Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá

Bài viết Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://NaciHolidays.vn/ tìm hiểu Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem nội dung về : “Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá”

Siêu khóa là gì?

Khóa là những nhân tố thiết yếu của bất kể cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó khẳng định mỗi bộ dữ liệu trong một mối quan hệ duy nhất. Những khóa rất được áp dụng để thiết lập mối quan hệ giữa những bảng trong một lược đồ. Trong bài hethongbokhoe.vnết này, công ty chúng tôi sẽ đàm luận về hai khóa căn bản của bất kể cơ sở dữ liệu nào là siêu khóa and khóa ứng hethongbokhoe.vnên. Mỗi khóa ứng hethongbokhoe.vnên là một siêu khóa, nhưng, mọi siêu khóa khả năng hoặc không còn là khóa ứng hethongbokhoe.vnên. Có nhiều nhân tố nhận thấy khác giữa siêu khóa and khóa ứng hethongbokhoe.vnên, mà tôi đã đàm luận ngắn gọn trong biểu đồ so sánh bên dưới đây.

Các loại khóa

Khóa chính Thuộc tính hoặc sự kết hợp của các thuộc tính xác định duy nhất một hàng hoặc bản ghi trong một mối quan hệ được gọi là khóa chính.

Khóa phụ Một trường hoặc kết hợp các trường làm cơ sở để truy xuất được gọi là khóa phụ. Khóa phụ là một trường không duy nhất. Một giá trị khóa phụ có thể tham khảo nhiều hồ sơ.

Khóa ứng viên hoặc Khóa thay thế Một mối quan hệ có thể chỉ có một khóa chính. Nó có thể chứa nhiều trường hoặc kết hợp các trường có thể được sử dụng làm khóa chính. Một trường hoặc kết hợp các trường được sử dụng làm khóa chính. Các trường hoặc kết hợp các trường không được sử dụng làm khóa chính được gọi là khóa ứng cử viên hoặc khóa thay thế.

Khóa tổng hợp hoặc khóa ghép Khóa chính bao gồm hai hoặc nhiều thuộc tính được gọi là khóa tổng hợp.

Sắp xếp hoặc khóa điều khiển Một trường hoặc tổ hợp các trường được sử dụng để sắp xếp vật lý dữ liệu được lưu trữ được gọi là khóa sắp xếp. Nó cũng được biết là khóa điều khiển.

A superkey là sự kết hợp của các thuộc tính có thể được sử dụng duy nhất để xác định một bản ghi cơ sở dữ liệu. Một cái bàn có thể có nhiều siêu nhân. Các khóa ứng cử viên là một tập hợp con đặc biệt của các siêu khóa không có bất kỳ thông tin không liên quan nào trong đó.

Ví dụ cho siêu khóa : Hãy tưởng tượng một bảng có các trường , , và . Bảng này có nhiều siêu khóa có thể. Ba trong số này là , và . Trong số những người được liệt kê, chỉ có là khóa ứng viên, vì những người khác chứa thông tin không cần thiết để xác định hồ sơ duy nhất.

Khóa ngoài Khóa ngoại là thuộc tính hoặc kết hợp thuộc tính trong mối quan hệ có giá trị khớp với khóa chính trong mối quan hệ khác. Bảng trong đó khóa ngoại được tạo được gọi là bảng phụ thuộc. Bảng mà khóa ngoại được tham chiếu được gọi là bảng cha.

Xem thêm: Baritone Là Gì – Bạn Có Chất Giọng Gì

Tôi luôn cảm thấy khó nhớ tất cả các phím; Vì vậy, tôi giữ các ghi chú dưới đây tiện dụng, hy vọng họ sẽ giúp ai đó! Hãy cho tôi biết nếu nó có thể được cải thiện.

Key: Một thuộc tính hoặc kết hợp các thuộc tính xác định duy nhất một thực thể/bản ghi trong bảng quan hệ.

Mọi Người Cũng Xem   Nguyên Tố Là Gì - Nguyên Tố Hóa Học

PK: Một khóa duy nhất và không có giá trị. Đây là một trong Các khóa ứng cử viên.

Khóa ngoài: FK là một khóa trong một bảng (con) xác định duy nhất một hàng của bảng khác (cha mẹ). Một FK không phải là duy nhất trong bảng con. Nó là một khóa ứng cử viên trong bảng cha. Tính toàn vẹn tham chiếu được duy trì khi giá trị trong FK hiện diện dưới dạng giá trị trong PK trong bảng cha khác, đó là NULL.

Khóa duy nhất: Khóa duy nhất có thể có hoặc không phải là NULL

Khóa tự nhiên: PK trong OLTP. Nó có thể là một PK trong OLAP.

Khóa thay thế: Đó là PK thay thế trong OLAP đóng vai trò là Thay thế PK trong OLTP. Khóa nhân tạo được tạo trong nội bộ OLAP.

Khóa tổng hợp: PK được tạo thành từ nhiều thuộc tính

SuperKey: Một khóa có thể được sử dụng duy nhất để xác định một bản ghi cơ sở dữ liệu, có thể Chứa các thuộc tính bổ sung không cần thiết để xác định duy nhất Bản ghi.

Khóa ứng viên: Khóa ứng viên có thể được sử dụng duy nhất để Xác định một bản ghi cơ sở dữ liệu mà không có bất kỳ dữ liệu không liên quan. Chúng không phải là Null và độc đáo. Nó là một siêu khóa tối thiểu.

Khóa thay thế: Khóa ứng viên không phải là khóa chính được gọi là khóa thay thế.

Khóa/s của ứng viên có dữ liệu không liên quan: Hãy xem xét rằng Có thể được sử dụng để xác định một bản ghi trong bảng Nhân viên nhưng riêng ứng viên Chỉ đủ cho nhiệm vụ này. Vì vậy, Trở thành dữ liệu không liên quan.

Lưu ý rằng PK, Khóa ngoài, Khóa duy nhất, Khóa tự nhiên, Khóa thay thế, Khóa tổng hợp được định nghĩa là các đối tượng cơ sở dữ liệu; trong đó khóa tự nhiên là một PK trong OLTP và có thể là PK trong OLAP đích. Cho phần còn lại trong số các khóa, tùy thuộc vào nhà thiết kế/kiến ​​trúc sư DB quyết định xem các ràng buộc toàn vẹn duy nhất/không-null/tham chiếu cần phải được thi hành hoặc không phải.

Dưới đây tôi đã cố gắng sử dụng lý thuyết tập hợp để đơn giản hóa việc thể hiện tư cách thành viên của các khóa w.r.t. lẫn nhau.

Xem thêm: Iud Là Gì – Iud vận hành Như Thế Nào

key = { All of the below keys }PK = { PK }Foreign Key = { Key with Not Null constraint }Unique Key = { {Candidate Key/s}, {attributes containing NULL} }Natural key = { PK }Surrogate Key = { PK }Composite Key = { PK }Super Key = { {Candidate Key/s}, {Candidate Key/s with Extraneous data} }Candidate Key = { PK, {Alternate Key/s} }Alternate Key = { {Candidate Keys} – PK }Candidate Key/s with Extraneous data = { }Tôi đã tóm tắt nó dưới đây:

*

Ghi chú: tổng quan về cơ sở dữ liệu-khóa-khóa-khóa-khóa-hỗn hợp-khóa-thay thế-khóa-et-al

Superkey – Một thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính xác định duy nhất một Tuple trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, một siêu khóa có thể chứa các thuộc tính bổ sung không cần thiết cho nhận dạng duy nhất.

Xem thêm: Afc Là Gì – Liên đoàn Bóng đá Châu á

Khóa ứng viên – Một siêu khóa sao cho không có tập hợp con phù hợp là một siêu khóa trong mối quan hệ. Vì vậy, về cơ bản có hai thuộc tính: Mỗi khóa ứng viên xác định duy nhất Tuple trong mối quan hệ; & không có tập hợp con chính xác của khóa tổng hợp có thuộc tính duy nhất.

Khóa tổng hợp – Khi khóa ứng viên bao gồm nhiều hơn một thuộc tính.

Khóa chính – Khóa ứng viên được chọn để xác định các bộ dữ liệu duy nhất trong mối quan hệ.

Khóa thay thế – Khóa ứng viên không phải là khóa chính.

Khóa ngoài – Một thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính trong mối quan hệ khớp với khóa ứng cử viên của một số quan hệ.

Phần lớn dựa trên câu trả lời được chấp nhận, nhưng với một vài điều chỉnh để phù hợp hơn với các định nghĩa được dạy trong một số khóa học:

Xem thêm: Hiệu đính Là Gì – Biên Tập Và Hiệu đính Bài Viết

Mọi Người Cũng Xem   Persons Là Gì - Phân Biệt Person, Persons, People, Peoples

Khóa : Một tập hợp các cột $\ge1 $. Superkey : Một khóa mà $\supseteq $ một khóa ứng viên .Do đó, một siêu khóa phải chứa các cột $> 1 $. Khóa siêu tối thiểu $\Equiv $ Khóa ứng viên : Một khóa có thể xác định duy nhất mỗi hàng trong một bảng. Khóa chính : Khóa ứng viên được chọn để thực hiện điều đó. Khóa phụ/Khóa thay thế : Khóa ứng viên không được chọn để thực hiện điều đó. Khóa tìm kiếm : Khóa được sử dụng để định vị hồ sơ. Khóa tổng hợp hoặc khóa ghép : Một khóa có cột $> 1 $ .Thường ngụ ý “khóa chính tổng hợp”, mặc dù “khóa thay thế tổng hợp” cũng là một điều. Sắp xếp hoặc phím điều khiển : Một phím được sử dụng để sắp xếp vật lý dữ liệu được lưu trữ. Khóa ngoài Khóa trong một bảng khớp với Khóa chính của bảng khác. Bảng chứa khóa ngoại được gọi là bảng phụ thuộc.Bảng mà khóa ngoại tham chiếu được gọi là bảng cha.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhSiêu chìa khóaKhóa ứng hethongbokhoe.vnên

Cơ bản Một thuộc tính duy nhất hoặc một tập hợp những thuộc tính khẳng định duy nhất toàn bộ những thuộc tính trong một mối quan hệ là siêu khóa. Một tập hợp con đúng của một siêu khóa, cũng là một siêu khóa là một khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên.
Một trong các Không bắt buộc rằng toàn bộ những siêu khóa sẽ là khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên. Toàn bộ những khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên là siêu khóa.
Chọn lựa Tập hợp những siêu khóa tạo thành cơ sở để chọn lựa những khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên. Tập hợp những khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên tạo thành cơ sở để chọn lựa một khóa chính duy nhất.
Đếm Có tương đối nhiều siêu khóa trong một mối quan hệ. Có những khóa ứng hethongbokhoe.vnên tương đối tiết kiệm hơn trong một mối quan hệ.

Định nghĩa siêu khóa

Một siêu khóa là một khóa căn bản của bất kể mối quan hệ. Nó đc định nghĩa là một khóa khả năng khẳng định toàn bộ những thuộc tính khác trong một mối quan hệ . Siêu khóa khả năng là một thuộc tính đơn hoặc một tập hợp những thuộc tính. Hai thực thể không có cùng giá thành cho những thuộc tính tạo thành một siêu khóa. Có tối thiểu một hoặc nhiều hơn một siêu khóa trong một mối quan hệ.

Một siêu khóa ít nhất rất được gọi là khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên. vì thế, các bạn khả năng nói một vài siêu khóa đc xác minh là khóa ứng hethongbokhoe.vnên. Sau này các bạn sẽ cảm nhận thấy cách thức một siêu khóa đc check để biến thành khóa ứng hethongbokhoe.vnên.

Các bạn hãy lấy một mối quan hệ R (A, B, C, D, E, F); công ty chúng tôi đã tuân theo những chịu ràng buộc cho một mối quan hệ R and công ty chúng tôi đã check từng chịu ràng buộc cho siêu khóa.

Dùng khóa, AB các bạn khả năng khẳng định phần còn lại của những thuộc tính của bảng tức là CDEF . Y như, áp dụng những khóa CD, ABD, DF and DEF, các bạn khả năng khẳng định những thuộc tính còn lại của bảng R. vì thế, toàn bộ đấy là những siêu khóa.

Nhưng khi áp dụng CB chính, các bạn chỉ khả năng tìm cảm nhận thấy những giá thành cho thuộc tính D and F, các bạn không còn tìm cảm nhận thấy giá thành cho những thuộc tính A and E. Bởi vậy, CB không cần là một siêu khóa. Y như là tình huống với khóa D, các bạn không còn tìm cảm nhận thấy những giá thành của toàn bộ những thuộc tính trong một bảng bằng khóa D. vì thế, D không cần là một siêu khóa.

Định nghĩa khóa ứng hethongbokhoe.vnên

Một siêu khóa là một tập hợp con đúng của một siêu khóa khác có cùng quan hệ đc gọi là siêu khóa ít nhất . Khóa siêu ít nhất đc gọi là khóa Ứng hethongbokhoe.vnên . Y hệt như siêu khóa, một khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên cũng khẳng định từng bộ dữ liệu trong một bảng duy nhất. Thuộc tính của khóa ứng hethongbokhoe.vnên khả năng chấp nhận giá thành NULL .

một trong số những khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên đc DBA chọn làm khóa chính. Với trường hợp là những giá thành thuộc tính khóa cần là duy nhất and không chứa NULL. Những thuộc tính của khóa Ứng hethongbokhoe.vnên đc gọi là thuộc tính nguyên tố .

Mọi Người Cũng Xem   Macrame Là Gì - 15 Mẫu Macrame đẹp Trang Trí Tết 2020

Trong ví dụ trên, công ty chúng tôi đã tìm cảm nhận thấy những siêu khóa cho mối quan hệ R. Hôm nay, các bạn hãy check toàn bộ những siêu khóa để biến thành khóa Ứng hethongbokhoe.vnên.

Super key AB là tập con thích hợp của super key ABD . vì thế, khi một siêu khóa AB ít nhất cô quạnh, khả năng khẳng định toàn bộ những thuộc tính trong một bảng, thì các bạn không cần khóa ABD to hơn. Bởi vậy, siêu khóa AB là một khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên trong khi ABD sẽ chỉ là siêu khóa. Y như, một siêu khóa DF cũng là một tập hợp con đúng của siêu khóa DEF . vì thế, khi DF cô quạnh khả năng khẳng định toàn bộ những thuộc tính trong mối quan hệ tại sao các bạn cần DEF . Bởi vậy, siêu khóa DF biến thành khóa ứng hethongbokhoe.vnên trong khi DEF chỉ là siêu khóa.

CD siêu khóa không cần là tập hợp con của bất kể siêu khóa nào khác. vì thế, các bạn khả năng nói CD là một siêu khóa ít nhất khẳng định toàn bộ những thuộc tính trong một mối quan hệ. Bởi vậy, CD là một khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên.

trong lúc đó khóa CB and D không cần là siêu khóa vì thế, chúng thậm chí không còn là khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên. Xem bảng trên bạn cũng khả năng kết luận rằng mỗi khóa ứng hethongbokhoe.vnên là một siêu khóa nhưng điều ngược lại là không đúng.

Sự khác biệt chính giữa Super Key and Ứng hethongbokhoe.vnên chính

Một thuộc tính duy nhất hoặc một tập hợp những thuộc tính khả năng khẳng định duy nhất toàn bộ những thuộc tính của một mối quan hệ rõ nét đc gọi là Siêu khóa. Mặt khác, một siêu khóa là một tập hợp con đúng của một siêu khóa khác đc gọi là khóa ứng hethongbokhoe.vnên.Toàn bộ những khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên là siêu khóa nhưng điều ngược lại là không đúng.Bộ siêu khóa đc xác minh để tìm khóa ứng hethongbokhoe.vnên trong lúc đó, bộ khóa ứng hethongbokhoe.vnên đc xác minh để chọn một khóa chính duy nhất.Những siêu khóa có số lượng tương đối nhiều hơn những khóa ứng cử hethongbokhoe.vnên.

Phần kết luận:

Super key là một khóa căn bản của bất kể mối quan hệ. Chúng phải đc vẽ đầu tiên trước khi phân biệt những khóa khác cho mối quan hệ khi chúng tạo thành cơ sở cho những khóa khác. Khóa ứng hethongbokhoe.vnên rất quan trọng vì nó cứu phân biệt khóa quan trọng nhất của bất kể mối quan hệ nào là khóa chính.

Các câu hỏi về Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá

Sự khác biệt giữa khóa siêu và khóa ứng viên

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Siêu #Khóa #Là #Gì #Khoá #Và #Siêu #Khoá

Xem thêm thông tin về Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm thông tin về Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Từ Khóa Liên Quan: siêu khóa là gì, siêu khóa là, siêu khoá, siêu khóa, siêu khoá là gì, khóa và siêu khóa, khóa là gì, ví dụ về siêu khóa, key tf2 để làm gì, vải tuyết mưa,

Related Posts

About The Author

Add Comment