Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Hải Phòng – Tiền Đình Khang

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại 1   Nhà thuốc Quý Hương  162 Nguyễn Văn Trỗi, An Lão, Hải Phòng 2  Cô Đồng Thị Xinh  Tú Sơn, Kiến Thụy 3  Cô Thu  248 Ngô Gia Tự, Hải An 4  Công ty Hậu Vũ  Hải Phòng  0313.630.618 5  Đại lý bán Thuốc Đội 3  Xuân Hưng, Tây Hưng/ 6  Đại lý bán thuốc Thanh Tâm  chợ Đông Quy, Toàn Thắng, Tiên Lãng 7  Đại lý thuốc   Hoa Động, Thủy Nguyên,  0945468605 8  Đào Thị Bọc  69 Thọ Xuân, TT Núi Đôi, Kiến Thụy – Hải Phòng 9  Hiệu thuốc Tùng Hà  240 Miếu Hai Xã, Lê Chân  0989081376 10  Quầy Hạnh 527 Trần Nhân Tông, Kiến An 11  Quầy thuốc Anh Thịnh  507 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh 12  Quầy thuốc Bảo Hà  Đồng Minh, Vĩnh Bảo 13  Quầy thuốc Chị Toản  toàn Thắng, Tiên Lãng 14  Quầy thuốc Gia Bảo,  Đại Hà, Kiến Thụy/Chị Vịnh 15  Quầy thuốc Hoàng My  An Đồng, An Dương 16  Quầy thuốc Linh Chi  29 Khu 8, TT Tiên Lãng 17  Quầy thuốc Minh Hòa,  111 Khu 8, TT Tiên Lãng 18  Quầy thuốc Thanh Lương  Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương 19  Quầy thuốc Tuệ Lâm  Kiến Thụy – Hải Phòng 20  Quầy thuốc Việt Loan  Xóm 10, Ngũ Lão, Thủy Nguyên 21 C ty dược bạch đằng 69 bạch đằng núi đèo thủy nguyên 0912758287 22 C ty dược hương linh 123 nguyễn đức cảnh lê chân 0936799380 23 Chị Hằng – Hiệu thuốc  Kiến An Hạnh Phúc 1, Tràng Minh, Kiến An 24 Cô Nội  chợ Kênh, Quốc Tuấn, An Lão 25 CTD Hoàng Lê 63 Điện Biên Phủ 0904068978 26 CTD Lan Xuyên 54 Quang Trung 1666364679 27 CTD Vạn Mỹ 5C22 Cầu Tre 0976515755 28 Đại lý bán thuốc đội 3 xuân hưng tây hưng 0979957179 29 Đại lý bấn thuốc cô thìn Thôn trung phục lễ 0313972372 30 Đại lý Thuốc Minh Thắng Thôn 7 Đông Am – Tam Cường 1649595836 31 Dâij lý bán thuốc Chị Tám Chơn con minh đúc thủy nguyên 0313675055 32 Hiệu thuốc  Hải Phòng 83 hàng kênh 0904822898 33 Hiệu thuốc  Hải Phòng 34 dư hàng 0936281878 34 Hiệu thuốc  Hải Phòng 53 Tôn Dức Thắng 0912591675 35 Hiệu thuốc  Hải Phòng 214 TNH 0313602273 36 Hiệu thuốc  Hải Phòng 240 miếu 2 xã 0904957558 37 Hiệu thuốc  Hải Phòng 135 tnh 0903260296 38 Hiệu thuốc  Hải Phòng 14\ 161 THIên lôi 0982883616 39 Hiệu thuốc An Lão  Quầy số 30 – Chợ Kênh 40 Hiệu thuốc An lão  cô liên 267 ngô quyền  an lão 0313872346 41 Hiệu Thuốc Cô Sinh Tú Sơn, Nãi Sơn 0313560198 42 Hiệu thuốc Hải Phòng  Số 1 Sơn Hải, Đồ Sơn – Chị Huyền 43 Hiệu thuốc Hải Phòng  Đường 25 Khởi Nghĩa, Tiên Lãng 44 Hiệu thuốc Hải Phòng 336 Lê Lai 0946935466 45 Hiệu thuốc Hải Phòng 33C Đông Khê 1228355521 46 Hiệu thuốc Hải Phòng Số 1 Chợ Vạn Mỹ 0316543068 47 Hiệu thuốc Hải Phòng 14 Điên Biên Phủ 48 Hiệu thuốc Hải Phòng 43 Phố Cấm 0936612826 49 Hiệu thuốc Hải Phòng 13c Cầu Tre 0903683975 50 Hiệu thuốc Hải Phòng 261 Lạch Tray 0914866077 51 Hiệu thuốc Hải Phòng 60 Hoàng Văn Thụ 0906008455 52 Hiệu thuốc Hải Phòng 48 Quang Trung 0912452087 53 Hiệu thuốc Hải Phòng 36 Hạ Lý 0904521262 54 Hiệu thuốc Hải Phòng Khu 5 Quấn Toan 0904113648 55 Hiệu thuốc Hải Phòng 591 Ngô Gia Tự 0936928382 56 Hiệu thuốc Hải Phòng 448 Phủ Thượng đoạn 57 Hiệu thuốc Hải Phòng 130 Phương Lưu 1237612005 58 Hiệu thuốc Hải Phòng 289B Phủ Thượng Đoạn 0936812214 59 Hiệu thuốc Hải Phòng 248 Ngô Gia Tự 0313501532 60 Hiệu thuốc Hải Phòng 872 Ngô Gia Tự 0987922855 61 Hiệu thuốc Hải Phòng 378 Ngô Gia Tự 0976805686 62 Hiệu thuốc Hải Phòng Quấy 273 278 Lý Thánh tông – Sơn Hải 0988449835 63 Hiệu thuốc Kiến An 241 Trường Chinh 0982883616 64 Hiệu thuốc Kiến An Q 301 Đường Quán Trữ 1689037686 65 Hiệu thuốc Kiến An 53 Trầng Thành Ngọ 66 Hiệu thuốc Kiến An 234 Trần Tất Văn 1236956168 67 Hiệu thuốc Kiến An 340 Trần Thành Ngọ 0934225456 68 Hiệu thuốc Kiến An 568 Trần Tất Văn 1634744488 69 Hiệu thuốc Kiến An 31 Nguyễn Lương Bằng 0313878171 70 Hiệu thuốc Kiến An 527 Trần Nhân Tông 0972123357 71 Hiệu thuốc Kiến An 1118 Trần Nhân Tông 0934351318 72 Hiệu thuốc Kiến An 322 Nguyễn Lương Bằng 1664267970 73 Hiệu thuốc Kiến An 21 Nhi Đức 0986978598 74 Hiệu thuốc Kiến An  1188 Trần Nhân Tông, Kiến An 75 Hiệu thuốc Kiến An  568 Trần Tất Văn, Kiến An/Hoàng Minh Phương 76 Hiệu thuốc Kiến An  97B Quy Tức, Kiến An- Chị Hòa 77 Hiệu thuốc Kiến Dương Cô Ngân, Cao Bộ, đại Hà 1664262448 78 Hiệu thuốc Kiến Dương Tân Trào, ( Nguyễn Công Túc) 1687271298 79 Hiệu thuốc Kiến Dương Ngô Xuân Đà, ( Kim Đới, Hữu Bằng) 0961161858 80 Hiệu thuốc Kiến Dương 73 Hợp Hòa, Anh Dũng, Dương kinh 81 Hiệu thuốc Thủy Nguyên Lập Lễ, Thủy Nguyên 82 Hiệu thuốc Tiên Lãng  Tiên Lãng, TT Tiên Lãng  01287 352 228 83 Hiệu thuốcHải Phòng  66 Hải Triều,Quán Toan, Hồng Bàng – Chị Hội 84 Hiệu thuốcHải Phòng  43 Phố Cấm Ngô Quyền- Nguyễn Thanh Huyền 85 Hiệu thuốcHải Phòng  Bạch Xa trại, Nam Hưng, Tiên Lãng 86 Hiệu thuốcHải Phòng  Nam Hưng, Tiên Lãng 01662 270 069 87 Hiệu thuốcHải Phòng  15 Miếu Hai Xã – Lê Chân 88 Hiệu thuốcHải Phòng,  Quầy 246, Số 48 Khu 8, TT Tiên Lãng 89 Hiệu thuốcHải Phòng, – Chị Hồi  243 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương 90 Hiệu thuốcKiến An  234 Trần Tất Văn, Kiến An 91 Hiệu thuốcKiến An  84 Khúc Trì, Ngọc Sơn, Kiến An 92 Hiệu thuốcKiến An  12 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An – Nguyễn Thị Hương 93 Hiệu thuốcKiến An, Chị Nhàn  340 Trần Thành Ngọ, Kiến An 94 NH Sâm 26 Sở Dầu 0313540956 95 Nhà thuốc 114 Quán Toan 0983229782 96 Nhà thuốc 133  Chị Tuyết, Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng 97 Nhà thuốc 176 176 Lê Lai 1213263321 98 Nhà thuốc 258 258 Trần Thành Ngọ 0915205079 99 Nhà thuốc 340 340 Trường Chinh 0904722861 100 Nhà thuốc 40P 40P An Đà 0912413874 101 Nhà thuốc 88 Lý Thánh Tông 0313850250 102 Nhà thuốc Bà Nền 103A7 Vạn Mỹ 0976515755 103 Nhà thuốc Bảo anh 293 TNH 0982888933 104 Nhà thuốc bảo linh 0904310316 105 Nhà thuốc Bình Nguyên 173 Phủ Thương Đoạn 0965568058 106 Nhà thuốc Cô Nhì  64 Khu 7,Tiên Lãng 107 Nhà thuốc Định Nền 16A1 Vạn Mỹ 0976515755 108 Nhà thuốc Duy Hường  Số 28 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng 109 Nhà thuốc Hòa An 513 Cát Bi 0915323769 110 Nhà thuốc Hùng Vương, Hồng Bàng  191 Hùng vương 111 Nhà thuốc Hương Giang 113A7 Vạn Mỹ 0907568070 112 Nhà thuốc Hương giang 50 Dư hàng 0979379981 113 Nhà thuốc Kim Thoa  23 Lê Lợi, Ngô Quyền 114 Nhà thuốc Nam Hoàng Thị trấn 0313884815 115 Nhà thuốc nam phương Thị trấn 0988441064 116 Nhà thuốc Nam Phương, / Chị Yến  Khu 4, TT Tiên Lãng, Hải Phòng 117 Nhà thuốc Nga 406 Tôn Đức tháng 0936815757 118 Nhà thuốc Phương Nga Số 2 Tôn Thất Thuyết 0936925636 119 Nhà thuốc quý hương 162 ng văn trỗi  thị trấn an lão đối diện bệnh viện an lão 1678261970 120 Nhà thuốc Thành Đông  145 Đình Đông, Lê Chân 121 Nhà thuốc Trường Phúc Số 8 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân/ Chú Vượng 122 Nhà thuốc Vũ Tôn  846 Trường Chinh, Kiến An – Em Đại 123 Nhà thuốc Vũ Tôn 846 Trường Chinh 1685681889 124 Nhà thuốc303  303 303Cats Dài 0933051704 125 Nhà thuốc40 40 Trần Quang Khải 0983031379 126 Quầy 226 Xuân Tiến  Tiên Lãng 127 Quầy thuốc 15  cô nội đường 10 quang trung an lão 0313572663 128 Quầy thuốc 26  vonga đại hoàng tân dân an lão 0975733084 129 Quầy thuốc 29  cô thu ngã 3  chợ cũ tân dân an lão 0313672478 130 Quầy thuốc 36  huyền Ngã 3 cầu đen tân dương thủy nguyên 1696973690 131 Quầy thuốc 75 cô ngà đường 10 chợ tổng lưu kiếm thủy nguyên 0313975383 132 Quầy thuốc 84 chị tâm trong chợ tổn  và đường 10 lưu kiếm thủy nguyên 0902025983 133 Quầy thuốc 85 chú sơn An lư thủy nguyên 1699426978 134 Quầy thuốc 91 cô hòe đối diện ủy ban xã kiền bái thủy nguyên 1288411099 135 Quầy thuốc 92   hà thu thanh lãng thủy nguyên 0914477368 136 Quầy thuốc 93  chị huyền gần chợ kỳ sơn thủy nguyên 1288036331 137 Quầy thuốc 99 chị lê thanh lãng  thủy nguyên 1222246118 138 Quầy thuốc Anh NGọc vĩnh khê an dồng an dương 0936307509 139 Quầy thuốc Bảo Châu cụm 2 thôn dâu giang biên 0906031099 140 Quầy thuốc chị dương Dương quan 1646393629 141 Quầy thuốc chị hà my sơn ngũ lão 101216448575 142 Quầy thuốc chị huyên Ngũ lão  thủy nguyên 1678769910 143 Quầy thuốc chị ngâm Ngần chợ bính  hoa động thủy nguyên 0945468605 144 Quầy thuốc chị thương Ngần ủy ban xã lám động 1266363008 145 Quầy thuốc chị yến Dương quan thủy nguyên 0974467669 146 Quầy thuốc Cô Bọc 69 Thọ Xuân, Núi Đối 1215392386 147 Quầy thuốc cô lán Chợ chùa thủy chiều thủy nguyên 0977446664 148 Quầy thuốc cô nền ngã tư đường 10 quang trưng an lão 0313872619 149 Quầy thuốc cô tân ngã 3  an tràng trường sơn an lão 0313872132 150 Quầy thuốc cô thạo gần chợ cũ tân dân an lão 1673058635 151 Quầy thuốc cường mai Tân dương thủy nguyên 1666867315 152 Quầy thuốc Gia Bảo Ngũ Đoan, Kiến Thụy 1204510786 153 Quầy thuốc hoàng thủy gần chợ quốc tuấn an lão 1647350650 154 Quầy thuốc hương liên 15 bạch đằng núi đèo thủy nguyên 0936652833 155 Quầy thuốc lộc huyền Thị trấn minh đức 0914692138 156 Quầy thuốc minh dung Thị Trân minh đức thủy nguyên 0943179292 157 Quầy thuốc minh hà trường thành an lão 1675981210 158 Quầy thuốc nam phong Ngũ lão  thủy nguyên 1213298333 159 Quầy thuốc Nga chi 132  tổ 3 thị trấn an dương o983206046 160 Quầy thuốc Phương linh vĩnh khê an dồng an dương 1674900380 161 Quầy thuốc phương linh 371  trường sơn an lão 0313891631 162 Quầy thuốc số 10 chị hoa chợ kênh an lão 1662554771 163 Quầy thuốc thanh nghĩa đường 10 trịnh xá thủy nguyên 1216167329 164 Quầy thuốc thành thủy dốc núi đèo thủy nguyên 0906108805 165 Quầy thuốc thơ  hường Chợ an lư thủy nguyên 0904321390 166 Quầy thuốc thu hường mỹ liệt lưu kiếm thủy nguyên 1698802796 167 Quầy thuốc toan trâm đường 10 dốc chợ my sơn ngũ lão 0945336145 168 Quầy thuốc trang đạt Chợ phục lễ 0945336145 169 quầy thuốc Tuân Huyền Trà Phương, Thụy Hương 1656326839 170 Quầy thuốc Tuấn Minh Chợ cộng hiền 0313584957 171 Quầy thuốc vân mai An lu thủy nguyên 1645791981 172 Quầy thuốc  chị nga Thôn 1 thiên hương thủy nguyên 0948232915 173 Quầy thuốc  chị quỳnh trường sơn an lão 0313891335 174 Quầy thuốc  việt loan đường 10 mt đông ngũ lão thủy nguyên 0985659696
Mọi Người Cũng Xem   Top 10 tiệm bánh kem ngon, độc đáo và cực đẹp mắt tại Hải Phòng

Source: https://naciholidays.vn
Category: Hải Phòng

Related Posts

About The Author

Add Comment