Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Bài viết Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://NaciHolidays.vn/ tìm hiểu Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng trong bài viết hôm nay nha !

XEM THÊM

BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG LÀ GÌ?

Các bạn đang xem bài : “Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng”

Mình học kế toán Mỹ cảm nhận ghi Doanh thu gộp. Mình chưa hiểu doanh thu and doanh thu gộp có giống nhau không?

*

Mình học kế toán Mỹ cảm nhận ghi Doanh thu gộp. Mình chưa hiểu doanh thu and doanh thu gộp có giống nhau không?
Khái niệm doanh thu gộp (hay còn gọi là tổng doanh thu- gross revenue, gross receipts) and doanh thu chỉ chung: revenue, doanh thu thuần:revenue.Doanh thu gộp là doanh thu chưa trừ những khoản giảm trừ doanh thu, có cả thuế tiêu hao nổi bật, thuế xuất khẩu, trưa trừ những khoản sale hàng bán, chiết khấu hàng bán and hàng bán bị trả lại. Ngược lại doanh thu thuần là doanh thu đã trừ đi những khoản giảm trừ doanh thu như trên. Như thế, khi nói doanh thu bán danh mục thì ta mới nghe tóm lại chung, chưa chắc chắn chắc là doanh thu gộp hay doanh thu thuần. Ta thường âu yếm nhiều đến doanh thu thuần bạn ạ.

Gross revenue là gì?

XEM THÊM

Khái niệm doanh thu gộp (hay còn gọi là tổng doanh thu- gross revenue, gross receipts) and doanh thu chỉ chung: revenue, doanh thu thuần:revenue.Doanh thu gộp là doanh thu chưa trừ những khoản giảm trừ doanh thu, có cả thuế tiêu hao nổi bật, thuế xuất khẩu, trưa trừ những khoản sale hàng bán, chiết khấu hàng bán and hàng bán bị trả lại. Ngược lại doanh thu thuần là doanh thu đã trừ đi những khoản giảm trừ doanh thu như trên. Như thế, khi nói doanh thu bán danh mục thì ta mới nghe tóm lại chung, chưa chắc chắn chắc là doanh thu gộp hay doanh thu thuần. Ta thường âu yếm nhiều đến doanh thu thuần bạn ạ.

*

Ðề: Doanh thu gộp là gì?nhầm ròi nha, nước ta cũng dùng doanh thu gộp hay còn gọi là lãi gộp- doanh thu thuần là tổng doanh thu trừ đi những khoản giảm trừ doanh thu ( 531,532)- doanh thu gộp (lãi gộp) là doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán 632- lợi nhuận trước thuế là lãi gộp trừ đi 641,642, 635,…

Mọi Người Cũng Xem   Market Value Là Gì - Market Value / tổng giá trị Thị Trường

Ðề: Doanh thu gộp là gì?Doanh thu thuần = tổng dthu bán danh mục – những khoản giảm dthucác khoản giảm dthu gồm(chiết khấu thg mại, sale hàng bán,hàg bán bị trả lại, những khoản thuế tính trog dthu…)Lợi nhận thuần=doah thu thuần -632-641,642còn dthu gộp m chưa nghe cảm nhận lúc nào.nên ko biết.hì

*
*

Ðề: Doanh thu gộp là gì?vậy cho mình hỏi “lợi nhuận thuần” and “lợi nhuận gộp ( gross revenure hay gross sales) đó khác nhau chỗ nhau . Thiệt là khó hiểu “gộp” and “thuần”Còn bạn
quachhuyprp nói là “nước ta cũng dùng doanh thu gộp hay còn gọi là lãi gộp” , sao mình cảm nhận kỳ kỳ Mình nghĩ từ “lãii” nghĩa là mình trừ đi “tổng giá trị này nọ” thì còn lãi chứ nên mình nghĩ “lãi” chính là “lợi nhuận” còn trong tín dụng lãi (interest) là tổng giá trị vay ,…

*

Revenue là gì? Phân biệt Gross Revenue và Net Revenue

Revenue (hay gross revenue) được dịch sang tiếng Việt là doanh thu tổng của một doanh nghiệp và được tính trong một khoảng thời gian xác định (tháng/ quý/ năm). Một cách cụ thể, revenue chính là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được thông qua hoạt động kinh doanh mà chưa trừ đi các khoản chi phí đầu vào (như nguyên vật liệu, quản lý nhân sự, chi phí vận hành) hay các khoản thuế phí khác.

Định nghĩa revenue là gì? Phân biệt gross revenue và net revenue

Còn net revenue (hay doanh thu thuần) là tổng số tiền doanh nghiệp thu được thông qua hoạt động kinh doanh khi đã trừ đi tất cả các khoản như giá vốn hàng bán được giảm trừ và chi phí hoạt động, vật tư, chiết khấu, hoàn hàng,…

Công thức tính doanh thu tổng: Doanh thu tổng = Giá bán * (Số lượng hàng hóa bán được + Các khoản phụ thu khác)

Công thức tính doanh thu thuần: Doanh thu thuần = Tổng doanh thu tổng của doanh nghiệp – (Chiết khấu hàng bán + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế gián thu)

Ý nghĩa của chỉ số Revenue

Revenue được coi là chỉ số chính trong việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, trong báo cáo tài chính, revenue ghi nhận số tiền mà doanh nghiệp ghi nhận được khi hàng hóa, dịch vụ bán ra, và từ đó nó phản ánh “sức khỏe” kinh doanh cũng như tài chính của doanh nghiệp. Revenue là căn cứ chính giúp đội ngũ lãnh đạo điều chỉnh kế hoạc kinh doanh, bán hàng, marketing,…

Mọi Người Cũng Xem   Other Là Gì - Phân Biệt Other, Others, Another

Đảm bảo revenue stream (dòng doanh thu) ổn định là mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp. Revenue là cơ sở để cơ sở để doanh nghiệp chi trả cho những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (chi phí thuê mặt bằng, thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, nguyên vật liệu, chi phí R&D, chi phí marketing, nộp phí, lệ phí và thuế cho cơ quan Nhà nước)

Nếu kết quả hoạt động kinh doanh tốt sẽ làm tăng tốc độ lưu chuyển vốn và khả năng quay vòng vốn, doanh nghiệp sẽ ó lượng vốn chủ sở hữu dồi dào để đầu tư tái sản xuất, giảm tỷ trọng và áp lực tới từ nguồn vốn vay bên ngoài ví dụ ngân hàng. Khi revenue stream không tốt khiến doanh nghiệp không thể quay vòng vốn cho chu kỳ kinh doanh sắp tới thì doanh nghiệp sẽ giảm sức cạnh tranh trên thị trường và thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

revenue là gì
Ý nghĩa của revenue

Phân loại Revenue

XEM THÊM

Revenue của một doanh nghiệp là tổng tất cả các nguồn thu của doanh nghiệp và được phân loại thành 2 nhóm chính là operating revenues (doanh thu hoạt động) và non-operating revenues (doanh thu ngoài hoạt động)

Trong đó, Operating revenues (doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh) hay chính là Sales revenue/ Revenue from goods sales or service fees. Đây là phần doanh thu đến từ việc bán các loại hàng hóa, sản phẩm hay thu phí dịch vụ, bao gồm cả hoạt động tiêu thụ nội bộ giữa các công ty con, giữa công ty con với tập đoàn mẹ

Non-operating revenues (doanh thu ngoài hoạt động kinh doanh) bao gồm

  • Interest revenue & Dividend revenue: Phần doanh thu từ hoạt động tài chính và cổ tức bao gồm: tiền lãi đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, ngoại tệ, lãi cho vay, lãi trả góp, lãi tiền gửi ngân hàng, chuyển nhượng vốn,…
  • Rent revenue: Tiền cho thuê tài sản, thuê mặt bằng/cơ sở hạ tầng,…
  • Extraordinary Revenues (Doanh thu bất thường): Là phần tiền thu được từ những hoạt động không diễn ra thường xuyên như: thanh lý tài sản cố định, dư từ nợ phải trả, bán hàng hóa nguyên vật liệu vật tư dư thừa,…
Mọi Người Cũng Xem   Scp-6789 Siren Head Là Gì

Sự khác nhau giữa Income, Sales và Revenue là gì?

Income (thu nhập) là khái niệm dùng để chỉ khoản gia tăng (hoặc giảm bớt) lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp ghi nhận trong kỳ kế toán bằng giá trị tài sản. Nếu income dương, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ tăng, ngược lại nếu income âm sẽ dẫn đến các khoản nợ.

Sales (doanh số): Phần doanh thu từ hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là bán hàng hay cung cấp dịch vụ, được tính bằng số lượng sản phẩm, gói dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một kỳ kế toán.

Sales là một phần của Revenue, còn Income có phạm vi rộng hơn Revenue, nghĩa là trong Income bao gồm Revenue và một số khoản thu khác ngoài Revenue. Mô hình miêu tả mối quan hệ giữa Revenue, Income và Sales được biểu diễn như sau:

revenue là gì
Sự khác nhau giữa Income, Sales và Revenue là gì?

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

XEM THÊM

Các câu hỏi về Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Gross #revenue #là #gì #lợi #nhuận #ròng

Xem thêm dữ liệu, về Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung chi tiết về Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Từ Khóa Liên Quan: gross revenue là gì, revenue là gì, gross sales là gì, revenues là gì, sale revenue là gì, doanh thu gộp là gì, revenue la gi, gross sale là gì, revenue là doanh thu hay lợi nhuận, gross sales, 

Related Posts

About The Author

Add Comment