Danh Sách Trường THPT Tại Nghệ An | Học Toàn Tập

1 Thành phố Vinh THPT Nguyễn Huệ Số 247B Lê Duẩn – TP Vinh, Nghệ An 2 Thành phố Vinh THPT Hermann Gmeiner Số 30 -Đường HERMAN – TP Vinh, Nghệ An 3 Thành phố Vinh THPT DTNT Số 2 TP Vinh, Nghệ An 4 Thành phố Vinh THPT Lê Viết Thuật Khối 5 – Phường Trường Thi – TP Vinh, Nghệ An 5 Thành phố Vinh THPT Huỳnh Thúc Kháng Số 62 Lê Hồng Phong – TP Vinh, Nghệ An 6 Thành phố Vinh THPT Hà Huy Tập Số 8-Phan Bội Châu – TP Vinh, Nghệ An 7 Thành phố Vinh THPT Nguyễn Trường Tộ – TP Vinh Khối Yên Toàn – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh, Nghệ An 8 Thành phố Vinh THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 -Lê Hồng Phong – TP Vinh, Nghệ An 9 Thành phố Vinh THPT DTNT Tỉnh Số 98 -Mai Hắc Đế – TP Vinh, Nghệ An 10 Thành phố Vinh THPT Trần Đại Nghĩa Số 83-Ngư Hải – TP Vinh, Nghệ An 11 Thành phố Vinh THPT Chuyên Toán ĐH Vinh Đường Lê Duẩn – TP Vinh, Nghệ An 12 Thành phố Vinh THPT Nguyễn Trãi Số 9 -Mai Hắc đế, TP Vinh, Nghệ An 13 Thành phố Vinh THPT VTC Số 83-Ngư Hải – TP Vinh, Nghệ An 14 Thị xã Cửa Lò THPT Cửa Lò 2 TX Cửa Lò, Nghệ An 15 Thị xã Cửa Lò THPT Cửa Lò TX Cửa Lò, Nghệ An 16 Huyện Quz Châu THPT Quz Châu Thị trấn Tân Lạc – Huyện Quz Châu, Nghệ An 17 Huyện Quz Hợp THPT Quz Hợp 3 Xã Châu Quang. Quz Hợp, Nghệ An 18 Huyện Quz Hợp THPT Quz Hợp 2 Xã Tam Hợp, Quz Hợp, Nghệ An 19 Huyện Quz Hợp THPT Quz Hợp 1 Thị trấn Quz Hợp, Nghệ An 20 Huyện Nghĩa Đàn THPT Cờ Đỏ Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An 21 Huyện Nghĩa Đàn THPT 1/5 Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An 22 Huyện Quỳnh Lưu THPT Quỳnh Lưu 1 Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An 23 Huyện Quỳnh Lưu THPT Nguyễn Đức Mậu Xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An 24 Huyện Quỳnh Lưu THPT Quỳnh Lưu 2 Xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An 25 Huyện Quỳnh Lưu THPT Quỳnh Lưu 3 Xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An 26 Huyện Quỳnh Lưu THPT Quỳnh Lưu 4 Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An 27 Huyện Quỳnh Lưu THPT Cù Chính Lan Xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An 28 Huyện Quỳnh Lưu THPT Lý Tự Trọng Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 29 Huyện Kỳ Sơn THPT Kỳ Sơn Thị trấn Mường xén, Nghệ An 30 Huyện Tương Dương THPT Tương Dương 2 Xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An 31 Huyện Tương Dương THPT Tương Dương 1 Thị trấn Hoà Bình, Tương Dương, Nghệ An 32 Huyện Con Cuông THPT Mường Quạ Xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An 33 Huyện Con Cuông THPT Con Cuông Thị trấn Con cuông, Con Cuông, Nghệ An 34 Huyện Tân Kỳ THPT Tân Kỳ Thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An 35 Huyện Tân Kỳ THPT Tân Kỳ 3 Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An 36 Huyện Tân Kỳ THPT Lê Lợi Xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An 37 Huyện Yên Thành THPT Trần Đình Phong Xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An 38 Huyện Yên Thành THPT Yên Thành 2 Xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An 39 Huyện Yên Thành THPT Phan Thúc Trực Xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An 40 Huyện Yên Thành THPT Bắc Yên Thành Xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An 41 Huyện Yên Thành THPT Lê Doãn Nhã Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An 42 Huyện Yên Thành THPT Yên Thành 3 Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An 43 Huyện Yên Thành THPT Phan Đăng Lưu Thị trấn yên Thành, Nghệ An 44 Huyện Yên Thành THPT Nam Yên Thành Xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An 45 Huyện Diễn Châu THPT Nguyễn Du Xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An 46 Huyện Diễn Châu THPT Diễn Châu 2 Xã Diễn Hồng, Diễn châu, Nghệ An 47 Huyện Diễn Châu THPT Diễn Châu 3 Xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An 48 Huyện Diễn Châu THPT Diễn Châu 4 Xã Diễn Mỹ, Diễn châu, Nghệ An 49 Huyện Diễn Châu THPT Diễn Châu 5 Xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An 50 Huyện Diễn Châu THPT Quang Trung Xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 51 Huyện Diễn Châu THPT Nguyễn Xuân Ôn Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An 52 Huyện Diễn Châu THPT Ngô Trí Hoà Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An 53 Huyện Diễn Châu THPT Nguyễn Văn Tố Xã Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An 54 Huyện Anh Sơn THPT Anh Sơn 1 Xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 55 Huyện Anh Sơn THPT Anh Sơn 3 Xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 56 Huyện Anh Sơn THPT Anh Sơn 2 Xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 57 Huyện Đô Lương THPT Đô Lương 3 Xã Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An 58 Huyện Đô Lương THPT Đô Lương 2 Xã Lam Sơn. Đô Lương, Nghệ An 59 Huyện Đô Lương THPT Đô Lương 1 Xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An 60 Huyện Đô Lương THPT Duy Tân Xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An 61 Huyện Đô Lương THPT Văn Tràng Xã Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An 62 Huyện Đô Lương THPT Đô Lương 4 Xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An 63 Huyện Thanh Chương THPT Thanh Chương 1 Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An 64 Huyện Thanh Chương THPT Đặng Thai Mai Xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An 65 Huyện Thanh Chương THPT Nguyễn Cảnh Chân Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An 66 Huyện Thanh Chương THPT Đặng Thúc Hứa Xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An 67 Huyện Thanh Chương THPT Cát Ngạn Xã Thanh liên, Thanh Chương, Nghệ An 68 Huyện Thanh Chương THPT Nguyễn Sỹ Sách Xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An 69 Huyện Thanh Chương THPT Thanh Chương 3 Xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An 70 Huyện Nghi Lộc THPT Nghi Lộc 5 Xã Nghi Lâm, Nghi lộc, Nghệ An 71 Huyện Nghi Lộc THPT Nghi Lộc 4 Xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An 72 Huyện Nghi Lộc THPT Nguyễn Thức Tự Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An 73 Huyện Nghi Lộc THPT Nghi Lộc 2 Xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An 74 Huyện Nghi Lộc THPT Nguyễn Duy Trinh Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An 75 Huyện Nghi Lộc THPT Nghi Lộc 3 Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An 76 Huyện Nam Đàn THPT Mai Hắc Đế Xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An 77 Huyện Nam Đàn THPT Nam Đàn 1 Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An 78 Huyện Nam Đàn THPT Nam Đàn 2 Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An 79 Huyện Nam Đàn THPT Kim Liên Xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 80 Huyện Nam Đàn THPT Sào Nam Xã Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An 81 Huyện Hưng Nguyên THPT Thái Lão Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An 82 Huyện Hưng Nguyên THPT Đinh Bạt Tụy Xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An 83 Huyện Hưng Nguyên THPT Lê Hồng Phong Xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An 84 Huyện Hưng Nguyên THPT Phạm Hồng Thái Xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An 85 Huyện Hưng Nguyên THPT Nguyễn Trường Tộ Xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An 86 Huyện Quế Phong THPT Quế Phong Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An 87 Thị Xã Thái Hòa THPT Thái Hoà Thị xã Thái Hoà, Nghệ An 88 Thị Xã Thái Hòa THPT Tây Hiếu Xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa, Nghệ An 89 Thị Xã Thái Hòa THPT Đông Hiếu Xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An 90 Thị Xã Thái Hòa THPT Sông Hiếu TX Thái Hòa, Nghệ An 91 Thị Xã Hoàng Mai THPT Hoàng Mai Xã Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An 92 Thị Xã Hoàng Mai THPT Bắc Quỳnh Lưu Xã Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An 93 Thị Xã Hoàng Mai THPT Hoàng Mai 2 Phường Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An
Mọi Người Cũng Xem   In tờ rơi - In Ấn Nghệ An

Source: https://naciholidays.vn
Category: Nghệ An

Related Posts

About The Author

Add Comment