Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện | Báo Võ Thuật

Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa có diện tích quy hoạnh. 5217,7 km2, dân số 1231107 người ( 2019 ), mã số xe 79. Tỉnh Khánh Hòa có 1 Thị xã 2 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Khánh Hòa có 140 đơn vị chức năng hành chính, gồm có 99 Xã, 6 Thị trấn, 35 Phường .

Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Nha Trang
2 Thành phố Thành phố Cam Ranh
3 Huyện Huyện Cam Lâm
4 Huyện Huyện Vạn Ninh
5 Thị xã Thị xã Ninh Hòa
6 Huyện Huyện Khánh Vĩnh
7 Huyện Huyện Diên Khánh
8 Huyện Huyện Khánh Sơn
9 Huyện Huyện Trường Sa

Xem vị trí Tỉnh Khánh Hòa Trên bản đồ gmap

1. Thành phố Nha Trang là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 19 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Thành phố Nha Trang. (Phường Vĩnh Hòa, Phường Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Phước, Phường Ngọc Hiệp, Phường Vĩnh Thọ, Phường Xương Huân, Phường Vạn Thắng, Phường Vạn Thạnh, Phường Phương Sài, Phường Phương Sơn, Phường Phước Hải, Phường Phước Tân, Phường Lộc Thọ, Phường Phước Tiến, Phường Tân Lập, Phường Phước Hòa, Phường Vĩnh Nguyên, Phường Phước Long, Phường Vĩnh Trường, Xã Vĩnh Lương, Xã Vĩnh Phương, Xã Vĩnh Ngọc, Xã Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Thái, Xã Phước Đồng).

2. Thành phố Cam Ranh là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Cam Ranh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 9 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Thành phố Cam Ranh. (Phường Cam Nghĩa, Phường Cam Phúc Bắc, Phường Cam Phúc Nam, Phường Cam Lộc, Phường Cam Phú, Phường Ba Ngòi, Phường Cam Thuận, Phường Cam Lợi, Phường Cam Linh, Xã Cam Thành Nam, Xã Cam Phước Đông, Xã Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Lập, Xã Cam Bình).

Mọi Người Cũng Xem   Top 6 địa chỉ bán gọng kính chất lượng ở Nha Trang - Vozz

Bạn đang đọc: Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện | Báo Võ Thuật

3. Huyện Cam Lâm là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Cam Lâm có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Cam Lâm. (Xã Cam Tân, Xã Cam Hòa, Xã Cam Hải Đông, Xã Cam Hải Tây, Xã Sơn Tân, Xã Cam Hiệp Bắc, Thị trấn Cam Đức, Xã Cam Hiệp Nam, Xã Cam Phước Tây, Xã Cam Thành Bắc, Xã Cam An Bắc, Xã Cam An Nam, Xã Suối Cát, Xã Suối Tân).

4. Huyện Vạn Ninh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Vạn Ninh có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Vạn Ninh. (Thị trấn Vạn Giã, Xã Đại Lãnh, Xã Vạn Phước, Xã Vạn Long, Xã Vạn Bình, Xã Vạn Thọ, Xã Vạn Khánh, Xã Vạn Phú, Xã Vạn Lương, Xã Vạn Thắng, Xã Vạn Thạnh, Xã Xuân Sơn, Xã Vạn Hưng).

5. Thị xã Ninh Hòa là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 7 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Thị xã Ninh Hòa. (Phường Ninh Hiệp, Xã Ninh Sơn, Xã Ninh Tây, Xã Ninh Thượng, Xã Ninh An, Phường Ninh Hải, Xã Ninh Thọ, Xã Ninh Trung, Xã Ninh Sim, Xã Ninh Xuân, Xã Ninh Thân, Phường Ninh Diêm, Xã Ninh Đông, Phường Ninh Thủy, Phường Ninh Đa, Xã Ninh Phụng, Xã Ninh Bình, Xã Ninh Phước, Xã Ninh Phú, Xã Ninh Tân, Xã Ninh Quang, Phường Ninh Giang, Phường Ninh Hà, Xã Ninh Hưng, Xã Ninh Lộc, Xã Ninh Ích, Xã Ninh Vân).

Mọi Người Cũng Xem   Rong Chơi Các Chợ Ở Nha Trang Cho Bạn Tha Hồ Mua Sắm

6. Huyện Khánh Vĩnh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Khánh Vĩnh có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Khánh Vĩnh. (Thị trấn Khánh Vĩnh, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Trung, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Thượng, Xã Khánh Nam, Xã Sông Cầu, Xã Giang Ly, Xã Cầu Bà, Xã Liên Sang, Xã Khánh Thành, Xã Khánh Phú, Xã Sơn Thái).

7. Huyện Diên Khánh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Diên Khánh có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Diên Khánh. (Thị trấn Diên Khánh, Xã Diên Lâm, Xã Diên Điền, Xã Diên Xuân, Xã Diên Sơn, Xã Diên Đồng, Xã Diên Phú, Xã Diên Thọ, Xã Diên Phước, Xã Diên Lạc, Xã Diên Tân, Xã Diên Hòa, Xã Diên Thạnh, Xã Diên Toàn, Xã Diên An, Xã Diên Bình, Xã Diên Lộc, Xã Suối Hiệp, Xã Suối Tiên).

8. Huyện Khánh Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Khánh Sơn. (Thị trấn Tô Hạp, Xã Thành Sơn, Xã Sơn Lâm, Xã Sơn Hiệp, Xã Sơn Bình, Xã Sơn Trung, Xã Ba Cụm Bắc, Xã Ba Cụm Nam).

Mọi Người Cũng Xem   Top 10 Phòng khám tai mũi họng uy tín nhất tại Nha Trang Khánh Hòa

9. Huyện Trường Sa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Trường Sa. (Thị trấn Trường Sa, Xã Song Tử Tây, Xã Sinh Tồn).

Related Posts

About The Author

Add Comment