DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MÊ LINH – SHIPCODNHANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MÊ LINH

Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mê Linh
Địa chỉ:Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38165777)Mã số : 142000B ưu cục : Bưu cục cấp 2 Mê LinhĐịa chỉ : Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh ( ÐT : 024.38165777 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiền Phong
Địa chỉ:Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (ÐT: 865305)Mã số : 142160B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Tiền PhongĐịa chỉ : Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh ( ÐT : 865305 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Đà
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.35202106)Mã số : 142080B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Thạch ĐàĐịa chỉ : Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh ( ÐT : 024.35202106 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Phan
Địa chỉ:Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh (ÐT: 864720)

Mã số: 142060Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu PhanĐịa chỉ:Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh (ÐT: 864720)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Minh
Địa chỉ:Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 834115)Mã số : 142200B ưu cục : Điểm BĐVHX Quang MinhĐịa chỉ : Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh ( ÐT : 834115 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Kim
Địa chỉ:Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh (ÐT: 864650)Mã số : 142090B ưu cục : Điểm BĐVHX Hoàng KimĐịa chỉ : Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh ( ÐT : 864650 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hoa
Địa chỉ:Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh (ÐT: 871373)Mã số : 142180B ưu cục : Điểm BĐVHX Kim HoaĐịa chỉ : Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh ( ÐT : 871373 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Mạc
Địa chỉ:Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh (ÐT: 864525)Mã số : 142020B ưu cục : Điểm BĐVHX Liên MạcĐịa chỉ : Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh ( ÐT : 864525 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Mê Linh
Địa chỉ:Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh (ÐT: 865290)Mã số : 142140B ưu cục : Điểm BĐVHX Mê LinhĐịa chỉ : Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh ( ÐT : 865290 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Đồng
Địa chỉ:Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng, Huyện Mê Linh (ÐT: 864721)

Mọi Người Cũng Xem   Các trường Tiểu học, THCS, THPT quận Thanh Xuân 2022

Mã số: 142070Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam ĐồngĐịa chỉ:Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng, Huyện Mê Linh (ÐT: 864721)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lâm
Địa chỉ:Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh (ÐT: 854192)Mã số : 142110B ưu cục : Điểm BĐVHX Thanh LâmĐịa chỉ : Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh ( ÐT : 854192 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thịnh
Địa chỉ:Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh (ÐT: 864649)Mã số : 142040B ưu cục : Điểm BĐVHX Tiến ThịnhĐịa chỉ : Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh ( ÐT : 864649 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thắng
Địa chỉ:Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh (ÐT: 854188)Mã số : 142001B ưu cục : Điểm BĐVHX Tiến ThắngĐịa chỉ : Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh ( ÐT : 854188 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tráng Việt
Địa chỉ:Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh (ÐT: 878664)Mã số : 142150B ưu cục : Điểm BĐVHX Tráng ViệtĐịa chỉ : Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh ( ÐT : 878664 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Lập
Địa chỉ:Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh (ÐT: 868967)Mã số : 142010B ưu cục : Điểm BĐVHX Tự LậpĐịa chỉ : Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh ( ÐT : 868967 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Yên
Địa chỉ:Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh (ÐT: 864719)

Mã số: 142030Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn YênĐịa chỉ:Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh (ÐT: 864719)

Mọi Người Cũng Xem   Top 7 Salon làm tóc đẹp và uy tín nhất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xem thêm: Tham Khảo Ngay Top 26 Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Hà Nội

Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Khê
Địa chỉ:Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh (ÐT: 865675)Mã số : 142101B ưu cục : Điểm BĐVHX Văn KhêĐịa chỉ : Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh ( ÐT : 865675 )

Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông
Địa chỉ:Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh (ÐT: )Mã số : 142229B ưu cục : Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi ĐôngĐịa chỉ : Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh ( ÐT : )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Quang Minh
Địa chỉ:Sô´Lô 46, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh (ÐT: 024.38615018)Mã số : 142219B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Quang MinhĐịa chỉ : Sô ´ Lô 46, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh ( ÐT : 024.38615018 )

Related Posts

About The Author

Add Comment