DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-LONG BIÊN – SHIPCODNHANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-LONG BIÊN

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sài Đồng
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên (ÐT: 024.36740399)Mã số : 125600B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Sài ĐồngĐịa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Quận Long Biên ( ÐT : 024.36740399 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Giang
Địa chỉ:Sô´147, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: 024.38271466)Mã số : 125400B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Đức GiangĐịa chỉ : Sô ´ 147, Đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Quận Long Biên ( ÐT : 024.38271466 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngô Gia Tự
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )Mã số : 125490B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Ngô Gia TựĐịa chỉ : Sô ´ 79, Đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Quận Long Biên ( ÐT : )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KT Đức Giang
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )

Mã số: 126410Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KT Đức GiangĐịa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL TT5
Địa chỉ:Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên (ÐT: )Mã số : 126460B ưu cục : Bưu cục cấp 3 KHL TT5Địa chỉ : Sô ´ 79, Đường Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Quận Long Biên ( ÐT : )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Biên
Địa chỉ:Sô´366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên (ÐT: 04.38770123)Mã số : 125000B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Long BiênĐịa chỉ : Sô ´ 366, Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên ( ÐT : 04.38770123 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ
Địa chỉ:Sô´23, Ngõ 390, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên (ÐT: 024.3871276)Mã số : 125360B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn CừĐịa chỉ : Sô ´ 23, Ngõ 390, Đường Nguyễn Văn cừ, P. Bồ Đề, Quận Long Biên ( ÐT : 024.3871276 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lợi
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên (ÐT: 38752558)

Mọi Người Cũng Xem   18+ địa chỉ shop, cửa hàng bán chó cảnh uy tín tại Hà Nội | LADIGI

Mã số: 126100Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc LợiĐịa chỉ:Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên (ÐT: 38752558)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Giang Biên
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên (ÐT: 38773917)Mã số : 126000B ưu cục : Điểm BĐVHX Giang BiênĐịa chỉ : Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên ( ÐT : 38773917 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Thanh
Địa chỉ:Tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên (ÐT: 38774232)Mã số : 125900B ưu cục : Điểm BĐVHX Thượng ThanhĐịa chỉ : Tổ 10, P. Thượng Thanh, Quận Long Biên ( ÐT : 38774232 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Bàn
Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên (ÐT: 38753736)

Mã số: 126200Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch BànĐịa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên (ÐT: 38753736)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Biên
Địa chỉ:Sô´Tổ 13 Trạm, Tổ 13, Phường Long Biên, Quận Long Biên (ÐT: 38753023)Mã số : 126300B ưu cục : Điểm BĐVHX Long BiênĐịa chỉ : Sô ´ Tổ 13 Trạm, Tổ 13, P. Long Biên, Quận Long Biên ( ÐT : 38753023 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Cự Khối
Địa chỉ:Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên (ÐT: 38752467)Mã số : 125700B ưu cục : Điểm BĐVHX Cự KhốiĐịa chỉ : Tổ 10, P. Cự Khối, Quận Long Biên ( ÐT : 38752467 )

Bưu cục:Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt Nam
Địa chỉ:Sô´158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên (ÐT: )Mã số : 125355B ưu cục : Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt NamĐịa chỉ : Sô ´ 158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Quận Long Biên ( ÐT : )

Mọi Người Cũng Xem   Top 7 xưởng may đồng phục quần áo, váy đầm ở Hà Nội 2022

Source: https://naciholidays.vn
Category: Hà Nội

Related Posts

About The Author

Add Comment