DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MỸ ĐỨC – SHIPCODNHANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-MỸ ĐỨC

Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuy Xá
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847701)Mã số : 157620B ưu cục : Điểm BĐVHX Xuy XáĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Đoài : Đội 3 – Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847701 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Thanh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847703)Mã số : 157640B ưu cục : Điểm BĐVHX Lê ThanhĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Áng Thượng : Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847703 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Sở: Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847702)Mã số : 157650B ưu cục : Điểm BĐVHX Hồng SơnĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Hạ Sở : Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847702 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Đào
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33846102)

Mã số: 157670Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh ĐàoĐịa chỉ:Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33846102)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vĩnh Lạc: Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846335)Mã số : 157710B ưu cục : Điểm BĐVHX Mỹ ThànhĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Vĩnh Lạc : Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 846335 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Bột Xuyên
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846334)Mã số : 157680B ưu cục : Điểm BĐVHX Bột XuyênĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Lai Tảo : Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 846334 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846301)Mã số : 157740B ưu cục : Điểm BĐVHX Phúc LâmĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Phúc Lâm : Đội 2 – Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 846301 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoành (từ xóm 1A,1B và xóm 2 đến 8), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846333)Mã số : 157730B ưu cục : Điểm BĐVHX Đồng TâmĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Hoành ( từ xóm 1A, 1B và xóm 2 đến 8 ), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 846333 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Lâm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846302)Mã số : 157720B ưu cục : Điểm BĐVHX Thượng LâmĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Trì ( từ xóm 1 – xóm 2 ), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 846302 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuy Lai
Địa chỉ:Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 846300)Mã số : 157690B ưu cục : Điểm BĐVHX Tuy LaiĐịa chỉ : Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 846300 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Đức
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33847101)Mã số : 157600B ưu cục : Bưu cục cấp 2 Mỹ ĐứcĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Tế Tiêu ( Từ Đội 1 đến Đội 4 ), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 024.33847101 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lưu Tế
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847708)Mã số : 157610B ưu cục : Điểm BĐVHX Phù Lưu TếĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Trung : Đội 4 – Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847708 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng Xá
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847704)

Mọi Người Cũng Xem   TOP 30 Cửa Hàng Đèn Trang Trí Hà Nội Đẹp, Sang Trọng Nhất Hiện Nay

Mã số: 157630Bưu cục:Điểm BĐVHX Phùng XáĐịa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847704)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Hưng
Địa chỉ:Thôn Trinh Tiết: Đội 4 – Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847705)Mã số : 157840B ưu cục : Điểm BĐVHX Đại HưngĐịa chỉ : Thôn Trinh Tiết : Đội 4 – Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847705 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Kim
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847709)Mã số : 157870B ưu cục : Điểm BĐVHX Vạn KimĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Kim Bôi ( Đội 1 đến Đội 10 ), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847709 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Tiến
Địa chỉ:Sô´0, Ấp Đông Bình: Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 849889)Mã số : 157860B ưu cục : Điểm BĐVHX Hùng TiếnĐịa chỉ : Sô ´ 0, Ấp Đông Bình : Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 849889 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hương Sơn
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33849601)Mã số : 157830B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Hương SơnĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Đục Khê : Đội 9 – Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 024.33849601 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tiến
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847700)Mã số : 157790B ưu cục : Điểm BĐVHX An TiếnĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Hiền Lương : Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847700 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847710)Mã số : 157810B ưu cục : Điểm BĐVHX An PhúĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Đồi Dùng : Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847710 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Thanh
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847213)Mã số : 157780B ưu cục : Điểm BĐVHX Hợp ThanhĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 847213 )

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Dậm
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 024.33170262)Mã số : 157760B ưu cục : Bưu cục cấp 3 Cầu DậmĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Viêm Khê : Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 024.33170262 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Nghĩa
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847706)

Mọi Người Cũng Xem   Top 4 Quán lẩu ngon và chất lượng nhất Mê Linh, Hà Nội

Mã số: 157850Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại NghĩaĐịa chỉ:Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 847706)

Bưu cục:Điểm BĐVHX Đốc Tín
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 – Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 849880)Mã số : 157880B ưu cục : Điểm BĐVHX Đốc TínĐịa chỉ : Sô ´ 0, Thôn Đốc Tín : Đội 3 – Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 849880 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Tiến
Địa chỉ:Thôn La Đồng: Đội 1-Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức (ÐT: 33744159)Mã số : 157769B ưu cục : Điểm BĐVHX Hợp TiếnĐịa chỉ : Thôn La Đồng : Đội 1 – Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : 33744159 )

Bưu cục:Điểm BĐVHX An Mỹ
Địa chỉ:Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức (ÐT: )Mã số : 157674B ưu cục : Điểm BĐVHX An MỹĐịa chỉ : Thôn Đoan Nữ ( Đội 4 đến Đội7 ), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức ( ÐT : )

Related Posts

About The Author

Add Comment