Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

Bài viết Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng NaciHolidays.vn tìm hiểu Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem chủ đề về : “Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,”

khoa hoc lap trinh thiet ke website tren ngon ngu php & mysql co ban nang cao tai ha noi

khoa hoc php tai ha noi, khoa hoc php nang cao

Bài Viết: Mysql_fetch_array là gì

TRANG CHỦ Khóa họcĐào tạo PHP and MySQL Khóa học đồ họa HTML CSS Jquery Bootstrap Đào tạo làm web bằng WordPress Đào tạo làm web bằng Drupal Khóa học quản lý website Đào tạo ASP.NET Khóa học Trực tuyến lập trình Web LỚP HỌC 2DLớp học photoshop ngắn hạn Lớp học thiết kế đồ họa ngắn hạn LỚP HỌC 3D3D Nội Thất Kiến Trúc Xây Dựng Khóa học Autocad Khóa học 3Ds Max Khóa học Sketchup DỊCH VỤThiết kế website Dịch vụ tên miền hosting Dịch vụ in ấn thiết kế Đổi mới duy trì website HỌC VIÊN Thư viện TÀI LIỆUTài liệu HTML&CSS Tài liệu OpenSource Tài liệu lập trình PHP Tài liệu Photoshop Tài liệu SEO Chia sẻHọc viên San sẻ của sinh viên Tâm sự chuyên viên Tuyển dụng Contact
 
 
Diễn ra San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng Tin tức

Xem Ngay: Phương pháp Sửa Lỗi Phông Chữ Trong Word 2013

You are here

trang chủ

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
HỌC PHP CƠ BẢN|Dùng CSDL MySQL

Xem Ngay: Perpetual Là Gì – Nghĩa Của Từ Perpetual

CSDL là một phần quan trọng đã không còn gì thể nợ đc trong những phần mềm web bài bản. MySQL từ lâu đã là hệ CSDL đc cần dùng thông dụng nhất với PHP vì tính gọn nhẹ, nhanh, miễn phí và đã được PHP bổ trợ sẵn. Trong bài viết này các bạn sẽ thăm dò cách thức kết nối vào CSDL MySQL, truy cập and lưu trữ dữ liệu với PHP.

Mọi Người Cũng Xem   Employer Là Gì - Nghĩa Của Từ Employer

 

KẾT NỐI VÀO MYSQL SERVER

PHP đáp ứng hàm mysql_connect để kết nối vèo MySQL server. Cú pháp của hàm này như sau:

mysql_connect($server_address, $username, $password)

$server_address là địa điểm của MySQL server, khả năng là domain name hoặc IP  Địa Chỉ, những ví dụ trong bài viết này sẽ cần dùng giá thành ” localhost” cho $server_address.

$username là tên account cần dùng để login vào MySQL server, những ví dụ trong bài viết sẽ cần dùng giá thành “root” cho $username.
$password là mật mã để kết nối vào MySQL server, những ví dụ trong bài viết sẽ cần dùng chuỗi rỗng “” làm mật mã.
Hàm mysql_connect sẽ trả về 1 kết nối đến MySQL server nếu mà các bước kết nối thành công, hoặc trả về giá thành FALSE nếu mà kết nối không đc.

Để đóng kết nối tới MySQL server, PHP đáp ứng hàm mysql_close. Đoạn mã sau ví dụ các bước kết nối vào MySQL server and đóng kết nối.

//end if   //đóng kết nối mysql_close($conn);

?>

CHỌN CSDL ĐỂ LÀM VIỆC
Sau khi connet vào MySQL server, thao tác tiếp theo là chọn CSDL để làm việc. PHP đáp ứng cho ta hàm mysql_select_db để làm việc này, cú pháp 

 

mysql_select_db($db_name)

Với $db_name là tên CSDL cần chọn, $conn là kết nối đc tiến hành qua lệnh mysql_connect. Những ví dụ trong bài viết này sẽ cần dùng CSDL mang tên là test:

$conn = mysql_connect ( $SERVER , $USERNAME , $PASSWORD ) ; if( !$conn)//end if   //chọn CSDL để làm việc mysql_select_db($DBNAME, $conn);   //đóng kết nối mysql_close($conn);

?>

THỰC THI 1 CÂU LỆNH SELECT VÀ LẤY KẾT QUẢ TRẢ VỀ

PHP đáp ứng cho ta 3 hàm có ích để tiến hành việc làm này:

$result = mysql_query($sql, $conn): tiến hành câu lệnh SQL đc đáp ứng qua tham số $sql and trả về 1 kết quả kiểu $result (hàm này trả về FALSE nếu mà câu lệnh tiến hành không thành công). mysql_num_rows($result): hàm này trả về số lượng row lấy đc qua câu lệnh SELECT (đc thực thi bởi hàm mysql_query) trước đó. $row = mysql_fetch_row($result), $row = mysql_fetch_assoc($result): trả về dòng kết quả hiện thời của câu lệnh select and chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo (như thế lệnh gọi mysql_fetch_row hoặc mysql_fetch_assoc tiếp đó sẽ trả về dòng tiếp theo); hoặc giá thành FALSE nếu mà đã hết dòng nào để trả về nữa. Kết quả trả về từ 2 hàm đấy là 1 array. mysql_error($conn): trả về thông báo lỗi của MySQL server nếu mà một lệnh trước đó có lỗi.

Mọi Người Cũng Xem   Fiberglass Là Gì - Nghĩa Của Từ Fiberglass

Để hiểu rõ hơn công năng của những hàm trên, cùng lúc ấy nhận thấy sự khác nhau giữa 2 hàm mysql_fetch_row and mysql_fetch_assoc, ta cung xem xét những ví dụ sau.

Những ví dụ của ta sẽ cần dùng table mang tên là member.

Ví dụ 1: cần dùng mysql_fetch_row()

        echo”Số lượng row tìm đc: “.mysql_num_rows($result).”
n”;   while($row = mysql_fetch_row($result))//end while //nên luôn phóng ra bộ nhớ
mysql_free_result($result);   //đóng kết nối mysql_close($conn);   Hàm mysql_fetch_row() sẽ trả về 1 array mà phần tử thứ
sẽ tương ứng với cột trước tiên của table, phần tử thứ sẽ
 tương ứng với cột thứ hai của table…
Chương trình trên sẽ in ra ra 4 dòng: Username = abc Password = 123 Username = def

Password = 456

Ví dụ 2: cần dùng mysql_fetch_assoc()

//end if   //chọn CSDL để làm việc mysql_select_db($DBNAME, $conn) or die(“Không hề chọn đc CSDL: “.mysql_error($conn));   $sql = “SELECT * FROM member”; $result = mysql_query($sql, $conn); if( !$result) die(“Không hề tiến hành đc câu lệnh SQL:
“.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row tìm đc: “.mysql_num_rows($result).”
n”;   while($row = mysql_fetch_assoc($result))//end while //nên luôn phóng ra bộ nhớ
mysql_free_result($result);   //đóng kết nối mysql_close($conn);   ?> Hàm mysql_fetch_assoc() sẽ trả về 1 array mà những phần tử
để được truy cập qua tên, với tên đc lấy từ tên những cột của
 table. Chương trình ví dụ 2 cũng sẽ in ra ra 4 dòng: Username = abc Password = 123

Username = def 

Password = 456

THỰC THI 1 CÂU LỆNH UPDATE, INSERT hoặc DELETE

Hàm mysql_query rất được cần dùng để thực thi những câu lệnh DELETE, INSERT hoặc  UPDATE, nhưng ngày này hàm sẽ trả về TRUE nếu câu lệnh tiến hành thành công and FALSE trong tình huống ngược lại. Để lấy số lượng những row đc chèn với lệnh INSERT hoặc bị căn sửa bởi lệnh UPDATE, PHP đáp ứng cho ta hàm mysql_affected_rows. Ta hãy xem ví dụ sau:

//end if   //chọn CSDL để làm việc mysql_select_db($DBNAME, $conn) or die(“Không hề chọn đc CSDL: “.mysql_error($conn));   $sql = “INSERT INTO member (username, password)
VALUES (“xyz”, “000”)”; $result = mysql_query($sql, $conn); //chèn thêm
1 dòng vào table
if( !$result) die(“Không hề tiến hành đc câu lệnh SQL:
 “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row đc chèn: ”
.mysql_affected_rows($conn).”n”; // mysql_affected_rows sẽ trả về 1  

Mọi Người Cũng Xem   Bbq Là Gì - Những điều Bạn Chưa Biết Về Bbq

$sql = “UPDATE member SET password=”111” WHERE

username=”xyz””; $result = mysql_query($sql, $conn);
//đổi password của accoutn xyz if( !$result) die(“Không hề tiến hành đc câu lệnh SQL:
 “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row đc căn sửa:
“.mysql_affected_rows($conn).”
n”; //mysql_affected_rows sẽ trả về 1   $sql = “DELETE FROM member”; $result = mysql_query($sql, $conn);
//xoá hết toàn bộ những account if( !$result) die(“Không hề tiến hành đc câu lệnh SQL:
“.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row đc xoá:
 “.mysql_affected_rows($conn).”
n”; //mysql_affected_rows sẽ trả về 3   //đóng kết nối mysql_close($conn);

?>  

Xem Ngay tài liệu php ở mục share

Đào tạo lập trình chúc chúng ta thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản lý web

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

Các câu hỏi về Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Mysql_Fetch_Array Là Gì - Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mysql_Fetch_Array Là Gì - Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Mysql_Fetch_Array Là Gì - Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

Mysql_Fetch_Array Là Gì - Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #MysqlFetchArray #Là #Gì #Phân #Biệt #MysqlFetchAssocMysqlFetchArray

Tra cứu báo cáo về Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu thêm thông tin chi tiết về Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment