Nhìn chung đoàn rất ấn tượng về chuyến đi. Chuyến đi thành công tốt

MR.LONG

Giám đốc TBIC