đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert

Bài viết đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng NaciHolidays.vn tìm hiểu đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem nội dung : “đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert”

Phân tích đường găng và PERT là những công cụ hữu ích giúp bạn lập kế hoạch và quản trị những dự án phức tạp.

Bài Viết: đường găng là gì

Chúng được phát triển vào những năm 1950 để kiểm soát những dự án quốc phòng to và được dùng nhiều kể từ đó. Giống như Biểu đồ Gantt, phân tích đường găng (CPA – Critical Path Analysis) hoặc phương pháp đường găng (CPM – Critical Path Method) giúp bạn lên kế hoạch tất cả những nhiệm vụ cần phải được hoàn thành như một phần của dự án.

Chúng đóng vai trò là cơ sở cho cả việc sẵn sàng lịch trình lẫn lên kế hoạch nguồn lực. Trong quy trình quản trị dự án, chúng được phép bạn giám sát thành tích đạt được của dự án. Chúng giúp bạn nhận ra nơi cần khắc phục, đưa dự án trở lại theo lịch trình.

Trong một dự án, có thể bạn sẽ thể hiện kế hoạch dự án cuối cùng như biểu đồ Gantt (dùng Microsoft Project hoặc ứng dụng khác cho những dự án có mức độ phức tạp trung bình hoặc bảng tính excel cho những dự án có mức độ phức tạp thấp). Lợi ích của việc dùng CPA trong quy trình lập kế hoạch là giúp bạn phát triển và thử nghiệm kế hoạch, đảm bảo nó mạnh mẽ. Phân tích đường găng xác định những nhiệm vụ cần phải được hoàn thành đúng thời hạn để toàn bộ dự án hoàn thành đúng thời hạn. Nó cũng xác định những nhiệm vụ khả năng trì hoãn nếu cần phân bổ lại nguồn lực để bắt kịp những nhiệm vụ bị trễ hoặc vượt thời hạn. Nhược điểm của CPA, nếu bạn dùng nó như một kỹ thuật để truyền đạt và quản trị, mối quan hệ của nhiệm vụ với thời gian không rõ ràng ngay lập tức như với biểu đồ Gantt. Điều này khả năng chúng trở nên khó hiểu hơn.

Một lợi ích khác của phân tích đường găng là nó giúp bạn xác định khoảng thời gian tối thiểu thiết yếu để hoàn thành dự án. Khi cần tăng tốc dự án, nó sẽ bị giúp bạn xác định các bước bạn nên đẩy nhanh để hoàn thành dự án trong khoảng thời gian có sẵn.

Mục lục

2 Vẽ sơ đồ phân tích đường găng

Làm thế nào dùng công cụ

Giống như Gantt Charts, khái niệm cơ bản đằng sau phân tích đường găng là bạn không thể bắt đầu một vài vận hành cho đến khi những vận hành khác kết thúc. Những vận hành này cần phải được hoàn thành theo tuần tự, với mỗi giai đoạn được hoàn thành nhiều hơn hoặc rẻ hơn trước khi giai đoạn tiếp theo khả năng bắt đầu. Đó là những vận hành ‘tuần tự’.

Mọi Người Cũng Xem   Màu Tím Tiếng Anh Là Gì, 22 Từ Vựng Về Màu Sắc Trong Tiếng Anh

Những vận hành khác không phụ thuộc vào việc hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cả. Bạn cũng khả năng thực hiện chúng ngẫu nhiên lúc nào, trước hoặc sau khi hoàn thành một giai đoạn chi tiết. Đây là những nhiệm vụ không phụ thuộc lẫn nhau hoặc ‘song song’.

Vẽ sơ đồ phân tích đường găng

dùng những bước sau để vẽ sơ đồ CPA:

Bước 1. Liệt kê tất cả các vận hành trong kế hoạch

Nếu với mỗi vận hành, chỉ ra ngày bắt đầu sớm nhất, khoảng thời gian dự kiến cần để hoàn thành dù cho nó là song song hoặc tuần tự. Nếu nhiệm vụ tuần tự, hãy chỉ ra giai đoạn mà nó phụ thuộc.

Ví dụ dự án được dùng dưới đây, chúng ta sẽ dùng danh sách những nhiệm vụ đã được trình bày trong bài viết về Biểu đồ Gantt (chúng ta sẽ dùng ví dụ giống với biểu đồ Gantt để so sánh hai kỹ thuật). Biểu đồ cũng sẽ được lặp lại trong Hình 1 dưới đây:

Hình 1. Danh sách việc làm: Lập kế hoạch dự án máy tính cá nhân

Việc làm Bắt đầu sớm nhất Thời gian Loại Phụ thuộc vào…
A. Phân tích cấp cao Tuần 0 1 tuần Tuần tự
B. Lựa chọn nguồn gốc phần cứng Tuần 1 1 ngày Tuần tự A
C. Lắp đặt và vận hành phần cứng Tuần 1,2 2 tuần Song song B
D. Phân tích chi tiết mô-đun cốt lõi Tuần 1 2 tuần Tuần tự A
E. Phân tích chi tiết mô đun hỗ trợ Tuần 3 2 tuần Tuần tự D
F. Lập trình mô-đun lõi Tuần 3 3 tuần Tuần tự D
G. Lập trình mô đun hỗ trợ Tuần 5 3 tuần Tuần tự E
H. Đảm bảo chất lượng cho mô-đun lõi Tuần 5 1 tuần Tuần tự F
I. Đảm bảo chất lượng cho mô-đun hỗ trợ Tuần 8 1 tuần Tuần tự G
J. Đào tạo mô-đun lõi Tuần 6 1 ngày Song song C,H
K. Phát triển và đảm bảo chất lượng báo cáo kế toán Tuần 5 1 tuần Song song E
L. Phát triển và đảm bảo chất lượng báo cáo quản trị Tuần 5 1 tuần Song song E
M. Phát triển hệ thống quản trị thông tin Tuần 6 1 tuần Tuần tự L
N. Đào tạo chi tiết Tuần 9 1 tuần Tuần tự I,J,K,M

Bước 2. Phác họa vận hành dưới dạng sơ đồ hình tròn và mũi tên

Phân tích đường găng được trình bày bằng sơ đồ hình tròn và mũi tên.

Trong đó, vòng tròn thể hiện những sự kiện trong dự án, chẳng hạn như bắt đầu và kết thúc những nhiệm vụ. Con số nằm nửa bên trái vòng tròn cho phép bạn xác định mỗi nhiệm vụ một cách dễ dàng. Vòng tròn còn được gọi là những nút.

Mũi tên nối giữa hai vòng tròn thể hiện vận hành thiết yếu để hoàn thành nhiệm vụ đó. Mô tả về nhiệm vụ được viết dưới mũi tên. Thời gian thực hiện nhiệm vụ được biểu diễn ở phía trên mũi tên. Theo quy ước, tất cả những mũi tên chạy từ trái sang phải. Mũi tên còn được gọi là cung.

Xem Ngay: 0862 Là Mạng Gì – Sim đầu Số 0862

Ví dụ đơn giản về sơ đồ được thể hiện dưới đây:

Hình 2: Sơ đồ mũi tên và vòng tròn đơn giản

*

Sơ đồ trên chỉ ra rằng rằng sự kiện bắt đầu (vòng tròn 1) và hoàn thành nhiệm vụ ‘Phân tích cấp cao’ (vòng tròn 2). Mũi tên giữa chúng chỉ ra rằng rằng việc làm cần thực hiện là phân tích cấp cao. Việc làm này mất 1 tuần để hoàn thành.

Trường hợp một vận hành không thể bắt đầu cho đến khi vận hành khác hoàn thành, mũi tên đến vận hành phụ thuộc sẽ xuất phát từ vòng tròn hoàn thành của vận hành trước đó. Ví dụ về điều này được thể hiện dưới đây:

Hình 3: Sơ đò vòng tròn và mũi tên thể hiện 2 nhiệm vụ không thể bắt đầu cho đến khi nhiệm vụ trước tiên hoàn thành

*

Ở đây, vận hành của ‘Lựa chọn phần cứng’ và ‘Phân tích mô-đun cốt lõi’ không thể bắt đầu cho đến khi ‘Phân tích cấp cao’ hoàn thành. Sơ đồ này cũng nói đến một vài điểm quan trọng khác:

Trong phân tích đường găng, công ty chúng tôi gọi vận hành bằng tên những con số không quá tròn. Ví dụ, nhiệm vụ ‘Phân tích Mô-đun cốt lõi’ được gọi là vận hành 2-3. ‘Lựa chọn phần cứng’ là vận hành 2-9.vận hành không được vẽ theo quy mô. Trong sơ đồ trên có vận hành kéo dài 1 tuần, 2 tuần và 1 ngày. Mũi tên trong những trường hợp này đều có cùng độ dài.Trong ví dụ, bạn cũng khả năng thấy con số thứ hai ở góc trên, phía bên phải của mỗi vòng tròn. Con số này cho biết thời gian bắt đầu sớm nhất cho vận hành theo sau. Thông thường bắt đầu từ 0. Ví dụ trên, đơn vị là tuần.

Một trường hợp khác được trình bày dưới đây:

*

Ở đây, vận hành 6-7 không thể bắt đầu cho đến khi bốn vận hành khác (11-6, 5-6, 4-6 và 8-6) được hoàn thành.

Nhấp vào links dưới đây để xem sơ đồ vòng tòn và mũi tên cho toàn bộ dự án được đề cập ở ví dụ:

Hình 5: Sơ đồ đường găng đầy đủ

Sơ đồ chỉ ra rằng rằng tất cả các vận hành sẽ ra mắt của dự án. Lưu ý rằng mỗi vòng tròn sự kiện đều có một con số ở góc dưới phía bên phải. Nó chỉ ra rằng rằng thời gian kết thúc muộn nhất được phép nếu với vận hành trước nếu dự án được hoàn thành trong thời gian tối thiểu. Bạn cũng khả năng tính bằng phương thức bắt đầu từ sự kiện cuối cùng và lùi lại.

Bạn cũng khả năng thấy sự kiện M khả năng bắt đầu bất kỳ lúc nào giữa tuần 6 và 8. Thời gian của sự kiện này không quan trọng. Sự kiện 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 và 6-7 phải được bắt đầu và hoàn thành đúng thời hạn nếu muốn hoàn thành dự án không quá 10 tuần. Đây là “đường găng” – những vận hành này cần phải được quản trị chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Nếu nhiệm vụ trên đường găng không theo kế hạch, bạn cần hành động ngay lập tức để dự án quay lại đúng tiến độ.

‘Hành động Crash’

Bạn cũng khả năng cần phải hoàn thành dự án sớm hơn thời hạn so với phân tích đường găng chỉ ra. Trong trường hợp này, bạn cần lập lại kế hoạch dự án.

Bạn có một vài lựa chọn và sẽ cần phải đánh giá tác động của mỗi lựa chọn dựa trên trị giá, chất lượng và thời gian thiết yếu để hoàn thành dự án. Ví dụ, bạn cũng khả năng tăng nguồn lực sẵn có cho mỗi vận hành để giảm thời gian dành cho mỗi vận hành nhưng tác động của chúng không một cách đáng kể và phương thức hiệu quả hơn để thực hiện là chỉ xem xét những vận hành trên đường găng.

Ví dụ, khả năng cần phải hoàn thành dự án máy tính ở hình 5 trong 8 tuần thay vì 10 tuần. Trong trường hợp này bạn cũng khả năng xem xét vận hành 2-3 và 4-5. Nó sẽ rút ngắn thời gian dự án xuống còn 8 tuần nhưng khả năng làm tăng trị giá dự án – tăng gấp đôi nguồn lực ở bất kỳ giai đoạn nào của dự án chỉ khả năng nâng cao năng suất, ví dụ 50% trong khi thời gian bổ sung cập nhật khả năng giúp những thành viên trong nhóm đạt được vận tốc dựa trên bắt buộc, phối hợp nhiệm vụ, tích hợp đóng góp của họ vv

Trong một vài trường hợp, rút ​​ngắn đường găng thuở đầu khả năng khiến những vận hành khác trở thành đường găng. Ví dụ, nếu vận hành 4-5 giảm xuống còn 1 tuần, vận hành 4-8 và 8-6 sẽ tọa lạc trên đường găng.

Giống như Biểu đồ Gantt, trong thực tiễn, những nhà quản trị dự án dùng một vài công cụ ứng dụng như Microsoft Project để tạo ra Sơ đồ CPA. Những công cụ này không những giúp cho việc vẽ đường găng trở nên đơn giản hơn mà còn giúp điều chỉnh kế hoạch đơn giản hơn và theo dõi tiến độ so với kế hoạch.

PERT (Kỹ thuật đánh giá và xem lại chương trình)

PERT là một biến thể của phân tích đường găng, thể hiện góc nhìn hoài nghi hơn khi ước lượng thời gian thực hiện cho từng giai đoạn dự án. Để dùng nó, hãy ước tính khoảng thời gian ngắn nhất để hoàn thành mỗi vận hành, khoảng thời gian khả năng xảy ra nhất và khoảng thời gian khá dài nhất dành cho vận hành nếu mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

dùng công thức dưới đây để tính toán thời gian dùng cho từng giai đoạn dự án:

Thời gian ngắn nhất + 4 x thời gian khả năng xảy ra + thời gian khá dài nhất

———————————————————————————————–

6

Những điểm chính

Phân tích đường găng là phương pháp đánh giá hiệu quả và mạnh mẽ:

Nhiệm vụ nào phải được thực hiện.vận hành song song khả năng được thực hiện ở đâu.Thời gian ngắn nhất khả năng hoàn thành dự án.Nguồn lực thiết yếu để thực hiện dự án.Thứ tự vận hành, lịch trình và thời gian có liên quan.Nhiệm vụ ưu tiên.Phương thức hiệu quả nhất để rút ngắn thời gian cho những dự án khẩn cấp.

Phân tích đường găng hiệu quả khả năng tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại nếu với những dự án phức tạp. Nó rất hữu ích trong việc đánh giá tầm quan trọng của những vấn đề mà bạn phải đương đầu trong quy trình thực hiện kế hoạch.

Xem Ngay: Gst Là Gì – Thuế tổng giá trị Gia Tăng

PERT là một biến thể của phân tích đường găng, dưới góc độ hoài nghi về thời gian thiết yếu để hoàn thành mỗi giai đoạn dự án.

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert

Các câu hỏi về đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết đường Găng Là Gì - Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đường Găng Là Gì - Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đường Găng Là Gì - Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert

đường Găng Là Gì - Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #đường #Găng #Là #Gì #Phân #Tích #đường #Găng #Và #Sơ #đồ #Pert

Tham khảo thêm tin tức về đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin về đường Găng Là Gì – Phân Tích đường Găng Và Sơ đồ Pert từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Mọi Người Cũng Xem   Kbc Là Gì - Bài Hát Viết Từ Kbc Và Những Góc Nhìn

Related Posts

About The Author

Add Comment