Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Bài viết Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng NaciHolidays.vn tìm hiểu Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) trong bài viết hôm nay nha !

XEM THÊM

Các bạn đang xem nội dung về : “Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)”

Như các bạn đã biết, router thi công việc định tuyến dựa vào một công cụ gọi là bảng định tuyến (routing table). Nguyên lý là mọi gói tin IP khi đi tới router sẽ đều đc tra bảng định tuyến, nếu đích đến của gói tin thuộc về một entry xuất hiện trong bảng định tuyến thì gói tin để được chuyển đi tiếp, nếu không, gói tin sẽ bị loại trừ. Bảng định tuyến trên router biểu lộ ra rằng router biết đc hiên giờ có các subnet nào đang sinh sống trên mạng mà nó tham gia and muốn đến đc các subnet ấy thì phải đi theo đường nào.

Bài Viết: Static route là gì

Để hiểu rõ vấn đề, ta cùng xem xét ví dụ 1:

*

Hình 1 – Sơ đồ ví dụ 1.

Trên hình một là hai router thay mặt cho hai chi nhánh khác nhau của một C.ty : R1 cho chi nhánh 1 and R2 cho chi nhánh 2. R1 cần dùng cổng f0/0 của nó đấu xuống mạng LAN của chi nhánh 1, mạng này cần dùng subnet 192.168.1.0/24. Tựa như, R2 cần dùng cổng f0/0 của nó đấu xuống mạng LAN của chi nhánh 2, mạng này cần dùng subnet 192.168.2.0/24. Subnet cần dùng cho kết nối leased – line nối giữa hai chi nhánh (qua những cổng serial của hai router) là 192.168.12.0/30.

Mặc định thuở đầu, khi ta chưa cấu hình định tuyến trên những router R1 and R2 thì hai mạng LAN của hai chi nhánh R1 and R2 chưa thể đi tới nhau đc (tức là, nếu lấy một PC trong LAN 1, chẳng hạn như PC1 ping thử đến một PC trong LAN 2, ví dụ PC4, ping sẽ không thành công). Lý do của điều đấy là những router R1 and R2 chưa có thông tin về những mạng LAN của nhau trong bảng định tuyến bởi vậy đã không còn gì chuyển gói tin đi tới những mạng LAN này. Ta check bằng phương pháp hiển thị bảng định tuyến trên những router R1 and R2. Câu lệnh để hiển thị bảng định tuyến trên router là ‘show ip route’ :

Bảng định tuyến của R1:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Bảng định tuyến của R2:

R2#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Từ kết quả hiển thị, ta cảm nhận rằng mỗi router thuở đầu chỉ học đc thông tin về các subnet kết nối thẳng trực tiếp với nó. Ví dụ: router R1 biết rằng có mạng 192.168.12.0/30 kết nối thẳng trực tiếp vào cổng serial 2/0 and mạng 192.168.1.0/24 kết nối thẳng trực tiếp vào cổng fast ethernet 0/0 của nó. Những router trọn vẹn không có thông tin gì về những subnet ở xa, không kết nối thẳng trực tiếp với mình. Bởi vậy, giả sử PC1 muốn ping PC4, nó sẽ bị đóng gói một gói tin IP ICMP với Vị trí nguồn là 192.168.1.1 and đích đến là 192.168.2.2. Khi gói tin này đi lên đến router R1, R1 tra bảng định tuyến cảm nhận rằng đích đến 192.168.2.2 không thuộc về bất cứ subnet nào mà R1 xuất hiện trong bảng định tuyến nên nó drop bỏ gói tin này.

Mọi Người Cũng Xem   Addiction Là Gì - Nghĩa Của Từ Addicted

Vậy để hai mạng 192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24 khả năng đi tới nhau đc, những router phải điền đc thông tin về hai mạng này vào trong bảng định tuyến của tớ. Có hai phương pháp thức để thi công điều này: 1 là người quản lý tự điền tay những thông tin – định tuyến tĩnh, hai là những router tự luận bàn thông tin định tuyến cùng nhau and tự điền những thông tin còn nợ vào bảng định tuyến của tớ – định tuyến động. Ở đây ta điều tra phương pháp thi công là định tuyến tĩnh.

XEM THÊM

Việc cấu hình định tuyến tĩnh trên router Cisco đc thi công bằng phương pháp cần dùng lệnh có cú pháp như sau:

Router(config)#ip route destination_subnet subnetmask output_interface AD>

Trong số đó:

destination_subnet: mạng đích đến.

Subnetmask: subnet – mask của mạng đích.

IP_next_hop: Vị trí IP của trạm kế tiếp trên đường đi.

output_interface: cổng ra trên router.

AD: chỉ số AD của route khai báo, cần dùng trong tình huống có cấu hình dự trữ.

Rõ nét trong ví dụ này:

Từ R1 muốn đi tới mạng 192.168.2.0/24 , ta phải đi ra khỏi cổng s2/0. Để biểu lộ điều này vào bảng định tuyến, ta thi công cấu hình:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s2/0

Tựa như, Từ R2 muốn đi tới mạng 192.168.1.0/24 , ta phải đi ra khỏi cổng s2/0. Cấu hình:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/0

Sau khi đã cấu hình xong những route cho những mạng 192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24, ta thi công check bằng phương pháp hiển thị bảng định tuyến trên mỗi router:

Bảng định tuyến của R1:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0

Bảng định tuyến của R2:

R2#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

Gateway of last resort is not set

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

S 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Ta cảm nhận rằng những thông tin còn nợ trước đây đã có mặt ở trên bảng định tuyến của những router R1 and R2. Những entry mới điền thêm này đc ký hiện bởi kí tự “S” ở đầu dòng biểu lộ rằng những thông tin định tuyến này đc học vào bảng định tuyến trải qua định tuyến tĩnh ( ta cũng lưu ý rằng những dòng miêu tả những mạng kết nối thẳng trực tiếp đc ký hiệu bởi kí tự “C” – connected – kết nối thẳng trực tiếp).

Khi những PC đã chỉ default – gateway đầy đủ lên những cổng đấu nối của những router, ping check giữa những PC thuộc hai mạng LAN sẽ thành công:

*

Hình 2 – Ping check giữa PC1 and PC4 từ PC1.

Xem Ngay: Meningitis Là Gì – Neisseria Meningitidis

Cạnh bên việc chỉ đường bằng cổng ra (output interface), ta cũng khả năng chỉ đường trong câu lệnh bằng Vị trí IP next – hop, đây đây là Vị trí IP của trạm kế tiếp trên đường đi tới mạng đích.

Trên R1:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2

Trên R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1

Như ta đã cảm nhận trên hình 1, từ R1 muốn đi tới mạng 192.168.2.0/24 thì phải đi qua trạm kế tiếp là R2 có Vị trí IP là 192.168.12.2 and từ R2 muốn đi tới mạng 192.168.1.0/24 thì phải đi qua trạm kế tiếp là R1 có Vị trí IP là 192.168.12.1.

Hai kiểu cấu hình này có công dụng đồng bộ, điểm nổi bật là route static đc khai báo theo kiểu output – interface sẽ có AD = 0 còn route static đc khai báo theo kiểu IP next – hop sẽ có AD = 1. mặt khác nếu cổng ra là một cổng multi – access thì ta nên cần dùng kiểu khai báo IP next – hop (vấn đề này để được đề cập and giải thích rõ ràng trong một bài viết khác).

Mọi Người Cũng Xem   Accrued Expense Là Gì - Accrued Expense / Chi Phí Dồn Tích / Phải Trả

Ví dụ trên đây đã miêu tả một phương pháp căn bản nhất phương pháp khai báo static route trên những router. Tiếp theo, ta cùng điều tra một ví dụ khác điều kiện hơn, sơ đồ lần này sẽ có 03 router:

*

Hình 3 – Sơ đồ ví dụ 2.

Có mong muốn hiện ra là cấu hình định tuyến tĩnh trên những router đảm bảo an toàn cho mọi Vị trí trên sơ đồ cảm nhận nhau.

Tựa như như ví dụ 1, trên mỗi router ta sẽ thi công điền thông tin về những subnet không kết nối thẳng trực tiếp vào bảng định tuyến của mỗi router cần dùng câu lệnh câu hình static route:

Trên R1:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s2/0

R1(config)#ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 s2/0

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s2/0

Trên R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/0

R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s2/1

Trên R3:

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s2/1

R1(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 s2/1

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s2/1

Để ý rằng các bạn phải điền đầy đủ thông tin định tuyến trên toàn bộ những router, vì nếu mà chỉ cần một router nào đó trên đường đi của gói tin bị nợ route, gói tin sẽ bị drop giữa đường. Chẳng hạn, giả sử ta quên cấu hình chỉ đường đi tới mạng 192.168.3.0/24 trên R2. Gói tin khởi hành từ mạng 192.168.1.0/24 đi tới mạng 192.168.3.0/24 khi đi tới R1 để được chuyển tiếp qua cổng s2/0 để đi tiếp (vì điều ấy đã đc nêu ra trong cấu hình định tuyến tĩnh của R1), tuy vậy khi đi tới R2 nó sẽ bị bị drop bỏ vì R2 nợ thông tin của mạng 192.168.3.0/24.

Ta cùng xem xét tiếp ví dụ thứ 3 về cấu hình đường dự trữ trong đó có cần dùng đến tham số AD trong câu lệnh cấu hình:

Hình 4 – Sơ đồ ví dụ 3.

Lần này nhu yếu hiện ra như sau: cấu hình định tuyến tĩnh đảm bảo an toàn R1 đi tới LAN 2 của R2 theo đường đi ra cổng s2/0 là chính, đường s2/một là dự trữ, ngược lại, R2 lại đi tới LAN 1 của R1 theo đường đi ra cổng s2/một là chính, đường s2/0 là dự trữ. Có nghĩa là, R1 khi chuyển gói tin đi LAN 2 của R2 luôn cần dùng cổng ra là s2/0, khi cổng s2/0 này down thì tự động hóa chuyển đường qua s2/1, khi cổng s2/0 up lại, lại chuyển về cần dùng cổng s2/0. Tựa như với R2.

Để thi công nhu yếu này, các bạn cần dùng tham số AD trong câu lệnh cấu hình định tuyến tĩnh. Như đã nói, static route khả năng có hai chỉ số AD là 0 (khi cấu hình chỉ cổng ra) and 1 (khi cấu hình chỉ next – hop). Ta khả năng đổi thay những kinh phí mặc định này để giao hàng cho việc cấu hình dự trữ.

Nhắc lại rằng AD dùng để so sánh độ ưu ái giữa những route. Khi tồn tại nhiều đường đi tới cùng một đích đến, đường đi nào có chỉ số AD bé dại hơn, đường đi đó để được đưa vào bảng định tuyến để cần dùng, các đường còn lại thêm AD cao hơn để được dùng để dự trữ cho đường chính thức. Bởi vậy ta chỉ việc chọn AD bé dại hơn (ví dụ là 5) cho đường chính and chọn AD to hơn (ví dụ là 10) cho đường phụ.

Cấu hình trên R1:

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial2/0 5

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial2/1 10

Cấu hình trên R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial2/1 5

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial2/0 10

Ta thi công check kết quả cấu hình trên R1:

Trước tiên, ta hiển thị bảng định tuyến để xem đường nào đã đc đưa vào bảng:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.21.0 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0

Ta cảm nhận đường đc đưa vào bảng định tuyến để cần dùng có cổng ra là s2/0 đúng như nhu yếu.

Mọi Người Cũng Xem   Celery Là Gì - Nghĩa Của Từ Celery Trong Tiếng Việt

Xem Ngay: Top 10 Tựa trò chơi Có Lượng Người Chơi đông Nhất Mọi Thời buổi

Tiếp theo ta thử tính dự trữ bằng phương pháp shutdown cổng s2/0 của R1:

R1(config)#interface s2/0

R1(config-if)#shutdown

R1(config-if)#

*Mar 1 00:15:48.971: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state lớn administratively down

*Mar 1 00:15:49.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state lớn down

Đường chính không còn, ta hiển thị lại bảng định tuyến để chắc chắn rằng đường phụ (đi ra cổng s2/1) đã đc đưa vào bảng định tuyến:

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.21.0 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/1

Ta thi công mở lại cổng s2/0 and check rằng đường đi qua cổng này lại đc đưa lại vào bảng định tuyến để cần dùng:

R1(config)#interface s2/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

*Mar 1 00:19:36.767: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state lớn up

R1(config-if)#

*Mar 1 00:19:37.775: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state lớn up

R1#show ip route

(đã bỏ bớt một vài dòng)

192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.12.0 is directly connected, Serial2/0

192.168.21.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.21.0 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0

R1#

Tiến hành check y như trên R2.

Nhìn chung, định tuyến tĩnh có ưu thế là khá dễ hiểu and cũng dễ cấu hình. Thêm nữa, định tuyến tĩnh còn tồn tại một ưu thế khác là không gây ra hao tốn khoáng sản mạng do không có sự luận bàn thông tin định tuyến giữa những router. Tuy vậy điểm yếu kém của định tuyến tĩnh là trọn vẹn không thích hợp với các mạng có mô hình to (ta đã không còn gì cấu hình tay khai báo những route khi số lượng lên đến hàng trăm đc!) and không hội tụ với mọi sự đổi thay trên sơ đồ mạng khi mà cổng ra vẫn ở trạng thái up/up. Để khắc phục những điểm yếu kém này, các bạn phải cần dùng định tuyến động bằng phương pháp chạy một giao thức định tuyến nào đó

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

XEM THÊM

Các câu hỏi về Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Static Route Là Gì - Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Static #Route #Là #Gì #Định #Tuyến #Tĩnh #Static #Route

Tra cứu thêm tin tức về Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin chi tiết về Static Route Là Gì – Định Tuyến Tĩnh (Static Route) từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://NaciHolidays.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://naciholidays.vn/hoi-dap/

Từ Khóa Liên Quan: static routing là gì, định tuyến tĩnh, static route, route là gì, static route là gì, route la gi, routed là gì, cấu hình định tuyến tĩnh, routing là gì, cấu hình static route, routing table là gì, r2 là gì, route photo, route wallpaper, cisco, dinh tuyen tinh, cấu hình định tuyến tĩnh trên router cisco, dinh tuyen tinh router cisco, routes là gì,

Related Posts

About The Author

Add Comment