Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

Bài viết Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://NaciHolidays.vn/ tìm hiểu Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả trong bài viết hôm nay nha !

XEM THÊM

Các bạn đang xem bài viết : “Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả”

Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

CHƯƠNG HAI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – THE BALANCE SHEET

Bảng cân đối kế toán của một công ty sẽ nêu ra tình hình tài chính của công ty đó tại một thời gian đã cho. Đó dễ chơi là một dấu hiệu vẻ ngoài của Phương trình Kế toán (the Accounting Equation). Như bạn cũng khả năng đoán ra, ba thành phần của một bảng cân đối kế toán là của cải/tài sản có, công thiếu, and vốn của chủ chiếm hữu.Hãy nhìn vào ví dụ về một bảng cân đối kế toán sau. Ta xét từng tài khoản (account) mà bảng này đề cập.

Bài Viết: Notes payable là gì

*

của cải/tài sản cóCash và Cash Equivalents (tiền mặt and các thứ cũng như tiền mặt): Những số dư trong các tài toàn séc (checking account) and tài khoản tiết kiệm (savings account), y như ngẫu nhiên đầu tư nào sẽ đáo hạn (mature) không quá 3 tháng hay thấp hơn.Inventory (hàng tồn kho): danh mục lưu trong kho, sẵn có để bán.Accounts Receivable (khoản phải thu): Tiền thiếu từ quý khách do món đồ hay dịch vụ đã giao.Property, Plant, và Equipment (của cải/tài sản, nhà xưởng, and dụng cụ): Những của cải/tài sản không đơn giản convert sang tiền mặt – tức các thứ như máy tính, dụng cụ chế tạo, xe cộ, thiết kế bên trong, …

Công thiếu Accounts Payable (khoản phải trả):

Tiền thiếu nhà đáp ứng do món đồ hay dịch vụ đã nhận được.Notes Payable (thương phiếu phải trả): Nghĩa vụ theo hợp đồng nếu như với người cho vay (chẳng hạn những khoản thiếu ngân hàng).Vốn của chủ chiếm hữuCommon Stock (cổ phiếu thường): Tiền đầu tư bởi những chủ chiếm hữu công ty.

Retained Earnings (lợi nhuận để lại): Tổng toàn bộ những mức thu nhập ròng trong buôn bán mà chưa ưng ý cho những chủ chiếm hữu bên dưới dạng lợi nhuận. (Nếu điều ấy còn mơ hồ giờ đây, đừng lo lắng. Nó để được diễn giải rõ nét sau.)

Mọi Người Cũng Xem   Cbs Là Gì - Cách vận hành Của Cbs

NGẮN HẠN SO VỚI DÀI HẠN

Thỉnh thoảng, của cải/tài sản có and công thiếu trên một bảng cân đối kế toán để được chia thành của cải/tài sản ngắn hạn(current assets) hay công thiếu ngắn hạn (current liabilities) and của cải/tài sản dài hạn (long-term assets) hay công thiếu dài hạn (long-term liabilities). của cải/tài sản ngắn hạn là của cải/tài sản đc kỳ vọng chuyển thành tiền mặt không quá 12 tháng hay thấp hơn. Những của cải/tài sản ngắn hạn điển hình kể cả khoản phải thu (accounts receivable), tiền mặt, and hàng tồn kho.Mọi thứ không cần là của cải/tài sản ngắn hạn, theo ngầm định, là của cải/tài sản dài hạn. Thỉnh thoảng của cải/tài sản dài hạn đc gọi là của cải/tài sản không ngắn hạn (non-current assets). của cải/tài sản, nhà xưởng and dụng cụ là tài khoản của cải/tài sản dài hạn.Công thiếu ngắn hạn là công thiếu cần phải trả không quá 12 tháng hay thấp hơn. Ví dụ điển hình nhất của công thiếu ngắn hạn là khoản phải trả (accounts payable). Thương phiếu phải trả (notes payable) mà đc trả theo chu kỳ thời điểm thì đc phân chia ở bảng cân đối kế toán sao cho những chi trả không quá 12 tháng tới đc ghi nhận là công thiếu ngắn hạn, phần còn lại đc ghi nhận là công thiếu dài hạn.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NHIỀU KỲ – MULTIPLE-PERIOD BALANCE SHEETS

Điều bạn thường cảm nhận thấy khi nhìn vào những báo cáo tài chính đc tuyên bố là bảng cân đối kế toán – chẳng hạn bảng bên dưới đây – gồm hai cột. Một cột cho biết số dư vào cuối kỳ kết toán gần nhất, and cột kế bên cho biết số dư của cuối kỳ trước. Báo cáo đc trình bày như thế để người đọc khả năng cảm nhận thấy đc tình hình tài chính của công ty đã đổi thay ra sao theo thời điểm.Chẳng hạn, nhìn vào bảng cân đối kế toán bên dưới đây ta khả năng biết đôi nét về tình hình vận động của công ty. Trên tổng thể, mọi thứ đang diễn tiến cực tốt xinh. của cải/tài sản có của công ty gia tăng trong khi công thiếu đang đc trả dần.Điều duy nhất đáng lo ngại là khoản phải thu (accounts receivable) tăng. Khoản phải thu tăng khả năng là biểu hiện phức tạp trong việc thu tiền quý khách đúng hạn. Mặt khác, đó cũng khả năng chỉ là kết quả của việc gia tăng bán danh mục, and chẳng có gì đáng lo.

1. Hiểu thế nào về thương phiếu

XEM THÊM

Thương phiếu (commercial paper) là khái niệm dùng để chỉ các loại hối phiếu thương mại khác nhau.Thương phiếu (commercial paper) là những giấy nhận nợ do các công ty có uy tín phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị trường tài chính.Thương phiếu  được phát hành theo hình thức chiết khấu, tức là được bán với giá thấp hơn mệnh giá. Chênh lệch giữa giá mua và mệnh giá thương phiếu chính là thu nhập của người sở hữu thương phiếu.

Những thương phiếu nguyên thuỷ (commercial bill) chỉ xuất hiện trong các hoạt động mua bán chịu hàng giữa các công ty kinh doanh với nhau. Nó có thể do người bán chịu hay người mua chịu hàng hoá phát hành nhưng bản chất vẫn là giấy xác nhận quyền đòi tiền khi đến hạn của người sở hữu thương phiếu. Ngày nay, thương phiếu được phát hành không chỉ trong quan hệ mua bán chịu hàng hoá mà còn được phát hành để vay vốn trên thị trường tiền tệ.

Mọi Người Cũng Xem   Csma/Cd Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Csma/Ca Và Csma/Cd

Các công ty danh tiếng khi có nhu cầu vốn có thể phát hành thương phiếu bán trực tiếp cho người mua theo mức giá chiết khấu. Những người đầu tư thương phiếu ngoài các ngân hàng còn có các trung gian tài chính và công ty khác. Các thương phiếu có mức độ rủi ro cao hơn tín phiếu kho bạc nhưng mức lãi suất chiết khấu cũng cao hơn.

2. Phân loại thương phiếu

– Dựa trên cơ sở người lập, thương phiếu gồm 2 hình thức:

Hối phiếu: là chứng chỉ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.
Lệnh phiếu: là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.
– Dựa trên phương thức chuyển nhượng, thương phiếu gồm 3 hình thức:
Thương phiếu vô danh: là loại thương phiếu không ghi rõ tên người thụ hưởng.
Thương phiếu đích danh: là loại thương phiếu có ghi tên người thụ hưởng.
Thương phiếu ký danh: là loại thương phiếu có ghi tên người thụ hưởng và có quyền chuyển nhượng.

3. Đặc điểm, tính chất của thương phiếu

– Thương phiếu hình thành từ giao dịch cơ sở :Giao dịch cơ sở của thương phiếu là giao dịch hợp đồng thương mại, quy định quyền và nghĩa vụ của hai bên mua và bán: Người bán có nghĩa vụ giao hàng và có quyền lợi nhận tiền thanh toán từ người mua. Người mua có nghĩa vụ thanh toán và có quyền lợi nhận hàng từ người bán. Đối với hối phiếu, người bán sẽ giao hàng trước và sau đó ký phát hối phiếu đòi tiền người mua sau. Đối với lệnh phiếu, người mua sẽ ký phát lệnh phiếu cam kết trả tiền cho người bán, sau khi nhận được lệnh phiếu người bán sẽ giao hàng. Như vậy giao dịch cơ sở là có trước, thương phiếu là cái có sau. Không có giao dịch cơ sở thì sẽ không có sự hình thành thương phiếu tương ứng.
-Thương phiếu được nhận diện dễ dàng, trực tiếp: Thương phiếu là tài sản tài chính vô hình. Chúng chỉ là những tờ giấy nhỏ nhưng chứa đựng những lợi ích pháp lí trong tương lai, được thể hiện ở nội dung và hình thức của thương phiếu. Khi nhận dạng được hình thức và nội dung của thương phiếu một cách dễ dàng và trực tiếp thì mới có thể nhận biết được dung lượng các quyền pháp lý đối với lợi ích tương lai của thương phiếu.
-Thương phiếu là trái vụ một bên .
Đối với hối phiếu: Thương phiếu là một chứng chỉ do một người ký phát ra lệnh cho người bị ký phát thực hiện một nghĩa vụ dân sự- trả tiền.
Đối với lệnh phiếu: Thương phiếu là một chứng chỉ do người phát hành cam kết đối với người thụ hưởng sẽ thực hiện một nghĩa vụ dân sự- trả tiền.
Vì vậy, nghĩa vụ dân sự có được thực hiện hay không phụ thuộc vào sự chấp nhận của người bị ký phát đối với hối phiếu và khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người phát hành đối với lệnh phiếu.
– Tính “trừu tượng” của thương phiếu
Trên thương phiếu không cần thể hiện nguyên nhân sinh ra việc lập thương phiếu, mà chỉ cần ghi rõ số tiền cần phải trả và các nội dung liên quan đến việc trả tiền.
Trong lưu thông, giá trị pháp lí của thương phiếu cũng không bị ràng buộc vào nguyên nhân nào phát sinh ra nghĩa vụ trả tiền của thương phiếu.
Khoản nợ ghi trên thương phiếu là hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào sự tồn tại hay không tồn tại của giao dịch cơ sở.
– Tính bắt buộc của thương phiếu
Quy định người trả tiền phải thanh toán cho người thụ hưởng đúng hạn, không được phép từ chối hoặc hoãn trì việc trả tiền.
– Tính lưu thông của thương phiếu

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Mọi Người Cũng Xem   Shout Out Là Gì - Shout Out Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bài Viết: Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

XEM THÊM

Các câu hỏi về Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

Notes Payable Là Gì - Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Notes #Payable #Là #Gì #Note #Payable #Thương #Phiếu #Phải #Trả

Tìm thêm tin tức về Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo nội dung chi tiết về Notes Payable Là Gì – Note Payable: Thương Phiếu Phải Trả từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Từ Khóa Liên Quan: notes payable là gì, note payable là gì, note receivable là gì, thương phiếu phải trả, account payable là gì, accounts payable là gì, notes payable la gì, notes receivable là gì, note payable la gì, git note, account receivable là gì, payable là gì, trade payables là gì, vnnotes, total payable, wages payable là gì, note payable, account payable la gì, receivable là gì, grateful là gì, notes payable, thương phiếu, total equity là gì, liability note, not payable, loan note là gì, tax payable là gì, notes payable is asset or liabilities, notes payable meaning, notpayable, trade payable là gì,account payable la gi,notes là gì,

Related Posts

About The Author

Add Comment