Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Bài viết Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng NaciHolidays.vn tìm hiểu Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem bài : “Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ”

Trường hợp, giấy tờ giấy tờ để dân cư nhận trợ giúp theo Nghị quyết 42

Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ vừa cho ra đời Đưa ra quyết định 15/2020 quy định về sự thực hiện các cơ chế trợ giúp dân cư gặp nan giải do đại dịch COVID-19.

Bài Viết: quận-ttg là gì

*
File word 14 mẫu giấy tờ để nhận trợ giúp Covid

MỤC LỤC VĂN BẢN

*
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hòa bình – Hòa bình – Niềm hạnh phúc —————
Số: 15/2020/quận-TTg thành phố thủ đô Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂNDO ĐẠI DỊCH COVID-19

Địa thế căn cứ Luật Tổ chức triển khai Cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

Địa thế căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-cổ phiếu ngày09 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ về các giải pháp trợ giúp dân cư gặp khókhăn do đại dịch COVID-19;

Theo kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Laođộng – Bệnh binh and Trái đất;

Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho ra đời Quyếtđịnh quy định về sự thực hiện các cơ chế trợ giúp dân cư gặp nan giải dođại dịch COVID-19.

Chương I

HỖ TRỢ NGƯỜI LAOĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 1. Điều kiệnhỗ trợ

Người lao động được trợ giúp khi có đủcác điều kiện sau:

1. Thời khắc tạm hoãn thực hiện hợp đồnglao động, nghỉ việc không hưởng lương trong những năm của HĐ lao động, từ01 tháng tiếp tục trở lên tính từ thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30tháng 6 năm 2020 and thời điểm ban đầu tạm hoãn thực hiện HĐ lao động, nghỉviệc không hưởng lương từ thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày thứ nhất tháng 6 năm2020.

2. Đang nhập cuộc bảo hiểm xã hội bắt buộctính đến thời điểm ngay trước lúc tạm hoãn thực hiện HĐ lao động hoặc nghỉviệc không hưởng lương.

3. Thao tác tạicác C.ty không tồn tại lợi nhuận hoặc không thể nguồn kinh tế để trả lương(sau thời điểm đã dùng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lệch giá sau thuế vàcác nguồn kinh tế hợp pháp khác của C.ty, số dư đến ngày 31 tháng 3năm 2020) do tác động bởi đại dịch COVID-19.

Điều 2. giấy tờ,trình tự, giấy tờ giấy tờ thực hiện

1. giấy tờ kiến nghị theo Phụ lục kèmtheo Đưa ra quyết định này.

2. công ty lậpDanh sách người lao động tạm hoãn thực hiện HĐ lao động, nghỉ không hưởnglương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Đưa ra quyết định này; kiến nghị tổ chứccông đoàn cơ sở (nếu có) and cơ quan bảo hiểm xã hội chứng thực List này.

3. Trong 03 ngàylàm việc, kể từ thời điểm ngày nhận được List theo kiến nghị của C.ty, cơ quanbảo hiểm xã hội chứng thực việc nhập cuộc bảo hiểm xã hội của không ít người lao động theoquy định tại khoản 2 Điều 1 Đưa ra quyết định này and gửi C.ty.

4. công ty gửihồ sơ kiến nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện điểm đặt đại bản doanh. Trong 03 ngày làmviệc, kể từ thời điểm ngày nhận được tương đối đầy đủ giấy tờ, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá và thẩm định,trình Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày thao tác, kể từ thời điểm ngày nhậnđủ giấy tờ, Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ra đời ra quyết định phê duyệt Danhsách and kinh phí trợ giúp; cùng theo đó lãnh đạo thực hiện chi trả trợ giúp.

Chương II

HỖ TRỢ HỘ KINHDOANH

Điều 3. Điều kiệnhỗ trợ

1. Lệch giá do cơ quan thuế thực hiệnquản lý thuế nếu như với hộ buôn bán năm 2020 phía bên dưới 100 triệu VND, được xác địnhtại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của lao lý chủ tịch thuế.

2. Tạm dừng buôn bán từ thời điểm ngày 01tháng 4 năm 2020 theo Đưa ra quyết định của Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triểnkhai thực hiện Thông tư số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướngChính phủ.

Điều 4. giấy tờ,trình tự, giấy tờ giấy tờ thực hiện

1. giấy tờ kiến nghị theo Phụ lục kèmtheo Đưa ra quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấpxã chứng thực về sự tạm ngưng buôn bán của hộ buôn bán; giá niêm yết minh bạch;tổ hợp, giải trình gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày thao tác, Chi cục Thuế chủtrì, phối hợp cùng những đơn vị tác động tác động đánh giá và thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấphuyện tổ hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra rà soát, tổ hợp,trình Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày thao tác, Quản trị Ủyban nhân dân cấp tỉnh cho ra đời ra quyết định phê duyệt list and kinh phí trợ giúp;cùng theo đó lãnh đạo thực hiện trợ giúp. Trường hợp không trợ giúp, Quản trị Ủy bannhân dân cấp tỉnh thông tin bằng văn bản and nêu rõ nguyên do.

Chương III

HỖ TRỢ NGƯỜI LAOĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆNHƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Điều 5. Điều kiệnhỗ trợ

Người lao động được trợ giúp kinh phíkhi có đủ các điều kiện về sau: có giao phối kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồnglàm việc trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 4 năm 2020 and đang nhập cuộc bảo hiểm xãhội bắt buộc; ngã ngũ HĐ lao động hoặc HĐ thao tác trong khoảng tầm thờigian từ thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủđiều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có mức mức lương hoặc cóthu nhập tiết kiệm chi phí hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Đưa ra quyết định số 59/2015/quận-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

Điều 6. giấy tờ,trình tự, giấy tờ giấy tờ thực hiện

1. giấy tờ kiến nghị theo Phụ lục kèmtheo Đưa ra quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã thanh tra rà soát vàxác nhận mức nguồn thu, tổ hợp list trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Ủy ban nhân, dân cấp huyện đánh giá và thẩm định,trình Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày thao tác.

4. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt list trợ giúp and kinh phí trợ giúp; cùng theo đó lãnh đạo thực hiện chi trảhỗ trợ trong 03 ngày thao tác. Trường hợp không phê duyệt, Quản trị Ủy ban nhândân cấp tỉnh chất vấn bằng văn bản and nêu rõ nguyên do.

Chương IV

HỖ TRỢ NGƯỜI LAOĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

Điều 7. Điều kiệnhỗ trợ

1. Người lao động không tồn tại giao kết hợpđồng lao động bị mất việc làm được trợ giúp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Mất việc làm and có mức mức lương thấphơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Đưa ra quyết định số 59/2015/quận-TTg ngày 19 tháng11 năm 2015 của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ, trong thời hạn từ thời điểm ngày 01 tháng 4 năm2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020;

b) Cư trú hợp pháp tại bản địa;

c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp trồng trọt,làm một trong việc làm sau: bán mẫu danh mục rong, Marketing Thương mại nhỏ dại lẻ không tồn tại địađiểm thắt chặt và cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, giao vận thành phầm; lái xe mô tô2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; tiểu thương nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động; tự làm hoặc làmviệc tại các hộ buôn bán trong lĩnh vực cửa hàng, lưu trú, chuyến du lịch, chăm sóc sứckhỏe.

2. Địa thế căn cứ vào điều kiện and tình hìnhthực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định các đối tượng người dùng khách hàng được trợ giúp khácngoài các đối tượng người dùng khách hàng quy định tại khoản 1 Vấn đề này từ nguồn chi phí địa phươngvà các nguồn kêu gọi hợp pháp khác.

3. Nguồn kinh phíhỗ trợ người tiểu thương nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động được bảo đảm từ các nguồn kinh tế hợp phápcủa các công ty xổ số kiến thiết xây dựng và được hạch toán vào Chi phí theo hướng dẫn củaBộ Kinh tế.

Điều 8. giấy tờ vàtrình tự, giấy tờ giấy tờ

1. giấy tờ kiến nghị theo Phụ lục kèmtheo Đưa ra quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trườnghợp người lao động có địa điểm thường trú and tạm trú không trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh,thành phố thường trực TW, nếu kiến nghị hưởng trợ giúp tại khu vực thường trúthì phải có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã địa điểm tạm trú về sự không đềnghị hưởng các cơ chế theo Đưa ra quyết định này and ngược lại.

2. Trong 05 ngày thao tác, Ủy bannhân dân cấp xã tổ chức triển khai thanh tra rà soát and lập list người lao động đủ điều kiện hưởnghỗ trợ với việc nhập cuộc đo lường của đại diện các tổ chức triển khai chính trị – xã hội vàcông khai với xã hội người dân; giá niêm yết minh bạch list người lao động đềnghị trợ giúp trong 02 ngày thao tác; tổ hợp list người lao động đủ điềukiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trong 02 ngày thao tác, Ủy bannhân dân cấp huyện đánh giá và thẩm định, trình Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt list trợ giúp and kinh phí trợ giúp; cùng theo đó lãnh đạo thực hiện chitrả trợ giúp trong 03 ngày thao tác. Trường hợp không phê duyệt, Quản trị Ủy bannhân dân cấp tỉnh chất vấn bằng văn bản and nêu rõ nguyên do.

Chương V

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓCÔNG VỚI CÁCH MẠNG; NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃHỘI

Điều 9. Hỗ trợngười có công với cách mạng

Người dân có công với cách mạng đang hưởngtrợ cấp khuyến mãi hằng tháng (bao đến hơn cả thân nhân người dân có công đang hưởng trợ cấpưu đãi hằng tháng, thương bệnh binh đang hưởng cơ chế mất sức lao động hằng tháng)trong list hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.

Điều 10. Hỗ trợngười thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèotrong List hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địaphương được cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc giaquy định tại Đưa ra quyết định số 59/2015/quận-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướngChính phủ.

Mọi Người Cũng Xem   Muối Axit Là Gì - Phân Biệt Muối Axit

Điều 11. Hỗ trợđối tượng bảo trợ xã hội

Đối tượng người dùng người tiêu dùng bảo trợ xã hội đang hưởngchính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong list hưởng trợ cấp xã hộitháng 4 năm 2020.

Điều 12. Phê duyệtdanh sách and kinh phí trợ giúp

Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉđạo thanh tra rà soát, cân nhắc, phê duyệt list and kinh phí trợ giúp theo Phụ lục kèmtheo Đưa ra quyết định này; cùng theo đó lãnh đạo thực hiện chi trả trợ giúp.

Chương VI

HỖ TRỢ NGƯỜI SỬDỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 13. Điều kiệnvay vốn

1. Có từ 20% hoặctừ 30 người lao động trở lên đang nhập cuộc bảo hiểm xã hội sẽ phải ngừngviệc từ 01 tháng tiếp tục trở lên; đã thanh toán trước tối thiểu 50% tiền lương ngừngviệc cho tất cả những người lao động trong khoảng tầm thời gian từ thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 đếnhết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

2. Đang gặp khókhăn về kinh tế, không thăng bằng đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho tất cả những người laođộng, đã dùng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho tất cả những người lao động ngừngviệc.

3. Không tồn tại đang nợ xấu tại các tổ chứctín dụng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm2019.

Điều 14. giấy tờ,giấy tờ giấy tờ chứng thực, phê duyệt người dùng lao động đủ điều kiện được vay vốn ngân hàng

1. giấy tờ kiến nghị theo Phụ lục kèmtheo Đưa ra quyết định này.

2. Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, ngườisử dụng lao động có mong muốn gửi giấy tờ kiến nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơicó đại bản doanh hoặc Trụ sở, văn phòng đại diện, địa điểm buôn bán hoặc địa điểm cưtrú (nếu như với hộ buôn bán, cá thể).

3. Trong 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngàynhận được tương đối đầy đủ giấy tờ, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá và thẩm định, tổ hợp danh sáchtheo Phụ lục đi kèm theo Đưa ra quyết định này, trình Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trong 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngàynhận đủ giấy tờ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định phê duyệt list theo Phụ lục đi kèm theo Đưa ra quyết định này, gửi chinhánh Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội and người dùng lao động trong list.Trường hợp không phê duyệt, Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chất vấn bằng vănbản and nêu rõ nguyên do.

Điều 15. Phê duyệtcho vay and tổ chức triển khai quyết toán giải ngân ra tiền

1. Trong 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngàynhận được đủ giấy tờ vay vốn ngân hàng theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội vàQuyết định phê duyệt của Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chínhsách xã hội phê duyệt giải ngân ra tiền cho vay. Trường hợp không giải ngân ra tiền cho vay thì thông tin bằng vănbản nêu rõ nguyên do đến người dùng lao động.

2. Việc quyết toán giải ngân ra tiền của Ngân hàng nhà nước Chínhsách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Điều 16. Nguồn vốncho vay, Chi phí chủ tịch

1. Nguồn chi phí đểNgân hàng cơ chế xã hội thực hiện cho tất cả những người mua lao động vay theo quy địnhtại Đưa ra quyết định này là nguồn vay tái cấp vốn không tài năng sản đảm bảo, lãi suất0%/năm từ Ngân hàng nhà nước Chính phủ VN.

2. Chi phí Chính phủ cấp phí quản lýđối với các khoản giải ngân ra tiền cho vay theo quy định tại Đưa ra quyết định này theo quy định hiệnhành về chính sách chủ tịch kinh tế nếu như với Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội.

Điều 17. Chuyểnnợ quá hạn and giải quyết và xử lý rủi ro vốn vay tại Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội

1. Đến kỳ hạn trả nợ, nếu người sử dụnglao động vay vốn ngân hàng không trả được nợ thì Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội chuyển toànbộ số dư nợ sót lại của khoản vay sang nợ quá hạn and dùng lãi vay nợ quá hạnlà 12%/năm. Số tiền lãi quá hạn tịch thu được giảm trừ vào Chi phí chủ tịch củaNgân hàng Cơ chế xã hội được chi phí Chính phủ cấp hằng năm.

2. Sau 03 năm kể từ thời điểm ngày khoản nợ vaycủa người dùng lao động bị chuyển nợ quá hạn, sau thời điểm Ngân hàng nhà nước Chính sáchxã hội đã dùng mọi giải pháp mà hoàn toàn không tịch thu được nợ and người dùng lao độngkhông còn năng lực trả nợ do các nguyên do được quy định trong quy định xử lýrủi ro của Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội; Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội tổ hợp, lậphồ sơ giải quyết và xử lý rủi ro theo hướng dẫn and giải trình Ngân hàng nhà nước Chính phủ VN.

3. Ngân hàng nhà nước Chính phủ VN chủtrì, phối hợp cùng các bộ, cơ quan, bản địa tổ hợp, cân nhắc, ra quyết định xửlý rủi ro.

4. Trường hợp Ngân hàng nhà nước Cơ chế xãhội tịch thu được khoản nợ đã được xoá thì số tịch thu được giảm trừ vào chi phíquản lý của Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội được chi phí Chính phủ cấp hằng năm.

Điều 18. Giải quyết và xử lý rủiro khoản nợ tái cấp vốn tại Ngân hàng nhà nước Chính phủ VN

Ngân hàng nhà nước Chính phủ VN quyết địnhxử lý rủi ro nếu như với khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội theođiểm b khoản 3 Mục IV Nghị quyết số 42/NQ-cổ phiếu ngày 09 tháng 4 năm2020 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 19. Tráchnhiệm của những đơn vị tác động tác động

1. Bộ trưởng các Bộ: Lao động -Bệnh binh and Trái đất, Chiến lược and Góp vốn đầu tư, Kinh tế, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nhànước VN and các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ươnghướng dẫn (những nội dung rất rất cần thiết), thành lập và vận hành chiến lược and tổ chức triển khai triển khaithực hiện Đưa ra quyết định này theo tính năng, trách nhiệm; trường hợp vượt quá thẩm quyềnthì giải trình Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ cân nhắc, ra quyết định.

2. Văn phòng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ phối kết hợp vớicác bộ, ngành and bản địa lựa chọn thực hiện vừa ý dịch vụ công trực tuyếncho các đối tượng người dùng khách hàng tại Đưa ra quyết định này trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Nước nhà theo quy địnhpháp luật về thực hiện giấy tờ giấy tờ hành chính trên thiên nhiên môi trường vạn vật thiên nhiên điện tử.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố thường trực TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thiết kế thực hiện đảmbảo minh bạch, công khai minh bạch, đúng quy định. Trường hợp bản địa có chuẩn nghèoriêng thì dùng theo chuẩn nghèo của bản địa.

4. Ý kiến đề xuất Chiến trường Giang sơn Việt Namchủ trì đo lường việc thực hiện cơ chế trợ giúp được quy định tại Quyết địnhnày.

Điều 20. Xử lývi phạm

Cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệplợi dụng cơ chế quy định tại Đưa ra quyết định này để trục lợi, vi phạm luật pháp luậtthì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm luật mà cần phải bồi thường, bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xửphạt vi phạm luật hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

Điều 21. Hiệu lựcthi hành

1. Đưa ra quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thihành kể từ thời điểm ngày ký cho ra đời. Các cơ chế quy định tại Đưa ra quyết định này được áp dụngtừ ngày thứ nhất tháng 4 năm 2020.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Cơ quan chỉ đạo của chính phủ, Quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố thường trực TW, Thủ trưởng những đơn vị đơn vị chức năng and tổ chức triển khai liênquan đến vận hành trợ giúp dân cư gặp nan giải do đại dịch COVID-19 chịu tráchnhiệm thi hành Đưa ra quyết định này.

Xung quanh vị trí nhận: – Ban Bí thư TW Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Cơ quan chỉ đạo của chính phủ; – HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố thường trực TW; – Văn phòng TW and các ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Quản trị nước; – Cộng đồng Dân tộc bản địa and các Ủy ban của Chính phủ quốc hội; – Văn phòng Chính phủ quốc hội; – TAND nhân dân thượng thừa; – Viện kiểm sát nhân dân thượng thừa; – Truy thuế kiểm toán Chính phủ; – Ủy ban Giám sát và đo lường kinh tế Nước nhà; – Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội; – Ủy ban TW Chiến trường Giang sơn VN; – Cơ quan TW của không ít đoàn thể; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, tổng giám đốc Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực, Công văn; – Lưu: VT, KGVX (2). THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Đưa ra quyết định số 15/2020/quận-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chínhphủ)

Mẫu số 01 List người lao động tạm hoãn thực hiện HĐ lao động, nghỉ việc không hưởng lương
Mẫu số 02 Ý kiến đề xuất trợ giúp (Giành cho hộ buôn bán có lợi nhuận khai thuế phía bên dưới 100 triệu VND/năm)
Mẫu số 03 Ý kiến đề xuất trợ giúp (Dành cho tất cả những người lao động bị ngã ngũ HĐ lao động, HĐ thao tác nhưng còn thiếu điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)
Mẫu số 04 Ý kiến đề xuất trợ giúp (Dành cho tất cả những người lao động không tồn tại giao phối kết hợp đồng lao động bị mất việc làm)
Mẫu số 05 List thanh tra rà soát đối tượng người dùng khách hàng người dân có công được trợ giúp do đại dịch COVID-19 (cấp huyện)
Mẫu số 06 List trợ giúp người dân có công gặp nan giải do đại dịch COVTD- 19 (cấp tỉnh)
Mẫu số 07 List đối tượng người dùng khách hàng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội các tháng được trợ giúp do tác động bởi dịch COVID-19
Mẫu số 08 List người thuộc hộ nghèo hưởng cơ chế trợ giúp
Mẫu số 09 List người thuộc hộ cận nghèo hưởng cơ chế trợ giúp
Mẫu số 10 Bảng tổ hợp list hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng cơ chế trợ giúp
Mẫu số 11 Ý kiến đề xuất vay vốn ngân hàng trợ giúp trả lương ngừng việc cho tất cả những người lao động
Mẫu số 12 List người lao động bị ngừng việc do tác động của dịch COVID-19 (của C.ty)
Mẫu số 13 List người dùng lao động được vay vốn ngân hàng để trả lương ngừng việc
Mẫu số 14 List người lao động ngừng việc (cấp tỉnh)
Mọi Người Cũng Xem   Môi Trường Sống Là Gì, Môi Trường Sống Của Sinh Vật

Mẫu số 01

TÊN công ty……. ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hòa bình – Hòa bình – Niềm hạnh phúc —————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰCHIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Tháng….

Kính gửi:Ủy ban nhân dân Q/huyện/thị trấn/thành phố……………..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ công ty

1. Tên C.ty:

2. Mã số C.ty:

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠMHOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

trung tâm Họ and tên Phòng, ban, phân xưởng làm việc Loại HĐ lao động Thời khắc ban đầu thực hiện HĐLĐ Số sổ bảo hiểm Thời khắc ban đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (Ngày tháng năm) Thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ thời điểm ngày tháng năm đến ngày tháng năm) Số tiền trợ giúp Thông tin tài khoản của không ít người lao động nhận trợ giúp (Tên TK, Số TK, Ngân hàng nhà nước) Ghi chú
Cộng

(Số tiền trợ giúp bằng chữ: ………………………………….)

Xác thực của cơ quan bảo hiểm xã hội (Ký tên and đóng dấu) Xác thực của tổ chức triển khai công đoàn (Ký tên and đóng dấu) Ngày ….tháng….năm…. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP. (Ký tên and đóng dấu)
Xung quanh vị trí nhận – Như trên; – Lưu: ….

Hồsơ đi kèm theo bao gồm: bản sao y văn bản thỏa thuận hợp tác tạmhoãn thực hiện HĐ lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; bản sao y Báocáo kinh tế năm 2019, 4 tháng đầu năm năm 2020 and các sách vở minh chứng kinh tế kháccủa C.ty.

Mẫu số 02

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc—————

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Giành cho hộ buôn bán có doanhthu khai thuế phía bên dưới 100 triệu VND/năm)

Kính gửi:Ủy ban nhân dân xã/phường/thị xã………

I. THÔNG TIN HỘ buôn bán

1. Tên hộ buôn bán: …………………………………………………………………..

2. Địa điểm buôn bán: …………………………………………………………………

3. Ngành, nghề buôn bán: ……………………………………………………………

4. Mã số thuế hoặc mã số ĐK kinhdoanh: ……………………………………..

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ buôn bán

1. Họ and tên: …………………… Ngày….tháng….năm sinh: ………………………..

2. Dân tộc bản địa: ………………………….. nam hay nữ: ……………………………………….

3. Chứng tỏ nhân dân/Thẻ căn cước côngdân/Hộ chiếu số: ………………….

Ngày cấp: …/…./…….. Xung quanh vị trí cấp ………………………………………………………..

Xem Ngay: Nứng Là Gì – Chiêu thức Nhận Biết Con Gái đang Nứng

4. Số điện thoại cảm ứng thông minh: ………………………… Xung quanh vị trí email (nếu có) …………………..

5. Xung quanh vị trí ở ngày này (1): …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Kể từ thời điểm ngày …../…../……. đến ngày …., hộ buôn bán bị tạm ngừngkinh doanh theo Đưa ra quyết định của Quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố …….. thiết kế thực hiện Thông tư số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

Ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân xã/phường/thị xã ……… cân nhắc, giảiquyết trợ giúp cho tôi theo như đúng quy định.

Nếu được trợ giúp, kiến nghị thanh toánqua vẻ ngoài:

□ Thông tin tài khoản (tên TK ngân hàng……. Số thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước: ………)

□ Bưu điện (Theo Chỗ đứng địa điểm ở)

□ Trực tiếp

Tôi khẳng định nội dung ghi trên làhoàn toàn đúng thực sự, nếu sai tôi sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước lao lý./.

Gửi đi kèm theo Đơn là bản sao y Thông tin nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD cho ra đời đi kèm theo Chỉ thị số 92/2015/trung tâm-BTC .

……., ngày ….. tháng ….. năm 2020 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Mẫu số 03

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc—————

ĐỀNGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho tất cả những người lao động bị ngã ngũ HĐ lao động, HĐ thao tác nhưng còn thiếu điều kiện hưởngtrợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi:Ủy ban nhân dân xã/phường/thị xã……..

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ and tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………

2. Dân tộc bản địa: ……………………………… nam hay nữ: …………………………….

3. Chứng tỏ nhân dân/Thẻ căn cướccông dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./…………………Xung quanh vị trí cấp: ……………………………..

4. Xung quanh vị trí ở hiên giờ: ………………………………………………………………….

Xung quanh vị trí thường trú: ……………………………………………………………………

Xung quanh vị trí tạm trú: ………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀMVÀ mức lương CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

2. Nguồn thu trung bình tháng trước khimất việc làm: ……… đồng/tháng

3. Số sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Trường hợp không tồn tại Sổ bảo hiểm xã hộithì nêu rõ nguyên do: …………………

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬPHIỆN NAY

1. Công việc chính: ……………………………………………………………….

2. Nguồn thu ngày này: ……………………đồng/tháng

Lúc này, tôi chưa hưởng các chínhsách trợ giúp khác theo quy định tại Đưa ra quyết định số …./2020/quận-TTg ngày …. tháng4 năm 2020 của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về sự thực hiện các giải pháp hỗtrợ dân cư gặp nan giải do đại dịch COVID-19, tôi kiến nghị Ủy ban nhân dân cân nhắc, giải quyết và xử lý trợ giúp cho tôi theo quy định.

Nếu được trợ giúp,kiến nghị thanh toán qua vẻ ngoài:

□ Bưu điện (Theo Chỗ đứng địa điểm ở)

□ Trực tiếp

Tôi khẳng định nội dung ghi trên làhoàn toàn đúng thực sự, nếu sai tôi sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước lao lý./.

Gửi đi kèm theo Đơn kiến nghị là ………………………….. 1

……….., ngày …… tháng ….. năm 2020 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. bản sao y một trong các các sách vở sau:

– HĐ lao động hoặc hợpđồng thao tác đã hết hạn hoặc đã triển khai xong công việc theo HĐ lao động;

– Đưa ra quyết định thôi việc;

– Thông tin hoặc thỏa thuậnchấm dứt HĐ lao động hoặc HĐ thao tác;

– bản sao y Sổ bảo hiểm xã hộihoặc chứng thực của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểmthất nghiệp. Trường hợp không tồn tại Sổ bảo hiểm xã hộithì người lao động nêu rõ nguyên do trong Giấy kiến nghị.

Mẫu số 04

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Hòa bình – Niềm hạnh phúc—————

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho tất cả những người lao động không cógiao phối kết hợp đồng lao động bị mất việc làm)

Kính gửi:Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị xã)…………

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ and tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………

2. Dân tộc bản địa: ……………………………… nam hay nữ: …………………………….

3. Chứng tỏ nhân dân/Thẻ căn cướccông dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Xung quanh vị trí cấp: ……………………………..

4. Xung quanh vị trí ở hiên giờ: ………………………………………………………………….

Xung quanh vị trí thường trú: ……………………………………………………………………

Xung quanh vị trí tạm trú: ………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THUNHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM

1. Công việc chính 1:

□ Bán mẫu danh mục rong, Marketing Thương mại nhỏ dại lẻkhông có những địa điểm thắt chặt và cố định

□ Thu gom rác, phế liệu

□ Bốc vác, giao vận thành phầm

□ Lái xe xe máy 2 bánh chở khách, xexích lô chở khách

□ buôn bán nhỏ lẻ vé số lưu động

□ Tự làm hoặc thao tác tại hộ kinhdoanh trong lĩnh vực cửa hàng, lưu trú, chuyến du lịch, chăm sóc sức khỏe

2. Xung quanh vị trí thao tác 2:

3. Nguồn thu trung bình tháng trước khimất việc làm: ……………. đồng/tháng

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ mức lương HIỆN NAY

1. Công việc chính: …………………………………………………………………………….

2. Nguồn thu ngày này: ……………………….. đồng/tháng.

Lúc này, tôi chưa hưởng các chínhsách trợ giúp khác theo quy định tại Đưa ra quyết định số …./2020/quận-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướngChính phủ quy định về sự thực hiện các giải pháp hỗ trợngười dân gặp nan giải do đại dịch COVID-19, tôi kiến nghị Ủyban nhân dân cân nhắc, giải quyết và xử lý trợ giúp theo quy định.

Nếu được trợ giúp, kiến nghị thanh toánqua vẻ ngoài:

□ Bưu điện (Theo Chỗ đứng địa điểm ở)

□ Trực tiếp

Tôi khẳng định nội dung ghi trên làhoàn toàn đúng thực sự, nếu sai tôi sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước lao lý./.

….ngày …. tháng …. năm 2020 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Công việc đem về nguồn thu chínhcho người lao động

2. Trường hợp thao tác cho hộ kinhdoanh thì ghi tên, Chỗ đứng hộ buôn bán

Mẫu số 05

Ủy Ban Nhân Dân QUẬN/HUYỆN……

DANH SÁCH RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓCÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19

trung tâm Họ and tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước công dân Xung quanh vị trí, nơi cư trú NCC đang hưởng trợ cấp các tháng Trùng đối tượng người dùng khách hàng NCC hoặc đối tượng người dùng khách hàng khác trong Đưa ra quyết định của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ (ghi rõ đối tượng người dùng khách hàng trùng) Ghi chú
Nam Nữ NCC đang hưởng TCUĐ các tháng (ghi rõ đối tượng người dùng khách hàng) Thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động các tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng số:
NGƯỜI LẬP BIỂU Thương Mại. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ……… CHỦ TỊCH (Ký, họ and tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Ghi số thứ tự xuất phát từ một đến hết

2. Ghi rõ, tương đối đầy đủ họ and tên người thuộcđối tượng nhận trợ giúp; ghi lần lượt theo từng đối tượng người dùng khách hàng để tiện theo dõi, tổnghợp, kiểm tra

3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh củađối tượng

5. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân

6. Ghi rõ ràng Chỗ đứng của đối tượng người dùng khách hàng

7 – 8. Ghi loại đối tượng người dùng khách hàng theo chínhsách hiện nay đang hưởng như: Bệnh binh, thương binh…

9. Ghi rõ trùng đối tượng người dùng khách hàng NCC với cácđối tượng trợ giúp khác theo Đưa ra quyết định của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ

Mẫu số 06

Ủy Ban Nhân Dân TỈNH/THÀNH PHỐ…

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓKHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

trung tâm Họ and tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước công dân Xung quanh vị trí, nơi cư trú NCC đang hưởng trợ cấp các tháng Trùng đối tượng người dùng khách hàng NCC hoặc đối tượng người dùng khách hàng khác (ghi rõ đối tượng người dùng khách hàng trùng) Số tiền Ký nhận and ghi rõ họ tên Ghi chú
Nam Nữ NCC đang hưởng TCUĐ các tháng (ghi rõ đối tượng người dùng khách hàng) Thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động các tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tổng số:

Tổng số: Số người trợ giúp: …………; Số tiền: …………. đồng; Bằng chữ: ………………..

……., ngày ….. tháng ….. năm 2020 Thương Mại. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP. TỈNH…. CHỦ TỊCH (Ký tên and đóng dấu)

Ghi chú:

1. Ghi số thứ tự xuất phát từ một đến hết

2. Ghi rõ, tương đối đầy đủ họ and tên người thuộcđối tượng nhận trợ giúp; ghi lần lượt theo từng đối tượng người dùng khách hàng để tiện theo dõi, tổnghợp, kiểm tra

3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh củađối tượng

5. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân

6. Ghi rõ ràng Chỗ đứng của đối tượng người dùng khách hàng

7 – 8. Ghi loại đối tượng người dùng khách hàng theo chínhsách hiện nay đang hưởng như: Bệnh binh, thương binh…

9. Ghi rõ trùng đối tượng người dùng khách hàng NCC với cácđối tượng khác theo Đưa ra quyết định của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ

10. Ghi tổng cộng tiền nhận theo quy định

11. Ký ghi rõ họtên; trong trường hợp người nhà nhận thay thì ghi rõ họ and tên người nhận, quanhệ với những người được nhận trợ giúp

12. Ghi rõ trong trường hợp đối tượngtự nguyện không sở hữu và nhận trợ giúp

Mẫu số 07

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ……. ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hòa bình – Hòa bình – Niềm hạnh phúc —————
….., ngày … tháng … năm 2020

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNGTRỢ CẤP XÃ HỘI mỗi tháng ĐƯỢC HỖ TRỢ do tác động BỞI DỊCH COVID-19

trung tâm Họ and tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước công dân Xung quanh vị trí, nơi cư trú Đối tượng người dùng người tiêu dùng bảo trợ xã hội Ngân sách chi tiêu (ngàn đồng)
Nam Nữ Trợ cấp xã hội các tháng Bổ trợ bị tác động bởi COVID-19
Tổng cộng
1
2
3
4
5
CÁN BỘ LẬP THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 08

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO HƯỞNGCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

trung tâm Hộ Tổng nhân khẩu trong hộ nghèo Số nhân khẩu được trợ giúp theo hộ nghèo Mức trợ giúp: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồng Tổng kinh phí trợ giúp (đồng) Ghi chú
A B 1 2 3 4 = 2 x 3 5
1 – Chủ hộ: Nguyễn Văn A

– Cá thể khác trong hộ:

(Khẳng định rõ họ and tên các cá thể trong hộ được nhận trợ giúp theo hộ nghèo)

2 ….
Tổng số

Ghi chú: Biểu tổ hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh and phải xác địnhrõ họ and tên của chủ hộ, các cá thể trong hộ được nhận trợ giúp theo hộ nghèo.

…… ngày ….. tháng …. năm …… Ủy Ban Nhân Dân XÃ/HUYỆN/TỈNH ……… (Ký tên and đóng dấu)

Mẫu số 09

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNGCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

trung tâm Hộ Tổng nhân khẩu trong hộ cận nghèo Số nhân khẩu được trợ giúp theo hộ cận nghèo Mức trợ giúp: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồng Tổng kinh phí trợ giúp (đồng) Ghi chú
A B 1 2 3 4 = 2 x 3 5
1 – Chủ hộ: Nguyễn Thị C

– Cá thể khác trong hộ:

(Khẳng định rõ họ and tên các cá thể trong hộ được nhận trợ giúp theo hộ cận nghèo)

2 ….
Tổng số

Ghi chú: Biểu tổ hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh and phải khẳng định rõ họ vàtên của chủ hộ, các cá thể trong hộ được nhận trợ giúp theo hộ cận nghèo.

…… ngày ….. tháng …. năm …… Ủy Ban Nhân Dân XÃ/HUYỆN/TỈNH……… (Ký tên and đóng dấu)

Mẫu số 10

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNGCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

trung tâm Đơn vị chức năng HỘ NGHÈO HỘ CẬN NGHÈO Tổng cộng nhân khẩu trong hộ nghèo, hộ cận nghèo được trợ giúp Mức trợ giúp: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồng Tổng kinh phí trợ giúp (đồng) Ghi chú
Số hộ nghèo Số nhân khẩu trong hộ nghèo Số nhân khẩu trong hộ nghèo được trợ giúp Số hộ cận nghèo Số nhân khẩu trong hộ cận nghèo Số nhân khẩu trong hộ cận nghèo được trợ giúp
A B 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 6 8 9 = 7 x 8 10
1 Xã/huyện/tỉnh
2 Xã/huyện/tỉnh

Ghi chú: Biểu tổ hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh.

…… ngày ….. tháng …. năm …… Ủy Ban Nhân Dân XÃ/HUYỆN/TỈNH……… (Ký tên and đóng dấu)

Mẫu số 11

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hòa bình – Hòa bình – Niềm hạnh phúc—————

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNGCHÍNH SÁCH VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Kính gửi:Ủy ban nhân dân Q/huyện/thị trấn/thành phố………..

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI dùng LAO ĐỘNG

1. Tên C.ty/tổ chức triển khai/hợp tácxã/hộ buôn bán/cá nhân1: ………………………..

2. Xung quanh vị trí đại bản doanh chính: ……………………………………………………………………….

3. điện thoại cảm ứng thông minh: ………………………………………………………………………………….

4. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

5. Giấy ghi nhận ĐK C.ty/hợptác xã/hộ buôn bán số: …………….

Do…………………………………….. Cấp ngày ……………………………………………

6. Đưa ra quyết định gây ra dựng số2:…………………………………………………………………

7. Giấy phép góp vốn đầu tư/Giấy ghi nhận đầutư3 số: ……………………………………….

Do……………………………………. Cấp ngày ……………………………………………

8. Giấy phép buôn bán/Giấy phép hoạtđộng/Chứng từ hành nghề4 số: ……………thời khắc còn hiệu lực thực thi hiện hành (tháng, năm) …………………………………………………………

9. Họ and tên người đại diện: ……………………………….Chức danh: ……………………

– Chứng tỏ nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công số lượng dân sinh: …………………………

– Ngày cấp: ……………………………Xung quanh vị trí cấp: ……………………………………………

10. Giấy chuyển nhượng số …………… ngày ………/……/………của ……………………….

…………………………………………………………………………………………………..

11. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: …………………………………………………………

1. Các giấy tờ đi kèm theo:

a) bản sao y một trong các các sách vở sau:Giấy ghi nhận ĐK C.ty/Giấy ghi nhận đăngký Bắt tay hợp tác xã/hộ buôn bán; Đưa ra quyết định gây ra dựng của cơ quan Chính phủ có thẩmquyền (nếu có); Giấy phép buôn bán/Giấy phép vận hành/Chứng từ hành nghề (đốivới nghành nghề buôn bán có điều kiện hoặc lao lý có quy định); Giấy phép đầutư/Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (nếu như với C.ty được gây ra dựng bởi nhà đầu tưnước ngoài).

b) List người lao động phải ngừngviệc do người dùng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hànhkèm theo Đưa ra quyết định này.

c) bản sao y giải trình kinh tế năm2019, 4 tháng đầu năm năm 2020 (nếu như với C.ty and tổ chức triển khai).

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT buôn bán VÀTÌNH HÌNH dùng LAO ĐỘNG

1. Công dụng sản xuất buôn bán củanăm 2019 and 3 tháng đầu năm 2020

– Năm 2019:

+ Tổng lợi nhuận: ………………………………………………………………..đồng

+ Tổng Chi phí: ……………………………………………………………………đồng

+ Thuế: …………………………………………………………………………….đồng

+ Doanh thu: ………………………………………………………………………đồng

– 3 tháng đầu năm 2020:

+ Tổng lợi nhuận: ………………………………………………………………..đồng

+ Tổng Chi phí: ……………………………………………………………………đồng

+ Thuế: …………………………………………………………………………….đồng

+ Doanh thu: ………………………………………………………………………đồng

2. Thực trạng dùng lao động, tiềnlương

– Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng cộng lao động.

– Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong các số ấy:

+ Tiền lương đã trả: …………………..đồng.

+ Tiền lương chưa trả: ……………….đồng.

công ty chúng tôi gặp nan giải về kinh tế,đã thăng bằng and dùng hết nguồn lực kinh tế nhưng còn thiếu chi giao dịch lươngngừng việc cho tất cả những người lao động. công ty chúng tôi có mong muốn vay vốn ngân hàng để trả lương cho tất cả những người lao động ngừng việc vào tháng……/2020.

III. ĐỀ NGHỊ

Địa thế căn cứ Đưa ra quyết định số …./2020/quận-TTgngày ….tháng … năm 2020 của Thủ tướng Cơ quan chỉ đạo của chính phủ về sự …………………………………………………………………………,

Ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân …………………. chứng thực cho …………………là đối tượng người dùng khách hàng được hưởng cơ chế vay vốn ngân hàng đểtrả lương ngừng việc tại Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội.

– công ty chúng tôi chứng minh và khẳng định:

+ Chịu trách nhiệmvề sự đúng phương pháp, ngay thẳng của không ít thông báo đã vừa ý trên.

+ Xây cất đầyđủ các chứng minh và khẳng định với Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội, dùng tiền vay đúng mục tiêu, thực hiện tráng lệ và trang nghiêm chiến lược trả nợ đảm bảo trả nợđầy đủ, đúng hạn and chứng minh và khẳng định sẽ dùng các gia tài thuộc sở hữu hợp pháp của mìnhđể trả nợ Ngân hàng nhà nước Cơ chế xã hội./.

Xung quanh vị trí nhận: – Như kính gửi; – Lưu NSDLĐ. ….. ngày …… tháng…. năm…. NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Đốivới cá thể có dùng, cho mướn lao động nhưng không hẳn ĐK C.ty/hợptác xã/hộ buôn bán

2 Đốivới tổ chức triển khai được gây ra dựng theo ra quyết định của cơ quan nhànước có thẩm quyền

3 Đốivới C.ty được gây ra dựng bởi người đầu tư quốc tế

4 Đốivới nghành nghề buôn bán có điều kiện hoặc lao lý quy định

Mẫu số 12

TÊN ĐƠN VỊ……… ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hòa bình – Hòa bình – Niềm hạnh phúc —————

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆCDO tác động CỦA DỊCH COVID-19

Tháng…/2020

Tên đơn vị chức năng: Mã số C.ty: Mã số thuế:

Nghành nghề dịch vụ buôn bán chính:Mức lương tối thiểu vùng dùng:

trung tâm Họ and tên Ngày, tháng, năm sinh S CMND/ CCCD Phòng/ban/ phân xưởng thao tác Loại hp đồng lao động Mã sbảo hiểm xã hội Thi gian ngừng việc Tổng stiền lương phải tr(nghìn đồngng) Số tiền lương đã trả (ngàn đng) Stiền kiến nghị vay để trả lương ngừng việc (ngàn đồng) Số thông tin tài khoản nhận lương (nếu có) Ngân hàng nhà nước mở thông tin tài khoản Chữ ký
Nam Nữ Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm Thời khắc (tháng)
1
2
Xác thực của cơ quan bảo hiểm xã hội (Ký tên and đóng dấu) Xác thực của tổ chức triển khai công đoàn (Ký tên and đóng dấu) Ngày….tháng….năm….

Xem Ngay: Fluorescent Là Gì – Nghĩa Của Từ Fluorescent Trong Tiếng Việt

ĐẠI DIỆN NGƯỜI dùng LAO ĐỘNG (Ký tên and đóng dấu)

Xung quanh vị trí nhận: – Ủy ban nhân dân cấp huyện; – Lưu: ….

Mẫusố 13

ỦY BAN NHÂN DÂN……. ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hòa bình – Hòa bình – Niềm hạnh phúc —————

DANH SÁCHNGƯỜI dùng LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN ĐỂTRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC THÁNG …/2020 (Ban hành đi kèm theo …………………)

trung tâm Tên đơn vị chức năng Xung quanh vị trí Mã số thuế Tổng cộng lao động đóng BHXH Số lao động ngừng việc Số tiền lương đã trả người lao động ngừng việc (triệu VND) Số tiền cần vay để trả lương ngừng việc (triệu VND)
Số lao động Xác suất %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
Tổng số

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Các câu hỏi về Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Qđ-Ttg Là Gì - một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Qđ-Ttg Là Gì - một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Qđ-Ttg Là Gì - một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Qđ-Ttg Là Gì - Một Số Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #QđTtg #Là #Gì #Một #Số #Từ #Viết #Tắt #Trên #Cổng #Ttđt #Bộ

Tham khảo báo cáo về Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu thêm thông tin chi tiết về Qđ-Ttg Là Gì – một vài Từ Viết Tắt Trên Cổng Ttđt Bộ từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Mọi Người Cũng Xem   Fuckboi Là Gì - Fuckboy Với Badboy Khác Nhau Chỗ Nào Hở Anh

Related Posts

About The Author

Add Comment