sinh Tồn, Xã Sinh Tồn, Huyện Trường Sa 38 Huyện đảo Trường Sa Điểm BĐVHX Đảo Trường Sa Lớn   Dãy nhà Trường Sa lớn, Khu dân cư Đảo Trường sa lớn, Thị Trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa 39 Huyện Khánh Sơn Bưu cục cấp 2 Khánh Sơn 2583869201 Số 35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn 40 Huyện Khánh Sơn Điểm BĐVHX Ba Cụm Bắc 2583869173 Thôn Suối Đá, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn 41 Huyện Khánh Sơn Điểm BĐVHX Ba Cụm Nam 2583869064 Thôn Ka Tơ, Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn 42 Huyện Khánh Sơn Điểm BĐVHX Sơn Bình 2583867613 Thôn Xóm Có, Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn 43 Huyện Khánh Sơn Điểm BĐVHX Sơn Hiệp 2583869147 Thôn Liên Hiệp, Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn 44 Huyện Khánh Sơn Điểm BĐVHX Sơn Lâm 2583867602 Thôn Co Róa, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn 45 Huyện Khánh Sơn Điểm BĐVHX Sơn Trung 2583869067 Thôn Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn 46 Huyện Khánh Sơn
Mọi Người Cũng Xem   Top 10 Công ty xây dựng hàng đầu tại Nha Trang Khánh Hòa
Điểm BĐVHX Thành Sơn 2583867601 Thôn Tà Giang 1, Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn 47 Huyện Khánh Vĩnh Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh 2583790270 Số 09, Đường 2 tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh 48 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Cầu Bà 2583790432 Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh 49 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Giang Ly 2583793530 Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh 50 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Bình 2583797213 Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh 51 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Đông 2583797108 Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh 52 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Hiệp 2583790431 Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh 53 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Nam 2583790758 Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh 54 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Phú 2583790404 Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh 55 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Thành 2583790889 Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh 56 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Thượng 2583790889 Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh 57 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Khánh Trung 2583790437 Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh 58 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Liên Sang 2583793500 Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh 59 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Sông Cầu 2583790433 Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh 60 Huyện Khánh Vĩnh Điểm BĐVHX Sơn Thái 2583793550 Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh 61 Huyện Vạn Ninh 2583843171 2583938002 Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh 62 Huyện Vạn Ninh Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh 2583841002 Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh 63 Huyện Vạn Ninh Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh 2583842105 Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh 64 Huyện Vạn Ninh Bưu cục cấp 3 Tu Bông 2583843171 Thôn Tân Phước Tây, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh 65 Huyện Vạn Ninh Bưu cục cấp 3 Xuân Tự 2583612004 Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh 66 Huyện Vạn Ninh Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12 2583936006 Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh 67 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Bình 2583841451 Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh 68 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Hưng 2583612878 Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh 69 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Khánh 2583843480 Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh 70 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Long 2583930601 Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh 71 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Lương 2583612473 Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh 72 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Phú 2583841830 Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh 73 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Phước 2583930266 Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh 74 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Thạnh 2583939002 Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh 75 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Vạn Thắng 2583841450 Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh 76 Huyện Vạn Ninh Điểm BĐVHX Xuân Sơn 2583946002 Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh 77 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 2 Cam Ranh 2583955966 Số 253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh 78 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 Cam Phú 2583861144 Tổ Phú Thịnh, P. Cam Phú, Thành phố Cam Ranh 79 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 Cam Phúc 2583857201 Khóm 3, P. Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh 80 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 Cam Phúc Nam 2583862092 Tổ Phúc Thủy, P. Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh 81 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 Cam Phước Đông 2583997021 Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh 82 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 KHL-HCC Cam Ranh 2583855700 Số 253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh 83 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 Mỹ Ca 2583857378 Khóm Mỹ Ca, P. Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh 84 Thành phố Cam Ranh Bưu cục cấp 3 Mỹ Thanh 2583865210 Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh 85

Thành phố Cam Ranh

Đại lý bưu điện Cam Ranh 12 2583952196 Đường Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Linh, Thành phố Cam Ranh 86 Thành phố Cam Ranh Đại lý bưu điện Cam Ranh 15 2583861658 Đường 3/4, P. Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh 87 Thành phố Cam Ranh Điểm BĐVHX Bình Hưng 2583858401 Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh 88 Thành phố Cam Ranh Điểm BĐVHX Cam Bình 2583858905 Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh 89 Thành phố Cam Ranh Điểm BĐVHX Cam Lập 2583865034 Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh 90 Thành phố Cam Ranh Điểm BĐVHX Cam Thành Nam 2583857036 Thôn Quảng Phúc, Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh
Mọi Người Cũng Xem   Top 5 Tiệm Nail ở Nha Trang đẹp Vạn Người Mê
91 Thành phố Cam Ranh Điểm BĐVHX Cam Thịnh Đông 2583865270 Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh 92 Thành phố Cam Ranh Điểm BĐVHX Cam Thịnh Tây 2583856632 Thôn Sông Cạn Đông, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh 93 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 1 Nha Trang 2583821271 Số 1, Đường Pasteur, P. Xương Huân, Thành phố Nha Trang 94 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Bình Tân 2583881724 Đường Tân Hải, P. Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang 95 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Đồng Đế 2583831461 Đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang 96 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Đường Đệ 2583550013 Số 30, Đường Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang 97 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa 2583810907 Số 1, Đường Pasteur, P. Xương Huân, Thành phố Nha Trang 98 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ 2583714089 Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang 99 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang 2583560560 Số 1, Đường Pasteur, P. Xương Huân, Thành phố Nha Trang 100 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong 2583871014 Số 51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang 101 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn 2583523907 Số 50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 102 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật 2583526546 Số 46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 103 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Phước Đồng 1265492899 Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang 104 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Phương Sài 2583827940 Số 2, Đường Phương Sài, P. Phương Sài, Thành phố Nha Trang 105 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Tân Lập 2583510126 Số 83, Đường Ngô Gia Tự, P. Tân Lập, Thành phố Nha Trang 106 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Tháp Bà 2583831105 Cụm Cù Lao Thượng, P. Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang 107 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang 2583822422 Số 1, Đường Pasteur, P. Xương Huân, Thành phố Nha Trang 108 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh 2583824203 Số 12, Đường Trần Quý Cáp, P. Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang 109 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương 2583839122 Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang 110 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên 2583590013 Số 15, Đường Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang 111 Thành phố Nha Trang Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh 2583890092 Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang 112 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Đồng Nhơn   Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang 113 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 10 2583884631 Số 18B, Đường Dã Tượng, P. Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang 114 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 21 2583831587 Số 24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang 115 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 23 2583885511 Số 1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang 116 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 39 2583818772 Số 241, Đường 2/4 Hà Phước, P. Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang 117 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 40 2583830108 Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang 118 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 43 2583513012 Số 62, Đường Trịnh Phong, P. Tân Lập, Thành phố Nha Trang 119 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 49 2583830454 Số 1, Đường Bãi Dương, P. Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang 120 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 57 2583540499 Đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang 121 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 63 2583560717 Số 132, Đường Phương Sài, P. Phương Sài, Thành phố Nha Trang 122 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 65 2583561141 Số 56, Đường Sinh Trung, P. Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang 123 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 67 2583527661 Số 1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 124 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 79   Số 6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, P. Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang 125 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 85 2583562280 Số 81, Đường Nguyễn Thái Học, P. Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang 126 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 88 8,19 E + 16 Số 9, Dãy nhà A, Khu căn hộ chung cư cao cấp Chợ Đầm, P. Xương Huân, Thành phố Nha Trang 127 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Số 89 2583543413 Số 17, Đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang 128 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện số 91 2583599164 Khóm Trí Nguyên, P. Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Mọi Người Cũng Xem   Cung Cấp Thiết Bị Vệ Sinh Giá Rẻ Nha Trang [Uy Tín - Chất Lượng]
129 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện số 93   Số 101, Đường Mai Xuân Thưởng, P. Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang 130 Thành phố Nha Trang Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang   Số 1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 131 Thành phố Nha Trang Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm 2583898510 Khóm Bích Đầm, P. Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang 132 Thành phố Nha Trang Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp 2583896528 Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang 133 Thành phố Nha Trang Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc 2583890946 Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang 134 Thành phố Nha Trang Điểm BĐVHX Vĩnh Phương 2583725103 Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang 135 Thành phố Nha Trang Điểm BĐVHX Vĩnh Thái 2583890987 Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang 136 Thành phố Nha Trang Điểm BĐVHX Vĩnh Trung 2583892552 Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang 137 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa 2583844203 Số 181, Đường Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà 138 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Dục Mỹ 2583848048 Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà 139 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Hòn Khói 2583849200 Khu Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà 140 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Hòa 2583846836 Số 181, Đường Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà 141 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Lạc An 2583621163 Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà 142 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Trong 2583845358 Thôn 1, P. Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà 143 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Ninh Ích 2583624040 Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà 144 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Ninh Phước 2583622022 Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà 145 Thị xã Ninh Hòa Bưu cục cấp 3 Ninh Xuân 2583620199 Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà 146 Thị xã Ninh Hòa Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11 2583671331 Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà 147 Thị xã Ninh Hòa Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13 2583848878 Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà 148 Thị xã Ninh Hòa Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16 2583633828 Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà 149 Thị xã Ninh Hòa Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4 2583620107 Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà 150 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Tỉnh Ninh Bình 2583846718 Thôn Phong Ấp, Xã Tỉnh Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà 151 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Đa 2583630222 Khu Phước Sơn, P. Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà 152 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Đông 2583846474 Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà 153 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Giang 2583846472 Thôn Mỹ Chánh, P. Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà 154 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Hà 2583847141 Thôn Thuận Lợi, P. Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà 155 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Hải 2583849640 Thôn Bình Tây 1, P. Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà 156 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Hưng 2583846719 Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà 157 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Lộc 2583654000 Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà 158 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Phú 2583632079 Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà 159 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Phụng 2583613199 Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà 160 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Quang 2583846471 Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà 161 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Sơn 2583623001 Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà 162 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Tân 2583619000 Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà 163 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Tây 2583662000 Khu Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà 164 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Thân 2583620433 Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà 165 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Thọ 2583621567 Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà 166 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Thủy 2583671177 Thôn Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà 167 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Thượng 2583663000 Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà 168 Thị xã Ninh Hòa Điểm BĐVHX Ninh Trung 2583846475 Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà 169

Thị xã Ninh Hòa

Điểm BĐVHX Ninh Vân 2583649002 Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà

Related Posts

About The Author

Add Comment