Mã ZIP Hà Nội là gì? Bảng mã bưu điện Hà Nội cập nhật mới nhất

TP

Quận / Huyện

ZIP Code / Postal Code

Bưu cục

Địa chỉ

TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140901

Điểm BĐVHX Thanh Xuân

Đường Thạch Lỗi, Xã TX Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140601

Điểm BĐVHX Phủ Lỗ

Khu Đường 2, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140600

Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ

Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140700

Bưu cục cấp 3 Nội Bài

Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139040

Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2

Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

100954

Bưu cục cấp 1 BC Ngoai Dich 2

Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

139300

Điểm BĐVHX Tân Minh

Khu Núi đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140815

Đại lý bưu điện Thái Bình Dương

Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139310

Đại lý bưu điện Trường Sơn

Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140900

Bưu cục cấp 3 Kim Anh

Phố Kim Anh, Xã TX Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140100

Bưu cục cấp 3 Trung Giã

Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140400

Điểm BĐVHX Xuân Giang

Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140720

Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1

Sô ´ 1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141500

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139205

Hòm thư Công cộng UBND xã Phù Linh

Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

100915

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Hà Nội EMS QT

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140708

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc Tế đến

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140709

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140710

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140711

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho hải quan

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140712

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140713

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho chờ thuế

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

140714

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140715

Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC (EMS)

Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139400

Điểm BĐVHX Đức Hòa

Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141000

Điểm BĐVHX Minh Phú

Thôn Kinh tế mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

139600

Điểm BĐVHX Mai Đình

Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139100

Điểm BĐVHX Tiên Dược

Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

139800

Điểm BĐVHX Hiền Ninh

Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140200

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140000

Điểm BĐVHX Hồng Kỳ

Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

141301

Điểm BĐVHX Tân Dân

Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141401

Điểm BĐVHX Minh Trí

Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140701

Điểm BĐVHX Phú Minh

Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141400

Bưu cục cấp 3 Minh Trí

Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139500

Điểm BĐVHX Đông Xuân

Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141010

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD

Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141300

Bưu cục cấp 3 Tân Dân

Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140800

Điểm BĐVHX Phú Cường

Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

141100

Điểm BĐVHX Việt Long

Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

139700

Điểm BĐVHX Quang Tiến

Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140500

Điểm BĐVHX Kim Lũ

Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

141200

Điểm BĐVHX Xuân Thu

Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

140300

Điểm BĐVHX Bắc Phú

Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

139013

Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn

Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn TP. Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139000

Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn

Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội Huyện Sóc Sơn

139014

Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế

Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn TP.HN Huyện Sóc Sơn

139020

Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn

Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội

Huyện Sóc Sơn

139900

Điểm BĐVHX Nam Sơn

Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn
Mọi Người Cũng Xem   Xe đạp Tại Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Thị trấn Chúc Sơn

Related Posts

About The Author

Add Comment