Trung tâm Ngoại ngữ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung

Địa chỉ : số 49 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại : 0313.836.302 E-Mail : Website : http : / / ttnnhp.com.vn Thành lập : 13/10/1976

Lịch sử phát triển

– Ngày 13.10.1976 thành lập Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hải Phòng
– Ngày 7.10.1980 1980 Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hải Phòng được chuyển thành Trường Ngoại ngữ tại chức Hải Phòng
– Ngày 4.11.1986 1986 Trường Ngoại ngữ tại chức Hải Phòng được chuyển thành Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng
– Ngày 20.04. 2000 Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng trở thành thành viên của Trường Đại học Sư Phạm Hải Phòng, nay là Trung tâm Ngoại ngữ- Trường Đại học Hải Phòng

Chức năng nhiệm vụ

[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ các cấp học, bậc học theo chương trình, kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; có con dấu để giao dịch, xác nhận điểm, kết quả học tập và rèn luyện cho người học theo quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Đào tạo và cấp chứng chỉ tốt nghiệp các thứ tiếng (Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật……) theo chương trình A, B, C;
b) Đào tạo đại học tại chức liên thông từ các hệ A, B, C các thứ tiếng (Anh, Trung,…) theo quy định hiện hành;
c) Tổ chức giảng dạy, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình giảng dạy của cán bộ giảng viên (trong và ngoài Trường) và kế hoạch học tập của HSSV theo quy định, kế hoạch chung của Nhà trường.
2.3. Tổ chức thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.4. Thực hiện chế độ thu, chi kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước, của Trường theo sự hướng dẫn và quản lý của phòng Kế hoạch – Tài chính.
2.5. Đề xuất phương hướng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng các loại hình trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và khả năng, điều kiện đáp ứng của Trung tâm.
2.6. Quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị, cơ sở vật chất trong phạm vị Trung tâm phụ trách.
2.7. Quản lý người học của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường.
2.8. Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo thống kê và quản lý hành chính khác theo quy định chung của Nhà trường.
2.9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
2.10. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Mọi Người Cũng Xem   1️⃣Huấn luyện chó cảnh uy tín, chất lượng tại Hải Phòng ⭐ TRUNG ĐỨC năm 2022

Cơ cấu tổ chức

– Chi bộ : + Bí thư Chi bộ : La Thừa Chính + Phó Bí thư Chi bộ : Nguyễn Văn Minh + Chi ủy viên : Hà Thị Vân Tiên – Lãnh đạo đơn vị chức năng : + Giám đốc : Hà Thị Vân Tiên – Các Tổ + Tổ Hành chính – Tài vụ Tổ trưởng : Nguyễn Văn Minh : E-Mail : cskh.office4u@gmail.com Tổ phó : Phạm Văn Điều. Email : cskh.office4u@gmail.com + Tổ Tiếng Anh, Trung, Nhật Tổ trưởng : Ths. Trịnh Văn Sách. Email : cskh.office4u@gmail.com – Công đoàn : + quản trị : Nguyễn Văn Minh. Email : cskh.office4u@gmail.com + Phó quản trị : Ths. Nguyễn Thị Thu Hương. Email : cskh.office4u@gmail.com – Đoàn người trẻ tuổi : + Bí thư Chi đoàn : Ths. Đặng Thị Mai Nga. Email : cskh.office4u@gmail.com

Công trình khoa học

Cấp quản trị : cấp trường. – Thực trạng và những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh chương trình A, B, C tại Trung tâm Ngoại ngữ – Đại học Hải Phòng. – Kỹ năng viết ( dành cho sinh viên hệ VLVH năm thứ nhất, học phần II, chuyên ngành tiếng Anh sau A tại Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng ( Đặng Thị Mai Nga ) – A preliminary study of translation of names of organizations and businesses from English into Vietnamese and from Vietnamese into English – ( Trịnh Văn Sách ) ( Bước đầu khám phá về cách dịch tên tiếng Anh của một số ít cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp sang tiếng Việt và ngược lại. ) – Designing oral tests for elementary students at Haiphong Foreign Languages Centre – Academic writing for CEFR – B1 level – ( Đặng Thị Mai Nga ) – Teaching English collocations – ( Nguyễn Thị Thanh Vân ) – Phân tích so sánh “ BAN ” trong tiếng Hán văn minh với “ Nửa ”, “ Bán ”, “ Rưỡi ” trong tiếng Việt ( Nguyễn Thu Huyền ) – Đề tài : “ shang, xia ” trong tiếng Hán – Đối chiếu với “ lên, xuống ”, “ trên, dưới ” trong tiếng Việt. ( Vũ Thị Thanh Huyền ) – Lược đàm từ “ hao ” trong tiếng Hán tân tiến ( so sánh với tiếng Việt ). ( Phạm Thị Linh ) Biên soạn giáo trình dùng cho sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học ngành tiếng Anh : – Giáo trình nghe 1,2,3 – Giáo trình Ngữ pháp 1 – Giáo trình Đất nước học – Giáo trình Văn học Anh – Mỹ – Giáo trình tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng – Giáo trình Tiếng Anh Thương mại .

Mọi Người Cũng Xem   TOP 15 Địa Chỉ Xăm Hình Hải Phòng Nghệ Thuật Bạn Nên Biết

Thành tích

Thành tích cao nhất : Huân chương Lao động Hạng Nhì Của quản trị Nước năm 2001 Năm 1987 : Huân chương Lao động Hạng Ba Của quản trị Nước Năm 1988 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 1992 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 1994 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 1995 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm 1996 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng Năm 1996 Cờ thi đua của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 1997 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm 1998 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 1999 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2000 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2000 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng Năm 2001 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2001 : Huân chương Lao động Hạng Nhì Của quản trị Nước Năm 2002 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2003 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2004 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2005 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm 2006 Bằng khen của Chính Phủ Năm 2008 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2010 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2010 Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng về thành tích xuất sắc trong trào lưu thi đua yêu nước 5 năm học ( Từ 2005 – 2010 ) Năm 2011 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng Năm 2012 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm 2013 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm năm trước Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng Năm năm trước Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng về thành tích xuất sắc trong công tác làm việc 5 năm ( 2009 – 2013 ) nhân ngày kỷ niêm 55 năm ngày xây dựng trường Năm năm ngoái Giấy khen của Hiệu trường Trường Đại học hai Phòng

Mọi Người Cũng Xem   TOP các cửa hàng đồng hồ uy tín chính hãng tại Hải Phòng - Kênh Z

Related Posts

About The Author

Add Comment