Chợ, Siêu thị, Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Xem chi tiết

STT Tên chợ Hạng

DTSD đất (m2)

Số quầy, sạp Kiot Hình thức quốc lộ Thực trạng

I.

TP.Thủ Dầu Một: 15 chợ

61.283

2020

80

1 Thủ Dầu Một I 8.596 779 50 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp 2 Phú Văn III 1.000 80 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 3 Bến Thế III 1.000 40 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 4 Vinh Sơn III 2 nghìn 90 0 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp 5 Bình Điềm III 1.832 322 0 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp 6 Hàng bông Phú Hòa III 8.000 88 30 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo ( cần lan rộng ra ) 7 Chợ Đình III 3.000 145 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 8 Cây Dừa III 655 40 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 9 Bưng Cầu III 4.000 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 10 Hòa Lợi II 10.000 40 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 11 Phú Chánh A III 5.000 40 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 12 Phú Chánh C III 5.000 0 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 13 Tương Bình Hiệp III 5.000 66 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 14 Chánh Mỹ III 3.200 90 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 15 Phú Mỹ III 3.000 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo

II.

Thị xã Thuận An: 25 chợ

64.723,5

3035

550

1 Chợ Búng II 1.478 250 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 2 Chợ Thạnh Bình III 2.510,3 85 10 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 3 Chợ Lái Thiêu I 1.667 250 20 Ủy Ban Nhân Dân Xuống cấp 4 Chợ Hài Mỹ II 3.000 260 35 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 5 Chợ Bình Chuẩn II 2 nghìn 220 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 6 Chợ Bình Phước B III 1.760 90 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 7 Chợ Phú Phong III 1.250 100 10 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 8 Chợ Thuận Giao II 5.000 300 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 9 Chợ Đông Phú I III 9.865 120 200 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 10 Chợ An Phú II 4.200 250 40 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 11 Chợ Đức Huy III
Mọi Người Cũng Xem   Cho thuê máy chiếu Bình Dương giá rẻ nhất – Hữu Phúc Projector
1.100 35 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 12 Chợ Phú An III 1.400 40 10 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 13 Chợ An Phú B III 1.057,6 90 10 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 14 Chợ Tuy An III 11.537 135 65 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 15 Chợ Sở Mít III 6.373 100 50 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 16 Chợ Vsip I III 1.200 80 10 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 17 Chợ An Bình Phú III 1.149,1 60 10 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 18 Chợ Bình Hòa 1 III 577 50 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 19 Chợ Bình Hòa III 700 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 20 Chợ Areco III 680 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 21 Chợ Đồng An 2 III 1.500 80 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 22 Chợ Lâm Viên III 1.490 50 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 23 Chợ Vĩnh Phú III 760 100 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 24 Chợ An Sơn III 1.372 40 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 25 Chợ ông T.V Cương III 1.097,5 50 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo

III.

Thị xã Dĩ An: 11 chợ

19.784

1.357

80

1 An Bình III 750 135 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 2 Dĩ An 2 II 1.960 205 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 3 Bình An III 797 113 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 4 Nội Hoá III 1.000 100 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 5 Dĩ An II 7.468 324 50 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 6 Thống Nhất III 1.350 60 10 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 7 Đông Hoà III 2.320 132 0 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp 8 Tân Quý III 529 68 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 9 Tân Bình III 1.600 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 10 Tân Long III 960 60 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 11 Đông Thành III 650 60 0 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp

IV.

Thị xã Tân Uyên: 11 chợ

87.399,4

1.587

120

1 Tân Ba III 1.316 38 11 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 2 Tân Uyên II 20.000 200 13 Doanh Nghiệp
Mọi Người Cũng Xem   Top 10 Cửa Hàng Đổ Mực In Chuyên Nghiệp Khu Vực Bình Dương

XD hoàn chỉnh

3 Quang Vinh I II 17.000 200 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 4 Quang Vinh II II 20.000 200 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 5 Tân Phước Khánh II 4.665,4 256 13 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 6 Phước An III 3.400 180 28 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 7 Hội Nghĩa III 7.573 60 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 8 Quang Vinh III III 1.500 93 15 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 9 Chợ Vĩnh Tân III 5.000 60 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 10 Vị Hảo III 3.155 200 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 11 Phú Chánh III 3.800 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo

V.

Thị xã Bến Cát: 10 chợ

62.098,6

1.210

130

1 Chợ Bến Cát II 5.328,6 200 70 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 2 Chợ Mỹ Phước I II 3.600 200 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 3 Chợ Mỹ Phước II II 3.600 200 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 4 Chợ Mỹ Phước III III 5.074 260 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 5 Chợ Chánh Lưu III 3.344 40 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 6 Chợ An Tây III 6.000 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 7 Chợ Phú An III 8.900 60 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 8 Chợ An Điền III 19.452 100 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 9 Chợ Bến Cát 2 III 2.300 50 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 10 Chợ Hòa Lợi III 4.500 0 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo

VI.

Huyện Bàu Bàng: 9 chợ

43.929,5

1.327

50

1 Hưng Hòa II 9.860,5 246 20 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 2 Long Nguyên III 7.000 205 15 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 3 Tân Hưng III 5.053,5 109 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 4 Trừ Văn Thố III 2.209,2 85 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 5 Cây Trường II III 4.145 118 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 6 Lai Khê III 3.040 112 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 7 Lai Uyên III 5.100 92 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 8 Bàu Bàng II 5.600 200 15 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 9 Ấp 4 III 1.921,3 160 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo
Mọi Người Cũng Xem   Viện Thẩm Mỹ DIVA - Chuỗi Thẩm Mỹ Viện Lớn Nhất Việt Nam

VII.

H.Bắc Tân Uyên: 7 chợ

21.037

451

20

1 Tân Bình III 1.400 50 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 2 Bình Mỹ III 1.860 80 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 3 Tân Thành III 3.439 80 20 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 4 Đất Cuốc III 8.466 106 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 5 Tân Định III 3.200 48 0 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp 6 Lạc An III 1.794 50 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 7 Bà Miêu III 878 37 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp

VIII.

H. Dầu Tiếng: 11 chợ

36.615

1.063

58

1 Chợ Chiều II 2.576 245 21 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 2 Chợ Sáng III 600 55 9 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 3 Chợ Thanh An III 972 148 0 Doanh Nghiệp XD hoàn hảo 4 Chợ Bến Súc III 1.245 114 6 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 5 Chợ Bưng Còng III 1.500 40 12 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 6 Chợ Long Hoà III 1.500 121 6 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 7 Chợ Minh Hoà III 808 62 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 8 Chợ Định Hiệp III 7.459 49 4 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 9 Chợ Minh Tân III 8.420 78 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 10 Chợ An Lập III 9.415 73 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 11 Chợ Long Tân III 2.120 78 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo

IX.

H. Phú Giáo: 7 chợ

16.744,8

480

10

1 Chợ An Bình III 300 20 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 2 Chợ Phước Hòa A III 1.027,8 50 0 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 3 Chợ Phước Hòa B III 1.018 50 0 Doanh Nghiệp CSVC xuống cấp 4 Chợ An Linh III 4.802 40 0 HTX CSVC xuống cấp 5 Chợ Phước Vĩnh II 3.116 200 10 Ủy Ban Nhân Dân CSVC xuống cấp 6 Chợ Tân Long III 2.881 120 0 Ủy Ban Nhân Dân XD hoàn hảo 7 Chợ Tân Hiệp III 3.600

0 CC Định Canh CSVC xuống cấp

Related Posts

About The Author

Add Comment